Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 119

Yesu—Nyi eshinda, binyibinyi na muwa

Yesu—Nyi eshinda, binyibinyi na muwa

YOWANO 14:1-31

  • YESU BENDE MU KULUMBULA MBALO

  • BALAA BALONGI BAYE MUKWASHI

  • YAAYA MMUKATA KUKILA YESU

Kunyima kwa kukita kidibwa kya kitentekyesho, pabadi mushale na batumibwa mu kadimbo ka kwiyilu, Yesu badi mwibanyingishe shi: “Mashimba eenu taapampakananga; anukumiina mwi Efile Mukulu, nkumiineeyi namu n’ami naamu.”—Yowano 13:36; 14:1.

Yesu bapeele balongi baye basha lulamato kabingilo ka kupela kupampana bwa kwenda kwaye p’aye kwibalungula shi: “Mu nshibo ya Yaaya, mwi bishaaleelo biibungi. . . . Pangikala mwende mu kwinulumbulwila yanka, naakalukiila mu kwinwata, bwa’shi kwandji nukeekale naamu.” Anka, batumibwa tababadi bapushe kaloloshi bibadi akwila pabitale kwenda kwaye kwa mwiyilu. Nyi bwakinyi Tomase bamwipwishe shi: “Mwanaana, taatuuku sunga nkwinyi kwende; mbikunyi byatudi balombene kuuka eshinda dyaako?”—Yowano 14:2-5.

Yesu bamwalulwile shi: “Ami nee eshinda, nee biinyi, nee muuwa.” Anka penda muntu amukumina na malongyesha aaye na kwambula nshalelo aaye nyi mulombene kutwela mu nshibo ya mwiyilu ya Nshaye. Yesu bambile dingi shi: “Muntu su ngumune taakwenda kwi Yaaya, kushii kukiila kwandji.”—Yowano 14:6.

Fidipe badi ateemesha kalolo nkumwipusha shi: “Mwanaana, etuleesha Yaaya, byaabya ngi bitulombeene.” Abimweneka shi Fidipe badi akumina kitundwilo kya Efile Mukulu bu kimonwa kya Moyiise, Eliya na Yeeshaya. Anka, batumibwa abamwene mwanda ukile kyakya kimonwa. Yesu balesheshe kyanka pa kwakula shi: “Nee neenu takùdi kipungo kila, Fidipe; twe muntundule? Mummone mmumone Yaaya.” Yesu balesheshe mu kipaso kipwidikye bumuntu bwa Nshaye, byabya, kwikala naye na kumona bumuntu bwaye bi nka bu kumona Yaaya. Anka, Yaaya mmutabukile Mwana, nyi bwakinyi Yesu akula shi: “Bishima byaneenulungula, ntaneebyakwila mu’mi nabeene nya!” (Yowano 14:8-10) Batumibwa abadi balombene kumona shi Yesu badi alusha nkumo yoso bwa malongyesha aaye kwi Nshaye.

 Balongi ba Yesu abadi bamumone kwakitshi myanda ya kukaanya na kumupusha kwalungula mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu. Binobino alungula balongi baye shi: “Ooso ankumiina, akitshi naamu myanda yankitshi: akakitshi ikile bukata.” (Yowano 14:12) Yesu tabadi mwakule shi abakakitshi bilengyeleshi bikile bibakitshine nya. Abadi na kya kulungula mukandu wibuwa munda mwa kipindji ki bula mu ma mbalo ebungi na kwi bantu bebungi.

Nsaa ayende Yesu, tebalekye basumbushene nya, mwanda bebalayile shi: “Su nwateka kantu mwishina dyande, neekakumbasha.” Bakwile dingi shi: “Ami, naatekye Yaaya bwa’shi aakeenutumine ungi mukwashi ashaala neenu looso, . . . nyi nkikudi kiselele kya biinyibiinyi.” (Yowano 14:14, 16, 17) Badi mwibashinkamishe shi abakapete kikudi kiselele bu mukwashi. Abadi bekipete mwifuku dya Pantekote.

Yesu bakwile shi: “Mu kapindji kapela, ba-pano taabakammono dimo nya; anwe anukammono na muwa, n’anwe anwikala namu na muuwa.” (Yowano 14:19) Tabakamono Yesu nka penda nsaa yakasanguka na mbidi ya bu muntu nya, anka akekala kwanka, akupu, akebasangusha bwabadya kwikala naye mwiyilu bu bipangwa bya mu kikudi.

Binobino Yesu bakula patoka bya binyibinyi shi: “Yaawa alama miiya yande na kwiyifubila, yaawa ngi mumfule naamu, abakamufulu kwi Nshaami, n’ami namufulu, nneeleeshe kwadi.” Paapa, ungi mutumibwa Yuudase, abetanyina dingi bu Tadee bamwipwishe shi: “Mwanaana, mbii-kunyi byoodi mulombeene kwilesha kwatudi, kushii kwi ba-pano?” Yesu balulwile shi: “Su muntu ee naami kifulo, alame bishìma byande; Yaaya akeekala nee kifulo . . . Yaawa shii naami kifulo, taalama bishìma byande.” (Yowano 14:21-24) Mu kwilekena na balongi baye, bantu ba pa nsenga tabakamono Yesu bu eshinda, binyibinyi na bu muwa nya.

Yesu akyebe kwenda, kadi balongi baye abakatentekyesha byoso bibebalongyeshe naminyi? Yesu apatuula shi: “Mukwashi kikudi kiselele akatumibwa kwi Yaaya mwishina dyande, eenulambukisha bintu byooso, eenutentekyeeshe byooso binaadi mwinulungule.” Batumibwa abamwene bibadi bukome bwa kikudi kiselele ku mifubo, nyi bwakinyi bibadi bibanyingishe. Yesu akumbasha shi: “Neenulekyela butaale, neenupa butaale bwande. . . . Mashimba eenu alekye kupampakana na kutshiina.” (Yowano 14:26, 27) Batumibwa abamwene kyabashya kupampakana mwanda abekala mu bukunkushi na bulami bwa Nshaye na Yesu.

Abakyebe kumona bulami bw’Efile Mukulu mu kapindji kapela. Yesu bambile shi: “Nfumu a pano pa nsenga kwet’afiki. Eyendo, tee na matalwa kwandi nya.” (Yowano 14:30) Diabulu badi na ngobesha ya kutwela munda mwa Yuudase bwa kumukunkusha. Anka Yesu tabadi na kubofula sunga nkupela bwa shi Satana amutakule mu kusumbushena Efile Mukulu nya. Na Diabulu tabadya kukitshisha bwa shi Yesu afwe bwa looso nya. Bwakinyi? Yesu akula shi: “Naakitshi muyiile bibadi Yaaya munfundjile.” Badi mushinkamishe shi Nshaye akyebe kumusangusha ku bafwe.—Yowano 14:31.