Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 117

Kidibwa kya Mwanana kya kyolwa

Kidibwa kya Mwanana kya kyolwa

MATEO 26:21-29 MAAKO 14:18-25 LUKA 22:19-23 YOWANO 13:18-30

  • ABATUNDULA BU NSESA BWA YUDASE

  • YESU BAKITSHI KIDIBWA KYA KITENTEKYESHO

Kyolwa kibapu kukila kipindji, Yesu bakatuka mu kulongyesha batumibwa baye dilongyesha dya kwiyisha pa kwibatumpa ku ngwa. Binobino, abimweka shi kunyima kwa Kidibwa kya lukilo, badi mutemune mayi a butemuki bwa Daviide shi: “Mpaa naa kuuku ankulupilanga, uno abaatudyanga naaye, mmungibwesheeshe kisuulu.” Akupu Yesu badi mupatuule shi: “Umune a munkatshi mmwenu akampaana.”—Misambo 41:10; Yowano 13:18, 21.

Batumibwa abadi betadishene, na ooso a kwabadi bayipushanga shi: “Mwanaana, a nnaami su?” Mpa na Yudase Isakaryote bamwipwishe. Mpyeele nkulungula Yowano badi mulondele Yesu ku meesa bwa kukimba kuka yawa muntu. Mpyeele nkwifubwila peepi na Yesu na kumwipusha shi: “Mwanaana, nnanyi?”—Mateo 26:22; Yowano 13:25.

Yesu balulwile shi: “Ngyaawa ampa kipese kyansabika mwilonga.” Aye nkusabika kipese kya mukate mwilonga dibadi pa meesa, aye nkwikipa Yudase na kwakula shi: “Mwan’amuntu akashimina mu kipaso kyabadi bafunde p’aabimutala; anka a-malwa ngi nguno muntu amupaana! Bibady’a kwikala bikile buwa bwa yaawa muntu kukutwa kutandjibwa!” (Yowano 13:26; Mateo 26:24) Satana batwelele mwi Yudase. Uno muntu badi mupwe kutshibibwa milomo, badi mukumine kukita kikyebe kyeshimba kya Satana aye nkufika mwana a “kushimina” sunga a kabutu.—Yowano 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Yesu balungwile Yudase shi: “Kyootungu kukita, ekikite bukidi.” Bangi batumibwa abapwandikishanga shi Yesu badi alungula Yudase badi alama kashete ka makuta bwa: “‘Kuula byooso bibatungiibwanga bwa milòo,’ sunga bwa kupa balanda kantu.” (Yowano 13:27-30) Aku namu Yudase bakyebanga kupaana Yesu.

Anka mu kyakya kyolwa kimune kya Kidibwa kya lukilo, Yesu babangile kingi kidibwa kipya. Batshile mukate, aye nkwela luteko, akupu nkwiutshiba  na nkwiupa batumibwa baye bwa kudya. Bambile shi: “Uno [mukate] nyi mbidi yande aipânyibwa pa mwanda wenu. Ikalai anukitshi bino mwanda wa kutentekyeshanga.” (Luka 22:19, EEM) Kipese kya mukate kibakidile mwi balongi abo nkwikidya.

Akupu Yesu batshile ekopo dya nfinyo, aye nkwidyelela luteko na kwidikisha mwabadi. Ooso a kwabadi batomene, Yesu nkwakula shi: “Dino ekopo nyi nkilombêno kipya ky’Efile Mukulu na bantu akishinkamishwa na mase ande, ao aapongoloka pa mwanda wenu.”—Luka 22:20, EEM.

P’aye kukita byabya, Yesu batshile mpàngo bwa shi balongi baye bekale abatentekyesha lufu lwaye ku kipwa kyoso mwifuku dya 14 dya mweshi wa Nisane. Akikala akitentekyesha bikite Yesu na Nshaye bwa kukula bantu ba sha lukumino ku mulwisho na ku lufu. Kutabukila na bibadi Kidibwa kya lukilo kya beena Yuuda, Kitentekyesho akilesha kupashibwa kwa binyibinyi kwa bantu ba sha lukumino.

Yesu bambile shi mase aaye abadi “asukumunwe bwa bebungi bwa kulekyelwa milwisho.” Mu baba bantu bebungi abalekyelwa milwisho mwi na batumibwa baye ba sha lulamato na bangi be byabadi. Nyi mbano abakekala naye mu Bufumu bwa Nshaye.—Mateo 26:28, 29.