Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 108

Yesu basuuku kwabakyebe kumukwata

Yesu basuuku kwabakyebe kumukwata

MATEO 22:15-40 MAAKO 12:13-34 LUKA 20:20-40

  • BINTU BYA KEEZARE NWIBIPE KEEZARE

  • BANTU ABAKEYIBAKISHENA KU LUSANGUKILO SU?

  • MWIYA UKILE BUKATA

Beena bipwilo beshikwanyi na Yesu abafitshile munda. Mwanda Yesu bakatukile mu kulonda kileshesho kibatushishe bubi bwabo patooka. Binobino Bafadisee abadi bepushene bwa kumukwata mu muteo. Abakimbile bya’shi akule mwanda wi kwibatakula mu kumufunda kwi nfumu a beena Looma, abo nkufuta bangi ba ku balongi babo bwa kumukwata.—Luka 6:7.

Abambile shi: “Mulambukishi, atuuku shi wakulaa, dingi olambukishaa anka bu byabidi; twe na ntondo, olambukishaa abikye Efile Mukulu binyibinyi: Etulungule su mbikumiinwe’nyi tambikumiinwe’shi twalambula Keezare kitadi?” (Luka 20:21, 22) Yesu tabadi mudimbimbwe na bulandwe bwabo nya, mwanda abadi bansesa abamufunyina. Su akula shi ‘tambikuminyibwe kufuta kitadi,’ e kufundjibwa shi kwete kulubisha beena Yuuda. Kadi su akula shi ‘oolo abitungu kufuta kitadi,’ bantu bababadi abakunkusha kwi beena Looma abadya kumwelela kinangu kibubi na kumwalulukila. Binobino badya kutusha lwalulo kinyi?

Yesu bebalulwile shi: “Bansesaayi, anuntee kasele bwakinyi? Ndesheeyi lufwalanga lwabafutaa nalwo kitadi.” Abadi bamutwadile lufwalanga lumune, aye nkwibepusha shi: “Ino mpala na bino binfudwe, mbya-nyi?” abo nkwaluula shi: “Mbya Keezare.” Akupu Yesu nkwibapa lwalulo na matalwa ooso shi: “Paayi bya Keezare bya Keezare, by’Efile Mukulu nwibipe Efile Mukulu.”—Mateo 22:18-21.

Bantu abakanyine pa kupusha mayi a Yesu. Abakatukile kushii kwakula pa kupusha lwalulo lwaye lwa kinangu. Anka efuku tadibadi dibande  kupwa nya, tababadi bakookye kukimba bya kumukwata mu muteo. Kunyima kwa Bafadisee kukutwa bya kumukwata, abatumine kingi kisaka kya beena bipwilo bwa kwipusha Yesu.

Basaduseo abakuminanga shi takwi lusangukilo, abo nkwibwesha lukonko lutale lusangukilo na bamaanyi ba mukashi mwibakilwe. Abamwipwishe shi: “Mulambukishi, Moyiise badi mwambe shi: ‘Su muntu afwa, kushii kupeta bana, mukwabo-mulume apyana yaawa mukashi bwa kutandjila mukwabo-mulume bana.’ Byaabya kwetu kubadi bana musamboobidi ba muntu. Akumpala badi mwibakile, aye nkufwa; bibadi ta mmutande, baalekyeele mukwabo-mulume mukashi; bibakitshikile byabya kwi uno aa-kabidi, dingi nka byaabya nyaa na ku a-musamboobidi. Ku mpwilo, kunyima kwa’bo booso, mukashi bafwile naamu. Byabya, dya kusanguka, nnanyi a ku bano musamboobidi akikala sha-mukashi? Mwanda booso babamwibakiile.”—Mateo 22:24-28.

P’aye kukaka binangu byabo mu bifundwe bya Moyiise, bibadi abikumiina Basaduseo, Yesu balulwile shi: “Nwi mu kilubilo, mwanda taanushinguula Bifundwe sunga bii bukome bw’Efile Mukulu. Eyendo, bantu pabakasanguka ku bafwe, taabakeyibakisheena dimo nya, abakeekala bu bamiikeyilu mwiyilu. Pa mwanda wa’shi bafwe bee na kya kusanguka, tanwi babale mu mukanda wa Moyiise, pa mwanda kafùngu akatembe kaalo, kashyaa kashimi, bibadi Efile Mukulu mumulungule shi: ‘Nee Efile aa Abrahame, Efile aa Isaake Efile a Yakobo su’? T’Efile Mukulu a bafwe nya, ngaa abatala. Byaabya nwi batupilwe bikata.” (Maako 12:24-27; Efilu 3:1-6) Kibumbu kibadi kikaanye p’aye kwaluula byabya.

Yesu badi mufungishe Bafadisee na Basaduseo mukanwa, binobino badi mwitanyine baba beshikwanyi bakata ba bipwilo bwa kufika mu kumutompa dingi. Ungi mufundji nkumwipusha shi: “Mulambukishi, Eyi kinyi dikile mayi ooso mu mukanda wa Miiya?”—Mateo 22:36.

Yesu bamwalulwile shi: “Ofule Efile Mukulu oobe n’eshimba dyoobe dyooso na kikudi kyoobe kyooso, mpaa na kinangu kyoobe kyooso. Dyadya ngi dikata na dya kumpala. Eyi dya kabidi dii na muulo umune nadyo dii bino: ‘Ofule muntu-noobe buu’be nabeene.’ Ku ano mayi abidi ngi kulameete mayi ooso a Moyiise na bulambukishi bwa batemuki.”—Maako 12:29-31.

P’aye kupusha lwaluulo, mufundji bambile shi: “Bii buwa bukile, Mulambukishi; bwaluula kya-binyibinyi’shi: ‘Efile e’nka bupenka kukaasha aye,’ na kumufula n’eshimba dyoobe dyooso na kinangu kyoobe kyooso na makome oobe ooso, na kufula muntu-noobe buu be nabeene nkukile milambu ya kushiika na ingi yooso.” Bu bibadi Yesu mumone shi badi mwaluule kalolo, bamulungwile shi: “Twe kula na Bufumu bw’Efile Mukulu nya.”—Maako 12:32-34.

Munda mwa mafuku asatu (dya 9, 10, na dya 11 dya mweshi wa Nisane) Yesu badi alambukisha mu ntempelo. Bangi bantu bu bafundji abadi abamuteemesha na muloo. Anka bakata ba bipwilo abakutshilwe “nkomanga ya kumwipusha dimo mwanda.”