Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 103

Ntempelo batoshibwa dya kabidi

Ntempelo batoshibwa dya kabidi

MATEO 21:12, 13, 18, 19 MAAKO 11:12-18 LUKA 19:45-48 YOWANO 12:20-27

  • YESU BEELE MUTSHI WA NFINYO MULWA NA KUTOOSHA TEMPELO

  • BWA SHI BANTU BEBUNGI BAPETE MUWA ABITUNGU YESU AFWE

Yesu na balongi baye abapu kukita mafuku asatu mu Betanii n’abo kukatuka ku Yeeriko. Binobino ku namashika mu Dimune mwifuku dya 10 mweshi wa Nisane, abadi babadiile ku Yelusaleme. Yesu badi na nsala. Binobino pabafikile pa mutshi wa figiyee, badi mwifubwile kwaudi. Bapetele tukuba twa nfinyo su?

Mafuku abapwile kukila mu mweshi wa Kasatu, anka kipungo kya nfinyo kibadi na ku Mweshi wa kasamombo. Sunga mbyabya, wawa mutshi ubadi na masaki na ntabi isampile. Byabya Yesu bamwene shi wi kwikala na tukuba twa kumpala. Anka bapetele takwi su nkakuba nkamune. Masaki a mutshi abadi aamweneka bu e na bikuba, anka tabibadi kwanka nya. Nyi bwakinyi Yesu bambile shi: “Muntu taanadye dimo bikuba byoobe bwa looso!” (Maako 11:14) Mutshi ubabangile kuuma musango umune, bibafikile kumweneka butookye namishika.

Yesu na balongi baye abafikile mu Yelusaleme kumpala kwa nsaa. Yesu bayile ku ntempelo kunyima kwa midi mu muladilo bwa nkamutala. Butokye, tabafikile penda bwa kutala nya, bakitshine mwanda wi mumune na ubakitshine takudi bipwa bisatu mu Kidiibwa kya lukilo kya mu kipwa kya 30 B.B. (Yowano 2:14-16) Uno musango Yesu babingile “babadi abaudisha na abaulu bintu” mu ntempelo. Badi dingi mufudidikye meesa “a bashintudi ba mmono na bishaaleelo bya baudishi ba nkudimba.” (Maako 11:15) Tabadi mutadiile sunga muntu umune bwa kusemuna byaye bintu lungi lupese lwa musoko tala akidila nabyo mwibalasa dya ntempelo.

Bwakinyi Yesu badi mwate kitshibilo kii bino bwa bano bantu abadi abashintula mmono na kuudisha nyema mu ntempelo? Yesu bambile shi: “Ta mbifundjibwe’shi: ‘Shibo yande yanayitanyinwe’shi shibo ya luteko bwa maumbo ooso?’ Anka’nwe nubeyaluula bu kifwamino kia bangifi.” (Maako 11:17, Kilombeeno kilya 2014) Badi mwitanyine bano bantu bu bangifi mwanda abadi abatungu bantu nfwalanga ikile bungi kwi baba abadi abaulu nyema bwa kutusha milambu. Nyi bwakinyi Yesu badi ebamono bu abanyengeshena bintu sunga kuyiba.

Byabya, bakata ba batshiite mwakwidi, bafundji na bangi bantu abapushishe bibakitshine Yesu, ababangile dingi kukimba bya kumwipaa. Anka abapetele lukalakashi. Tababaukanga bya kwipaa Yesu nya mwanda bantu abadi bamwifunyishe bwa kumuteemesha.

Takubadi penda beena Yuuda abafikile ku Kidiibwa kya lukilo nya, kubadi na bantu ba bingi bisamba abatwelele mu kipwilo kya beena Yuuda. Munkatshi mwabo mubadi na beena Greke abafikile mu kulangwila ku musangeelo. Abadi betamine Fidipe, pangi mwanda w’eshina dyaye dya kiina Greke, abo nkumwipusha bwa kwimoneena na Yesu. Fidipe tabadi ashinkamisha su bibuwa kwisamba nabo, nyi bwakinyi badi mwitanyine Andree. Abo nkutwadila Yesu mukandu pabadi kii pangi mu ntempelo.

Yesu baukanga shi akyebe kufwa kunyima kwa mafuku, nyi bwakinyi yaaya tayibadi nsaa ya kukitshina bantu byabakyebe sunga kukimba kuukiibwa nya. Aye nkwaluula batumibwa babidi abafikile na kileshesho pa kwibalungula shi: “nsaa yibakumbana bwa’shi mwana a muntu atumbishiibwe. Eyendo, nenulungula’shi: Anka su emuma dia diebele, pa kupona mu nsenga, tandifwe, adishaala bupenka; anka su diafwa, adipa [myepo] i bungi.”—Yowano 12:23, 24, Kilombeeno kipya 2014.

Emuma dimune dya dyebele di kumweneka bu di na muulo upeela. Anka su bedyela mu nsenga, akupu “diafwa” bu emiino, di kumena, adyo nkukula munda mwa mafuku na kutusha dyebele dii na mamuna ebungi. Mu kipaso kimune, Yesu mmuntu umune mupwidikye. Anka, p’aye kwikala na lulamato kwi Efile Mukulu na ku lufu lwaye, afiki mushindo wa kupetela muwa wa ikalaika kwi bantu bebungi abalesha kwilambula kwabo bu bibakitshine. Nyi bwakinyi Yesu bakwile shi: “Yaawa e na kifulo bwa muwa waaye eushimisha, anka yawa shyeeukalwila pano, akeekala na muwa wa looso.”—Yowano 12:25.

Yesu tabadi eakwila nya, mwanda akula shi: “Su muntu akyebe kunfubila, andonde; byaabya kwakwa kwandji ngi akwikala na mufubi ande. Su  muntu anfubila, Yaaya amupa kineemo.” (Yowano 12:26) Ndjikale efuto dikata dyabakapete! Baba babadi bate na kineemo kwi Yaaya abakebungu pamune na Kidishitu mu Bufumu.

Bu bibadi auku lufu lwa makyenga na malwa lubadi alumutengyela, Yesu bakwile shi: “Binobino kikudi nkitupikye, byabya ngambe kinyi? Yaaya mpaashe ku bino abinfwila ku uno nguba.” Anka Yesu tabadi akimbi kusuka kukita akikumiina Efile Mukulu nya. Bakumbashile shi: “Anka mbwa uno nguba menemene bwandji mufikile.” (Yowano 12:27) Yesu bakimbanga kulombasha mpàngo yoso y’Efile Mukulu, pamune na lufu lwaye bu mulambu.