Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 127

Abamutwala kwa Pilato kunyima kwa kumusambisha ku Sanedrine

Abamutwala kwa Pilato kunyima kwa kumusambisha ku Sanedrine

MATEO 27:1-11 MAAKO 15:1 LUKA 22:66–23:3 YOWANO 18:28-35

  • KU NAMASHIKA BASAMBA KU SANEDRINE

  • YUDASE ISKARYOTE BATOMPO KWIPUDIKA

  • ABATUMU YESU KWA PILATO BWA KUMUTSHIBILA KIIMU

Bufuku bubadi Mpyeele mutune Yesu misango isatu tabudi peepi na kutooka. Beena Sanedrine abapu kusambisha Yesu penda kwishina, akupu abapalakana. Mu dya katano ku namashika, abafiki dingi mu kwibunga bwa kutompa kutusha tubingilo twa kwibunga bufuku bwa kusambisha Yesu kushi muyile miiya. Abatwala dingi Yesu kwabadi.

Bena tumiladi nkulungula dingi Yesu shi: “Su we Mesiya, etulungule.” Yesu bebalulwile shi: “Sunga neenulungula, tanuukumiina nya. Dingi, su naayipusha taanwaluula nya.” Byabya, Yesu badi mwibaleshe n’eshimba dinyingye bumuntu bwaye mu mayi e mumune na e mu butemuki bwi mu mukanda wa Ndanyeele 7:13. Aye nkwakula shi: “Mwan’a muntu akashaala ku mboko ilume y’Efile sha bukome.”—Luka 22:67-69; Mateo 26:63.

Abo nkumushishikila shi: “We Mwan’Efile Mukulu?” Yesu bebalulwile shi: “Bi’nka bu byaanwibyamba anwe banabeene.” Abamwene shi mmupwandjikilwe lufu mwanda wa kapesha. Abo nkwipusha shi: “Kyatudy’a kukimba dimo tumonyi nkinyi?” (Luka 22:70, 71; Maako 14:64) Abadi banye Yesu myoshi benda naye kwi Ponse Pilato mukata a kibundji kya beena Loma.

Abimweneka shi Yudase Iskaryote badi mumone kwabatumu Yesu kwa Pilato. Pabamwene Yudase shi abatshibila Yesu kibawe kya lufu, bapushile moo ukata, aye nkukutwa kya kukita. Anka, pamutwe wa kwaluka kwi Efile Mukulu na kwilanga kwishimba, bayile mu kwalusha nfwalanga 30 ya kyamo kyebakanyi. Yudase nkulungula tshite mwakwidi shi: “Nee musoole pa kupaana mase a muntu shii musoole mwanda.” Abadi bamwalule kushi lusa shi: “Wetu ngunyi! Nkilumbu kyoobe!”—Mateo 27:4.

Yudase basumbwile nfwalanga 30 ya kyamo kyebakanyi mu ntempelo, akupu nkukumbasha ungi mulwisho wa kutompa kwiyipaa. Abimweka shi, pabakimbanga Yudase kwipudika, lutabi lwa mutshi kubadi mwanye mooshi lubadi lubatukye. Baponene kwibwe, aye nkupingika pabidi.—Bikitshino 1:17, 18.

 Kubadi kukii ku namashika pababatwadile Yesu kwibalasa dya Ponse Pilato. Kadi bena Yuuda bamutwale kwakwa abapelele kutwela. Abo nkumona shi kwipetena na bena bingi bisamba akwibekasha butete. Tababadya kudya bidibwa mwifuku dya 15 dya mweshi wa Nisane, efuku dya kumpala dya Musangeelo wa mikate ishi na kitatusho ibadi bu kipungo kya Kidibwa kya lukilo.

Pilato batukile aye nkwibepusha shi: “Mmwanda kinyi wanufundu nao uno muntu” Abo nkumwalula shi: “Su uno mulumyeena ta mukite bubi, tubadya kumufisha koobe su?” Pilato bapushishe pangi shi bakwete kupima kumutakula, nyi’ye nkwibalungula shi: “Mwateeyi, numusambishe’nwe banabeene muyiile mayi eenu.” Bena Yuuda nkulesha shi abadi na lukalo lwa kwipaa Yesu pa kwakula shi: “Ta mbetupe matalwa a kwipaa muntu.”—Yowano 18:29-31.

Binobino su bayipaa Yesu mu musangeelo wa Kidibwa kya lukilo, bibadya kutusha kafutakanyi kwi bantu. Kadi su bapeta matalwa a bena Looma a kwipaa Yesu bu muntu bakutwa kunemeka mbulamatadi, bena Yuuda tabekala na mwanda kwi bantu mwanda bena Looma nyi be na matalwa a kumwipaa.

Bakata ba bipwilo tababalungwile Pilato shi abakwata Yesu mwanda wa kapeesha. Abakimbile ungi mwanda wa madimi pa kumufunda shi: “Twi basangane uno muntu [1] atwesha kafuutakanyi munkatshi mwa mwilo wetu, [2] atosha bantu kufuta Keezare kitadi, na [3] eamba bu Meesiya mulopwe.”—Luka 23:2.

Bu bibadi alesha mpala ya bena Looma, Pilato pabapushishe shi Yesu kwete kwiamba bu nfumu batwelele mu wawa mwanda. Pa mwanda wa byabya, Pilato batwelele mu nshibo yaye, aye nkwitanyina Yesu, akupu nkumwipusha shi: “We mulopwe a beena Yuuda su?” Mu ungi ngakwilo, ‘We mwipe mwiya weumbo pa kwiamba obe nabene bu nfumu pa mbalo ya Keezare?’ Pangi bwa kuuka bibapwile kupusha Pilato pabimutale, Yesu nkumwipusha shi: “Wamba byaabya obe nabeene’nyi mbangi bakulungule byanka pa mwanda wande?”—Yowano 18:33, 34.

Bwa kulesha bu shauku byabakula pabitale Yesu na kukimba kuuka byanka, Pilato balulwile shi: “Ami ne mwina Yuuda su?” Akupu nkukumbasha shi: “Kisamba kyoobe obe nabeene, na ba tshiite mwakwidi bakata ngi bakufikishe kwandi! We mukite kinyi?”—Yowano 18:35.

Yesu baukanga shi kwete kwisambila pabitale bufumu. Badi mwalule mu kipaso kibadi kikanyishe Pilato.