Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 115

Kidibwa kya lukilo kya nfudiilo kya Yesu kibefubwila pepi

Kidibwa kya lukilo kya nfudiilo kya Yesu kibefubwila pepi

MATEO 26:1-5, 14-19 MAAKO 14:1, 2, 10-16 LUKA 22:1-13

  • YUDASE ISKARYOTE ABAMUFUTU BWA KUPAANA YESU

  • BATUMIBWA BABIDI ABELUMBULA BWA KIDIBWA KYA LUKILO

Yesu afudiisha kulambukisha batumibwa baye bananka ku Mwengye wa Olive, p’aye kwibapa lwalulo ku lukonko lwabo pabitale abikekala kwikala kwaye na nfudiilo a ndumbulwilo a myanda.

Efuku dya 11 mweshi wa Nisane dibadi na bibungi bya kukita! Bibadi pangi bufuku pababadi abalukila ku Betanii, pabadi Yesu mulungule batumibwa baye shi: “Bu by’anwiûku, kubashâlà mafuku abidi, efuku dya Kidibwa kya Pasaka dilombane. Penyipapa, Mwana a muntu akatûlwa mu mâsa a bantu, [bamupudikye ku mutshi, NWT].”—Mateo 26:2, EEM.

Abimweneka shi Yesu bakishishe efuku dibalondele, dya mu Dya kasatu pa mbalo ishi tuleo na batumibwa baye. Mu Dya kabidi, badi musaashile bakata ba bipwilo patooka. Abakimbanga kumwipaa. Nyi bwakinyi bapelele kwilesha mwifuku dya 12 dya Mweshi wa Nisane kupela kwatuka kikokoshi bwa kukita iKdibwa kya lukilo na batumibwa baye, kyolwa kya muladilo w’efuku adilondo dya 14 dya mweshi wa Nisane.

Anka bakata ba batshite mwakwidi na bakulu ba bantu tababadi na mashimba atuule kumpala kwa Kidibwa kya lukilo nya. Abadi bebungye mwibalasa dya tshite mwakwidi mukata Kayifase. Bwakinyi? Abadi na nsungu mwanda Yesu batusha bito byabo patoka. Binobino abadile lukuku pamune “bwa kukwata Yesu mu bufyeefye.” Kadi abebikitshi naminyi na nsaa kinyi? Abambile shi: “Taabitungu kwibikita mwifuku dya kusepeela bwa kupela kutomboka mu mwilo.” (Mateo 26:4, 5) Abadi abatshinyi mwanda abadi bakumine Yesu kwi bantu bebungi.

Mu kyakya kipindji, bakata ba bipwilo abapetele mwenyi. Abakaanyine mwanda badi Yudase Iskaryote umune a ku batumibwa ba Yesu. Satana batwesheshe mwadi kinangu kya kupaana Nfumwa’ ye! Yudase bebayipwishe shi: “Anumpa kinyi su  naatuula Yesu mu maasa eenu?” (Mateo 26:15) Na muloo ooso, bakata ba bipwilo “nkwipusheena bwa kumupa nfwalanga.” (Luka 22:5) Abamupeele nfwalaga bungi kinyi? Abadi bepushena bwa kumupa nfwalanga 30 ya kyamo kyebàkànyi. Bibadi bilombane mwanda muulo wa mpika ubadi wa bipimo bya kyamo kyebàakànyi 30. (Efilu 21:32) Bakata ba bipwilo abamonanga shi Yesu badi na kinemo kipeela. Binobino Yudase babanga “kukimba kipaso kilombene kumupaana kwabadi, kushii bantu booso kuuka.”—Luka 22:6.

Efuku dya 13 dya mwehi wa Nisane dibabangile pa kupona kwa nguba mu Dya kasatu, na dibadi kyolwa kya kasamombo na kya bufuku bwa nfudilo bubakishishe Yesu mu Betanii. Efuku dibalondele, bibatunganga kwilumbula kwa nfudilo bwa kukita Kidibwa kya lukilo. Bibadi abitungu kupeta mwana a mukooko bwa kumutshindja na kumwekyela ooso mushima kunyima kw’efuku dya 14 dya mweshi wa Nisane kubanga. Abadiila kidibwa kunyi na nnanyi akyebe kwikilumbula? Yesu tabadi mupatuule yaya myanda nya. Yudase tabadi bya kutusha yaya myanda kwi bakata ba batshiite mwakwidi nya.

Pangi mwifuku dya Kasatu ku kyolwa, Yesu batumine Mpyeele na Yowano bwa kwenda ku Betanii ebalungula shi: “Endaayi mu kwitulumbulwila Paasaka.” Abamwipwishe shi: “Nkunyi kookyebe shi tumulumbulwile?” Yesu nkwibapatulwila shi: “Pa kutwela kwenu mu kibalo, kwi muntu afiki mu kufumankana neenu musemune elondo dya meema. Mulondeeyi mu nshibo yatwele, nulungule sha nshibo shi: ‘Mwanaana akwipusha shi: “A nshibo kinyi yankadiila Paasaka na balongi bande?”’ Yaawa muntu eenuleesha kipindji kya kwiyilu, kyangabukye, dingi kilongamishwe; kwakwa ngi kwanukalumbulwila bintu.”—Luka 22:8-12.

Kushii mpaka, yawa shya nshibo badi mulongi a Yesu. Bapwile kwiuka shi Yesu amutekye ino nshibo bwa wawa mwanda. Pabafikile balongi babidi ku Yelusaleme, abasangene bintu bibungi nka bu bibadi Yesu mwibalungule. Byabya abamwene mwana a mukooko mmupwe kulumbula na ingi myanda yoso bwa shi Yesu na balongi baye 12 badye Kidibwa kya lukilo.