Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 130

Abebapa Yesu, bena Yuuda abamutwala mu kumwipaa

Abebapa Yesu, bena Yuuda abamutwala mu kumwipaa

MATEO 27:31, 32 MAAK0 15:20, 21 LUKA 23:24-31 YOWANO 19:6-17

  • PILATO BATOMPO KUPOOSOLA YESU

  • ABATSHIBILA YESU KIIMU KYA LUFU

Sunga byekala shi abasepe Yesu na kumwisha milongo, akupu Pilato betatshisha bwa shi bamupoosole, bakata ba batshite mwakwidi na bena dyabo tababadi balukye kumongo bwa kumwipaa nya. Abatungunukanga na kwela misase shi: “Mupudikye ku mutshi! Mupudikye ku mutshi!” Pilato nkwibaluula shi: “Mwateeyi’nwe banabeene, numupudikye ku mutshi.”—Yowano 19:6, NWT.

Bena Yuuda tababadi bashinkamishe shi Yesu mmulombene lufu mwanda wa kukutwa kunemeka miiya ya Keezare, kadi pabitale myanda ya beena lulangwilo? Abalukila ku mwanda ubabadi bakule kumpala kwa Sanedrine ubabadi bafundjile Yesu shi basabuula Efile Mukulu. Abambile shi: “Twi na miiya, byabya muyile yaaya miiya, ee na kya kufwa, mwanda mmwiambe bu Mwan’Efile Mukulu.” (Yowano 19:7) Ubadi mwanda wenyi ku mwatwi kwa Pilato.

Balukile mu nshibo, aye nkupima kipaso kya kupaasha yawa muntu badi mutapikye, kadi mushale munyingiile, ababadi balote kwi mukashi aye. (Mateo 27:19) Kadi pabitale mwanda ungi ubatushishe bena Yuuda shi mwina lukano “Mmwan’Efile Mukulu”? Pilato badi auku shi Yesu badi mwina Ngalileya. (Luka 23:5-7) Pilato bafikile ayipusha Yesu shi: “Obe, we aa kunyi?” (Yowano 19:9) Abimweka shi Pilato badi akimbi kwiuka kalolo su Yesu badi kwanka kumpala sunga shi bafikile kwi Efile Mukulu!

Pilato bapushishe Yesu nabene kwakula shi mmwikale nfumu n’ashi Bufumu bwaye ta mbwa pa nsenga. Pamutwe p’aye kubanga kupatuula bibakwile kumpala, Yesu bashele muumine. Kupela kwaye kwa kwalula kubadi kukaamishe Pilato mapampa, aye nkufita munda na nkulungula Yesu shi: “Nnaami oopele kwakwisha! Toowuku’shi nee na matalwa a nkupoosola, bu byandi na matalwa a [nkupudika ku mutshi, NWT]?”—Yowano 19:10.

Yesu balulwile penda shi: “Toboody’a ku ngikeela na matalwa su ngapeela, su tangakupeebwe mwiyilu; ngi mwanda kinyi mumpaane koodi mmusemune milwisho ikile bukata.” (Yowano 19:11) Abimweneka shi Yesu tabadi na muntu umune mu kinangu. Anka, badi akula shi Kayifase na Yuudase Isakaryote be na bushito nka bu bwa Pilato.

P’aye kukaanya bwa mwikelo na ngakwilo a Yesu na kutshina shi e kwikala afiki kwi Efile Mukulu, Pilato batompele dingi kumupoosola. Anka bena Yuuda abatushishe ungi mwanda bwa kutshinyisha Pilato. Abamulungwile shi: “Su omupoosola, weleesha bu shi mu bulongo na Keezare! Mwanda ooso eekitshi mulopwe eelungula bu shi a Keezare.”—Yowano 19:12.

Nfumu a kibundji batushile dingi Yesu paasha, aye nkushala ku nkwasa a kusambisha, aye nkulungula bantu shi: “Ngiiwu mulopwe eenu!” Anka bena Yuuda abapelele bakulanga’shi, “Ayipayiibwe! Ayipayiibwe! [Mupudikye ku mutshi, NWT!]” Pilato bebayipwishe shi: “Mpudikye mulopwe eenu ku mutshi su?” Bena Yuuda pamune na kibumbu kya nfumu a beena Loma abakulanga bibukopo shi: “Tatwi na ungi mulopwe, kukaasha Keezare.”—Yowano 19:14, 15.

Bu bibadi bena Yuuda abakalakasha Pilato, badi mutshine aye nkwibapa Yesu bwabadya kumwipaa. Basalayi abafudile Yesu kilamba kimonga abo nkumufwadika bilamba byaye bya panundu. Pababadi abende mu kwipaa Yesu, badi na kya kutwala mutshi waye wa malwa aye nabeene.

Twi ku namashika mu dya Katano mwifuku dya 14 dya mweshi wa Nisane. Kubanga pababuuku Mu dya kananka kukii kafito, Yesu kwete kufumankana na myanda ibubi ilekenelekene. Mwanda wa kwitatshisha na bushito bwa mutshi, bukome bwa Yesu bubapwile. Basalayi abakwatshile Simone ungi muntu badi akidi mwishinda a ku Sireene mu Afrique, bwa kusemuna  mutshi mpa na ku mbalo yabakayipayila Yesu. Bantu bebungi abadi abebalondo, bangi abadi abadidi na kwinyongola bwa mwanda aukyebe kukitshika.

Yesu nkulungula bana bakashi abadi abadidi’shi: “Nsongwakashi ya mu Yelusaleme, tanundilanga ami. Edileeyi’anwe banabeene, na bana beenu; mwanda akukafiki mafuku aabakambashi: ‘Bee na mwabi, mbashii batande, naa bashyaabwomesha.’ Paapa abakabanga kulungula myengye shi: ‘Etuponeeneyi,’ na twengye’shi: ‘Etufwamisheeyi.’ Mwanda, su abakitshiina mutshi ubishi bino, abikeekala naminyi bwa mutshi uume?”—Luka 23:28-31

Yesu badi esambila kisamba kya bena Yuuda. Ki bu mutshi ukwete kuuma kadi ukii na ndambo ya masaki abishi, mwanda Yesu na bangi bena Yuuda abadi bakumine mwadi abadi bakii kwanka. Pabashyabakekala kwanka, anka penda bantu bakookye mu kikudi nyi abakekala mu kyakya kisamba bu mutshi uume. Akukekala kwidila kukata apakafiki bena Looma bwa kubutula kyakya kisamba mu kukumina kw’Efile Mukulu!