Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 111

Batumibwa abatekye kitundwilo

Batumibwa abatekye kitundwilo

MATEO 24:3-51 MAAKO 13:3-37 LUKA 21:7-38

  •   BALONGI BANANKA ABATEKYE KITUNDWILO

  • KULOMBANA KWA MU BIPUNGO BIA KUMPALA NA ABILONDO

  • ABITUNGU TUSHALE BAPASUKYE

Twi mu dya Kabidi ku kyolwa mw’efuku dya 11 dya mweshi wa Nisane dibadi ku nfudiilo. Kubashala mafuku apeela bwa shi mudimo ukata wa Yesu pa Nsenga ufikye ku nfudiilo. Kaanya, badi alongyesha mu ntempelo, bufuku badi alambukisha mu kibundji. Kwi bantu abadi abetatshisha bikata bwa kufika “namashika bwee mu ntempelo, bwa kumuteemesha.” (Luka 21:37, 38) Byabya bibapwile kukila, binobino Yesu badi mushale ku Mwengye wa Olive na batumibwa baye bananka—Mpyeele, Andree, Shake na Yowano.

Bano batumibwa bananka abafikile kwadi pa bupenka. Abakyebanga kuuka pabitale ntempelo mwanda Yesu bakatukile mu kutemuka shi ntempelo t’akashala ebwe pa dikwabo nya. Abadi na bingi binangu bwa wawa mwanda. Yesu bebalungwile kumpala shi: “Ikalaayi beelumbuule, mwanda Mwana a muntu akafiki nguba anushyanuwuku.” (Luka 12:40) Badi mwisambile dingi pabitale “efuku adikeeleesha Mwana a muntu.” (Luka 17:30) Aa mayi abadi epushene ndambo na abakatukile mu kwakula ku ntempelo su? Batumibwa abakimbanga kuuka. Abambile shi: “Etulungule nguba afiki byooso byaabya, na kitundwilo kya kufika koobe naa kya nfudiilo aa byaa-pano?”—Mateo 24:3.

Abadi abeele pangi binangu byabakabutula ntempelo na byabakakutwa dingi kumumona. Akupu, abeyipwishe pabitale kufika kwa Mwana a muntu. Abadi pangi batentekyeshe lukindji lubadi Yesu mutushe pabitale ‘muntu a mu kifuko kikata’ “bayiile mu kutomboka bufumu, kubapu aalukye.” (Luka 19:11, 12) Nfudiilo a byoso, abelanga binangu pabitale “nfudiilo a byaa-pano.”

Mu lwalulo lwaye, Yesu batushishe kitundwilo akilesha apakafudila ndumbulwilo a beena Yuuda na ntempelo aaye. Anka takibadi kifudile paapa nya. Kyakya kitundwilo akikakwasha beena Kidishitu mu mafuku e kumpala bwa kuuka mafuku abadi mu “kwikala” kwa Kidishitu na kutundula shi nfudiilo a uno ndumbulwilo e pa nsenga tadi pabwipi.

Pabadi apakidi bipwa, batumibwa abamonanga abyende na kulombana butemuki bwa Yesu. Eyendo, bintu bibungi bibadi mutemukye bibabangile kulombana mu nshalelo aabo. Byabya, beena Kidishitu babadi bapasukye kunyima kwa bipwa 37 mu kipwa kya 70 B.B., abadi belumbule bwa pabadi apefubwila kabutu ka ndumbulwilo a beena Yuuda na ntempelo aaye. Anka, ta myanda ibadi itemukye Yesu ibadi ilombane mu kipungo akifisha ku nfudiilo kwa 70 B.B. Binobino, nkinyi kibadi na kya kulesha kwikala kwaye kwa mu Bufumu? Yesu bapeele batumibwa lwalulo.

Yesu batemukile shi anukapusha “miisambo na nkumo ya ngoshi” na shi “eumbo adituutu dingi eumbo ngoshi, na bulopwe abwibwela bungi bulopwe.” (Mateo 24:6, 7) Bambile dingi shi “akwikala kutshikankana kwa nsenga kukata, na mu mbalo ilekeene, amwikala bipupa bya mikumbo na bya nsala.” (Luka 21:11) Yesu badi mudimushe balongi baye shi: “Abenukwata, dingi abebingeena neenu.” (Luka 21:12) Batemuki ba madimi abakebwo bebungi, na kupambula bantu bebungi. Bubi abukafwimi, kifulo kya bantu bebungi akikapeele. Kukatusha byabya, bambile shi: “Mukandu wibuwa wa Bufumu aukalungulwa pa nsenga yoso ishadibwe, bwa  kulesha bu-kamonyi kwi maumbo oso na kunyima nfudiilo ayikafiki.”—Mateo 24:14, Kilombeeno kipya 2014.

Sunga byekala shi butemuki bwa Yesu bubalombene kumpala mu ingi myanda na mu mafuku a kabutu ka Yelusaleme kwi beena Looma, bi kwikala shi Yesu besambile bwa kulombana kukata kunyima su? Okwete kumona bishinkamisho abilesha kipindji kya butemuki bwa Yesu bukwete kwenda na kulombana mu bukata mu ano mafuku eetu su?

Kimune kya ku bintu bibadi Yesu mwakule mu kitundwilo kya kwikala kwaye nyi nkumweneka kwa “kintu kibi kii moo kya kutuutshika.” (Mateo 24:15) Mu kipwa kya 66 B.B., kino kintu kya kutuutshika kibamwenekyele na ‘kwifunyisha kwi bilobo bya ngoshi’ bya beena Looma na mabendela aabo abadi bu bintu bya lulangwilo. Beena Looma abadi befunyishe Yelusaleme na kulwisha ingi ya ku midimba yaaye. (Luka 21:20) Byabya, “kintu kibi” kibadi kimane mbalo yakishibadya kwikala, ibamonaga beena Yuuda bu “mbalo iselele.”

Yesu batemukile shi: “Akwikala mpombo ikata byayishyeekeele dimo byatshiile ku mbangilo aa byaa-pano nyaa na ku binobino, anka tayikeekala kwanka dimo bwa looso.” Mu kipwa kya 70 B.B., beena Looma abadi babutule Yelusaleme. Kulwishibwa kwa ‘mbalo iselele,’ pamune na ntempelo kubadi mpombo ikata mwanda bantu binunu abadi bayipayibwe. (Mateo 4:5; 24:21) Kabadi kabutu kakata na kwipayibwa kwa bantu mu kipaso kishyamwene beena Yuuda nya, na kabadi kafudishe ndumbulwilo a lulangwilo lwa beena Yuuda lubabadi abalangwila munda mwa nkama ya bipwa. Muyile byabidi, bwabwa butemuki bwa Yesu abukalomba mu bukata bwabo mu mafuku e kumpala.

KWIKALA NA LUKULUPILO MU MAFUKU ALAYIBWE

Mwisambo wa Yesu na batumibwa baye pabitale kitundwilo kya kwikala kwaye mu matalwa a Bufumu na bwa nfudiilo a ndumbulwilo a myanda taubadi ubande kupwa nya. Binobino bebadimwishe pabitale kulonda “bameesiya na batemuki ba madimi.” Alesha shi abakatompo kukita myanda “bilombeene kupambula sunga beenyi basangulwe.” (Mateo 24:24) Anka baba basangulwe tabakeekala na kya kudimbibwa nya. Beena Kidishitu ba madimi be kumweneka penda ku meeso. Anka kwikala kwa Kidishitu takukamweneka nya.

Yesu bambile pabitale mpombo ikata ayikekala na kya kufudiisha uno ndumbulwilo a myanda shi: “Nguba akeele mufito, mweshi taaukameekameeka dimo, nyenyeene ayikapuluka mwiyilu dingi abasaanyisha makome a mwiyilu.” (Mateo 24:29) Pabapushishe batumibwa aa mayi aakwatshisha moo, tababaukanga kalolo kibadya kukitshika, anka bibadi na kya kwibatapa ku mashimba.

Ino myanda ya kukanya ayikakitshi bantu kinyi? Yesu bakwile shi: “Bantu abekala na moo, abatshinyi malwa aafiki pano, mwanda makome a mwiyilu abeantshinkisha.” (Luka 21:26) Eyendo shi, Yesu kwete kwisambila pabitale kyakya kipungo kya mufito ukata akikafwila bantu.

Bwa kwibanyingisha, Yesu badi mupatulwile batumibwa shi tabakedidi nya pabakamono ‘Mwan’amuntu byafiki pa makumbi a mwiyilu na bukome na ntumbo.’ (Mateo 24:30) Bapwile kulesha shi Efile Mukulu akapeleesha mafuku “ku mwanda wa basangulwe.” (Mateo 24:22) Kadi binobino balongi basha lulamato abakakitshi naminyi pabakamono yaya myanda ayikwatshisha moo ibambile Yesu? Yesu badi mukankamikye balondji baye shi: “Apabanga ino myanda kukitshika, bandulukaayi, na buushaayi mitwe mwanda kukuudiibwa kwenu kwi peepi.”—Luka 21:28.

Byabya, balongi ba Yesu be mu kino kipungo kibambile abadi bya kuuka shi tabadi pabwipi na nfudiilo naminyi? Yesu badi mutushe kileshesho kya mutshi wa figiyee akula shi: “Apabofula tutabi twawo na paautuusha masaki, anutundula shi mafuku a mpeshi taadi peepi. Bii byaabya n’anwe naamu, paanumono byaabya byooso, uukaayi’shi Mwana a muntu taadi peepi, taadi ku biibi byeenu. Eyendo neenushikwila’shi, kino kipungo taakikidi byaabya byooso kushii kumweka.”—Mateo 24:32-34.

 Byabya, apamono balongi baye myanda ibungi ya kitundwilo kibebapele ayilombana, abadi na kya kushinkamisha shi nfudilo tayidi pepi. Bwa kudimusha balongi abakekala mu kyakya kipungo kibukopo, Yesu bambile shi:

“Anka bwa dyaady’efuku na yaawa nguba takwi ebyuuku su ngumune, sunga miikeeyilu ya mwiyilu, sunga Mwana, kukaasha penda Yaaya bupeeka bwaye. Bibadi mafuku aa Nowa, byaabya ngi abikeekela kufika kwa Mwan’a-muntu. Mwanda, bu bibadi mu mafuku a kumpala kwa mpeshi a-kafwambu [kabutu], abadi abadi, batomanga, babadi abeyibakisheena, nyaa na kwifuku dibatwelele Nowa mu bwato; tababady’ababasuka kintu, nyaa naa pabanokyele mpeshi a kafwambu beebatuutshile booso. Byabya ngi abikeekala pa kufika kwa Mwan’a-muntu.” (Mateo 24:36-39) Mwanda ubadi Yesu mupwandjikishe nao, ubadi wa Mpeshi a mafuku a Nowa badi munokye mu nsenga ishima.

Batumibwa abapushishe Yesu ku mwengye wa Olive abauku kalolo shi abitungu bekale bapasukye. Nyi bwakinyi Yesu bambile shi: “Ikalaayi beelame, tala mashimba eenu aaneemeneena ku kukwatshika kwa malofu, bukitekite na ku twanda-twanda twa pano pa nsenga bwa’shi tala dyadya efuku dyaakenupulukila kushii’nwe kuuka bu bukondja. Mwanda adiikupula pa booso be pa nsenga ishima. Anka shalaayi bapasukye, nwikale anutekye nguba ooso, bwanudya kwikala bapaashibwe ku yaaya myanda yooso ayikafiki, na kwimana bwimane kumpala kwa Mwan’a-muntu.”—Luka 21:34-36.

Yesu balesha dingi shi mwanda wakula ngutale nsenga ishima. Tabadi atemuka pabitale myanda ibadi na kya kukitshika kunyima kwa bipwa makumi, itale penda kibundji kya beena Yelusaleme na beena Yuuda nya. Pano badi eesambila byaikalombana kwi “booso be pa nsenga ishima.”

Bambile shi abikatungu balongi baye bashale badimukye, bapasukye na belumbule. Yesu badi mwibishinkamishe na kingi kileshesho pa kwakula shi: “Anuuku shi: Su sha nshibo awuka nguba a bufuku akafiki ngifi, ashaala atala, naa taatadiila’shi batubule kimano kya nshibo yaaye nya. Byaabya ikalaayi na’nwe naamu beelumbuule, mwanda nguba anushyaabatentekyesha ngi afiki Mwan’a-muntu.”—Mateo 24:43, 44.

Yesu bapeele balongi baye kabingilo kabadya kwikala na lukulupilo shi myanda ayikatambuka kalolo. Badi mwibashinkamishe shi, apekala apalombana bwabwa butemuki, akwikala “mpika” mupatulukye na a kishima. Nyi bwakinyi Yesu bakakile binangu bya batumibwa bwabadya kumuuka shi: “Mpika sha kishima mudimukye nnanyi? Nyi ngyawa abasangana kwi nfumwê, ê pa kufika, kwete kufuba mufubo ubamulekyele wa kutala bangi bapika n’é mwanda wa kwibapa bidibwa pa nsa ikumbane. Yawa mpika akekala na kya kusepêla! Nenulungula binyibinyi shi, yawa nfumwê akamupa bushito bwa bintu byoso byadi nabyo.” Anka, su yawa “mpika” ekala mubi na kukyengesha bangi, nfumw’aye “akamwesha yawa mpika malwa e mô.”—Mateo 24:45-51, EEM; pwandjikisha Luka 12:45, 46.

Byabya, Yesu tabadi akula shi akukekala kisaka kya balongi baye abakekala na mwikelo wibubi nya. Binobino, ndilongyesha kinyi dibakyebanga Yesu kupa balongi baye? Badi akumina shi bashale bapasukye na kishima nka bu bibadi mwibipatuule mu kingi kileshesho.