Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 35

Mwisambo wa ku Mwengye wende nkumo

Mwisambo wa ku Mwengye wende nkumo

 Yesu badi na kya kwikala mukookye kunyima kwa kukisha bufuku bushima na kuteka, akupu aye nkusangula balondji 12 bwabadya kwikala batumiibwa. Pabubatooko, badi kii nka munyingye na akumina kukwasha bantu. Bebikitshine ku bukunkula bwa mwengye wa Ngalileya, pangi peepi na mbalo ibadi akitshina mudimo waye mu Kapernaume.

Bibumbu bya bantu bya mu ma mbalo e kula bibafikile kwadi. Bangi abadi abafiki dya kuushi, kwa Yelusaleme na angi ma mbalo a mu Yudeya. Bangi namu abadi ba mu bibundji bi ku bukunkula bwa Tiire na Sidone dya pankatshi pa kunundu na kupona nguba. Bwakinyi abafikile mu kukimba Yesu? “Bwa kuteemesha, na kwipaashisha ku mikumbo yaabo.” Nyi bibakitshikile—Yesu ‘bebapashiishe booso.’ Banda kunangusheena! Booso basha mikumbo abadi bapashibwe. Yesu badi etatshisha bwa “booso babadi bakwatshibwe kwi bikudi bibi,” bantu abadi bakalakashwe ngofu na mikeeyilu i bubi ya Satana.—Luka 6:17-19.

Kunyima Yesu bakashala ingi mbalo kunundu kwa mwengye, kibumbu kya bantu nkimwifunyishe. Balongi baye bikishekishe batumiibwa 12 pangi be mbwipi mwaye. Booso bwabo abakumiina kupusha abituukila kwi mulongyeshi aabo sha ngobesha ya kukita byabya bilengyeleshi. Yesu bakitshi mwisambo wi buwa ubakwasha bantu abeuteemesha. Kubanga nka paapa, ubadi ukwashe bangi bantu. N’atwe namu ngulombene kwitukwasha, mwanda malongesha a mu kikudi e mwanka beakitshine mu kipaso kipelepele. Yesu badi mufubishe bileshesho bya bintu byabadi beubidishene nabyo kwi bantu. Ooso muntu akimbi nshaleelo e buwa mu mashinda a Efile Mukulu, apusha uno mwisambo kalolo. Myanda kinyi ya mu uno mwisambo wa Yesu i na muulo ukata?

BASHA MULOO WA BINYIBINYI MBA NNANYI?

Muntu ooso e na lukalo lwa kwikala na muloo. P’aye kushinguula bino, Yesu babanga kwisambila bwa baba basha muloo wa binyibinyi. Banda kunangusheena bibadi mukakye binangu bya bantu abadi abamuteemesha. Kadi bingi bintu bibadi bilombene kwibakemesha.

Bambile shi: “Basha muloo anka balanda ku kikudi, mwanda Bufumu bwa mwiyilu nyi mbwabo; basha muloo anka baba abadidi maalo, mwanda abo ngi banasambiibwe. . . . Basha muloo anka baba be na nsala na nyoota ya kululama, mwanda abo ngi banayikute; . . . basha muloo anka baba ababingwabingwa pa mwanda wa kululama, mwanda Bufumu bw’eulu mbwaabo. Nwi basha muloo pabakenukaa na pabakenubingabinga, . . . pa mwanda wande. Sepeelayi na nwikale na muloo wi bungi.”—Mateo 5:3-12, Kilombeeno kipya 2014.

Pabadi Yesu akula shi “basha muloo,” badi akyebe kwamba kinyi? T’akwila muloo aupusha muntu nsaa ya kwete kukisha kapapi nya. Muloo wa binyibinyi t’aufudilaa paapa nya. Aulesha dingi kunyisha kusangala na kyakya kyodi nakyo, kwikala n’eshimba ditaale mu nshaleelo e buwa.

Yesu akula shi baba abashinguula bulanda bwabo bwa mu kikudi, baba benyongole pa mwanda wa nshaleelo aabo a milwisho, na abauku Efile Mukulu binyibinyi na abamufubila, nyi basha muloo wa binyibinyi. Sunga bebashikwa sunga kwibabingabinga mwanda abakitshi kikyebe ky’eshimba dy’Efile, be na muloo mwanda abashinguula shi abamusankisha na akebafutu pa kwibapa muwa wa looso.

Bantu be bungi abanangusheena shi, kwikala na bupeta na kwikimbila masanka nyi akwikasha muntu na muloo. P’aye kushinguula shi akyebe  kuleesha bilekene, baleesheeshe kwilekena akanyisha bantu abamuteemesha p’aye kwamba bino: “Malwa kwanudi, [anwe] bampeta, mwanda nwi basaambiibwe; malwa kwanudi’nwe bayikute, mwanda anukapusha sala; malwa kwanudi’nwe abasepe binobino, mwanda anukatweele mu maalo na anukadila. Malwa [kwanudi’nwe] apakaamba bantu booso bi buwa bieenu, mwanda bashaabo babakitshiinee’nyi nka biabia kwi batemuki ba madimi.”—Luka 6:24-26, Kilombeeno kipya 2014.

Bwakinyi kwikala na bupeta, kusepa na muloo, na kusangeela ntumbo ayituukila kwi bangi abitwadilaa muntu malwa? Mwanda nsaa i yawa muntu mufule byabya bintu, mmulombene kulenguula kufubila Efile Mukulu, byabya ngi abimukutshishwa muloo wa binyibinyi. Yesu tabadi akula shi kwikala penda na bulanda sunga nsala nkulombene kupa muntu muloo nya. Misuusa ibungi, bantu ba wawa mushindo ngi abadi bamuteemeshe ngofu na bapeta mwabi wa kwikala na muloo wa binyibinyi.

Yesu balungwile dingi balongi baye shi: “Anwe nwi mungwa wa ba pa nsenga.” (Mateo 5:13, Kilombeeno kipya 2014) Tambekale uno mungwa muyile byabipushika nya. Sunga mbyabya, mungwa aulamaa bintu kalolo tala byanyanga. Abadi abalama mutuuto wa mungwa peepi na kilambwi kya mu ntempelo a Efile Mukulu bwabadya kwela ku milambu. Auleesha dingi kintu kisha kilwilaa sunga kunyanga. (Beena-Levi 2:13; Esekyele 43:23, 24) Balongi ba Yesu mbekale “mungwa wa ba pa nsenga” mu mushindo wa shi bukitshishi bwabo kwi bantu bubadi abumweka patooka, abwibakwasha bwa kupela kunyanga mu kikudi na mu binangu. Eyendo, mukandu wabo ngulombene kupaasha miuwa ya booso abeukumiina.

Yesu balungwile balongi baye dingi shi: “Anwe nwi etaata dya ba pa nsenga.” Ta mbalombene kutuula elampi muushi mwa ekumbo nya anka abeditulaa kunundu kwa kituudilo ky’elampi, mbalo yadidi dilombene kumunyika kalolo. Ngi Yesu kwibalungula shi: “Etaata dienu dimunikye anka biabia ku meeso a bantu, biabadia kumona bikitshiino bienu bi buwa, na biabadia kutumbisha Shenu e mwiulu.”—Mateo 5:14-16, Kilombeeno kipya 2014.

MIIYA IKATA BWA BALONGI BAYE

Bakata ba bipwilo ba beena Yuuda abamono Yesu shi t’anemeka Miiya y’Efile Mukulu, abakatuka mpa na mu kumudiila lukuku bwa kumwipaa.  Ngi Yesu nkwakula patoka shi: “Tanwelanga meshi shi ami nemufikye mu kwipaa mwiiya sunga [bifundwe bia batemuki] Ntshii mufikye mu kwipa nya, anka kulombasha.”—Mateo 5:17, Kilombeeno kipya 2014.

Eyendo, Yesu badi anemeka Miiya y’Efile Mukulu na kutakula bangi bwa kukita byabya. Bakwile shi: “Biabia namu yawa akutupilwa umune wa ku milangilo ino ipeela na kulambukisha bantu bianka, abakamwitanyina bu mukile bupeela mu Bufumu bw’eulu.” Balesheeshe shi yawa muntu ta mulombene kutwela mu Bufumu su nkapeela. Atungunuka shi: “Anka yawa akwiufubila, na kwiulambukisha, abakamwitanyina bu mukata mu Bufumu bw’eulu.”—Mateo 5:19, Kilombeeno kipya 2014.

Yesu badi atopeka mpa na eyikashi aditakula muntu mu kwipaa Miiya y’Efile Mukulu. Kunyima kwa kuleesha bino abyamba Mwiya shi “tokayipaanga [muntu],” Yesu bakumbeeshe bino: “Na yawa ooso akayipaa, mupwandjikile kukila ku kiimu.” (Mateo 5:21, 22, Kilombeno kipya) Kutungunuka na kulamiina muntu mwanda mwishimba kwi bubi, pangi we mulombene kumwipaa. Nyi bwakinyi, Yesu badi muleeshe mpa na kilombene muntu kukita bwa kukimba butaale p’aye kwamba shi: “Biabia su olambula mulambu wobe ku meesa a kilambwilo, na kwakwa otentekyesha’shi mukwenu e n’obe mwanda, leka mulambu wobe kwakwa kumpala kwa meesa a kitapilo, obande kwenda: Okapwaane na mukwenu kumpala; na paapa ofikye n’olambule mulambu wobe.”—Mateo 5:23, 24, Kilombeeno kipya 2014.

Ungi mwiya wa mu Mukanda wa ndambukiisho ngutale lukyebanokyebano. Yesu bakwile bino: “Nubapushiishe’shi mbambe bino: ‘Totambukanga lusandji.’ Anka’mi, nenulungula’shi, yawa ooso [atungunuka na kutala] mwana mukashi bwa kumulakila, bapu kutambuka n’aye lusandji mwishimba diaye.” (Mateo 5:27, 28, Kilombeeno kipya 2014) Yesu t’akwila pabitale kinangu kibi kilombene kufwila muntu akupu kibakidi nya; pamutwe pa byabya, bashimika kasepe pabitale nsaa i muntu “atungunuka na kutala.” Misango ibungi, kutungunuka na kutala akwibweshaa muntu lukalo lwa mbidi. Byabya, su kwamweka mushindo mbilombene kufisha muntu mu kutambuka lusandji. Mbikunyi bilombene muntu kusuuka bwa shi tala byamufwila? Mbikile buwa auka kya kukita. Yesu akula shi: “Anka su eyiso diobe dibalume di kwodi bu kikokoshi, edipokole, wedisuumbule kula n’obe. . . . Na su eyaasa diobe dibalume di kwodi bu kikokoshi, editshibe wedisuumbule kula n’obe.”—Mateo 5:29, 30, Kilombeeno kipya 2014.

Bwa kupaasha miuwa yabo, bangi bantu abakumiina bwa shi bebatshibe bingi bipindji byabo bya mbidi bibalwila ngofu na maladi kampanda. Kushii mpaka, Yesu akula shi bii muulo ukata ‘kusuumbula’ kintu kyooso, sunga nkintu akimweka kii na muulo bu eyiso sunga eyaasa, bwa kukaasha binangu bi bubi na myanda ayitukilaa ku yawa ngyelelo a binangu. Yesu bapatulwile shi: “Mbikilekile buwa kwodi’be bwa kipindji kimune kia mbidi  yobe kishimine kupela tala mbidi yobe yishima yediibwa mu ngeena.” (mbalo ibabadi abashiiki butshafu kaalo paasha pa mbumbo ya Yelusaleme), ino ayileesha kabutu ka looso.

Yesu nkutusha dingi elango pabitale kyatudi balombene kukita su abetulwishiisha na kwitufiitshisha munda. Amba shi: “Ami nenulungula bwanudya kuleka kwitompeena na muntu mubi; anka su muntu akukupila lupi kwitama dilume mupe naa dingi.” (Mateo 5:39) Byabya t’abikyebe kuleesha shi muntu ta mulombene kukutwa kwikalwila aye nabene sunga kifuko kyaye nya. Yesu atemuna lupi, kushi lwalwa lwi bya kutapa muntu sunga kumwipaa; ndwikale kukayibwa mulomo. Akwila bwa shi su muntu akimbi kulwa sunga kwikayisheena nobe, sunga shi bakukupila kapata sunga nkukaa, tokumanga kumwalwisha.

Dyadya elango di mu mwiya w’Efile Mukulu wa kufula muntu n’oobe. Yesu badi mudimushe bantu abadi abamutemesha shi: “[Tungunukayi na kufula] beshikwanyi-neenu dingi sambilaayi bwa abeenufwambusha.” Badi mutuushe kabingilo kakata amba shi: “Bwanudy’a kwikala binyibinyi bana ba Nsheenu e mwiyilu mwanda atundushaa nguba aaye bwa babi na bawa.”—Mateo 5:44, 45.

Yesu afudiisha mu kikoso kino kipindji kya uno mwisambo na kwakula shi: “Byaabya ikalaayi bapwidikye, bu bi Nshenu a mwiyilu.” (Mateo 5:48) T’akyebe kuleesha shi bantu mbalombene kwikala bapwidikye nya. Kadi, nsaa y’atwambula Efile Mukulu, twi balombene kufula mpa na beshikwanyi neetu. Bakwile dingi bino: “Biabia yikalayi basha lusa, bu bi Nshenu namu nsha lusa.”—Luka 6:36, Kilombeeno kipya 2014.

ELA NTEKO NA OKULUPILE MWI EFILE MUKULU

Bu bibadi Yesu atungunuka na mwisambo waye, batekyele bantu abadi abamuteemesha shi: “Dimukaayi, tanuleeshanga kululama kwenu ku meeso a bantu, bwa kukyeba’shi benumone.” Yesu akumbasha bino bwa kutopeka mwikelo wa kwileesha bu muntu e buwa mu bino bishima shi: “Byabya, p’opaana kya-buntu, twekyelelanga mpungi, bwa kwilungula bu abikitaa ba-sha-mpala-ibibi.” (Mateo 6:1, 2) Mbikile buwa kutuusha kya buntu kya lusa pa bupenka.

Yesu nkwakula dingi shi: “Na potekye [Efile Mukulu], twekalanga bu bansesa, mwanda mbakumiine kuteka beemane mu bitumbwilo na mu maasanka a miseese bwa kumweka kwi bantu.” Pa mutwe a byabya, bakwile dingi shi: “Anka obe, potekye, twela mu kadiimbo kwobe, boopu kushita kiibi kiobe, otekye Shobe e mu bufiefie.” (Mateo 6:5, 6, Kilombeeno kipya 2014) Yesu tabadi mutoshe nteko yooso ya kuteka kumpala kwa bantu be bungi nya, mwanda aye nabene badi namu mwibikite. Akula bwa nteko ayikitshika mu mushindo wa kwileesha kwi bantu na kwikimbila ntumbo.

Balangile kibumbu shi: “Na panutekye [Efile Mukulu], tanwalusheenanga miaku imune bu beena maumbo.” (Mateo 6:7, Kilombeno kipya) Yesu t’akyebe kwamba shi kwalushena nteko ya kuteka kyakya kintu kimune kwi bubi nya. Badi aleesha bubi bwa ‘kwalushuula myaku imune,’ yabadi balombene kulamiina mu mutwe. Kunyima, batuushiishe luteko lwa kilesheesho lwi na bishima  musaambo. Bisatu bya kumpala abishinkamisha matalwa a Efile Mukulu a kumunana na mpango yaaye—eshina dyaye dyende ntumbo, Bufumu bwaye bufikye, na kikyebe ky’eshimba dyaye kikitshikye. Nka penda kunyima kwa yaaya myanda kwatudi balombene kuteka kidibwa kyetu kya kwifuku na kwitulekyela milwisho yeetu, mpa na kuteka shi t’etulekanga mu kutompibwa ku maasa a mubi.

Bintu byetu mbilombene kwikala na mbalo kinyi mu muwa wetu? Yesu balungwile kibumbu shi: “Tanwikongwelanga bupeta pa nsenga, pe buswa na nkongolo abilwisha [bintu], na pe bangifi abatanya na kwiba.” Nyi elango dikile buwa! Bupeta bwa ku mbidi mbulombene kushimina, n’Efile Mukulu t’etukuminaa pa mwanda wa bwabwa bupeta bwatudi nabo nya. Nyi bwakinyi Yesu bakwile dingi bino: “Ekongweleeyi bupeta mwiulu.” Twi balombene kukita bino nsaa y’atutuulu mudimo w’Efile Mukulu pa mbalo ya kumpala mu muuwa wetu. Ta kwi muntu e kwitunyenga kipwano kyetu n’Efile Mukulu sunga efuto dya muwa wa ikalaika nya. Bino bishima bya Yesu mbya binyibinyi: “Mwanda kwakwa kwi bupeta bwobe, ngi akukeekala n’eshimba diobe.”—Mateo 6:19-21, Kilombeeno kipya 2014.

Bwa kushimika kasele pa uno mwanda, Yesu batuushishe kino kileshesho: “Elampi dia mbidi nyi eyiso; biabia su eyiso diobe di bi buwa, mbidi yobe yishima ayikeekala mwitaata; anka su eyiso diobe di bubi, mbidi yobe yishima ayikeekala mmufito.” (Mateo 6:22, 23, Kilombeeno kipya 2014) Su eyiso dyetu adifubu kalolo, di nka bu elampi diteembeshwe bwa mbidi yeetu. Bwa koobesha, abitungu eyiso dyetu dishimeete pa kintu kimune; su ta mbyabya atwikala na mweneno e bubi a muuwa. Kushimika eyiso pa bintu bya ku mbidi pamutwe pa kufubila Efile Mukulu nkulombene kuleesha shi “mbidi [yetu] yishima ayikeekala mmufito,” pangi ayitutakula mu kukita myanda ilwile sunga ya mu mufito.

Akupu Yesu nkutuusha kilesheesho kikata shi: “Takwi muntu mulombene kufubila bafumu babidi; mwanda, ekukashikwa umune na akafula mungi kifulo, sunga ekukalamata kwi umune  n’akabengakana mungi: Tanwibalombene kufubila Efile Mukulu na Mmono nya.”—Mateo 6:24, Kilombeeno kipya 2014.

Bangi abapusha Yesu mbalombene kwikalakasha pabitale mweneno aabo a bintu bya ku mbidi. Nyi bwakinyi badi mwibashinkamishe shi tabe na kya kwikalakasha su abatuulu mudimo w’Efile Mukulu pa mbalo ya kumpala. Bambile shi: “Talayi twoni twa mwiulu: Tatukuna sunga kuumbula, mbiatushatutuula mu bisasa, anka Shenu a mwiulu etudisha.”—Mateo 6:26, Kilombeeno kipya 2014.

Yesu Bakwile dingi kinyi pabitale bilongo bya mu mapya bimene ku mwengye? Balesheshe shi: “sunga Salomo mu ntumbo yaaye yoso, tabadi mufwaale bu kimune kia ku’bianka.” Bino abilesha kinyi? “Su Efile Mukulu afwadika biabia lubishi lwa mmabala lwi kwanka lelo, na malooba alwedibwa mwilungu, takenufwadika bikilekile?” (Mateo 6:29, 30, Kilombeeno kipya 2014) Yesu ebatekye na kalolo kooso shi: “Biabia tanwikalanga na nkalakashi’shi: A nkinyi kiatukadia? sunga’shi, a nkinyi kiatukatomo? sunga’shi, a nkinyi kiatukafwaala? . . . Shenu a mwiulu awuku’shi, nwina bintu bioso biabia lukalo; anka kimbayi Bufumu bw’Efile Mukulu kumpala na kululama kwaye, na bintu bioso biabia abikenutentekyelwa.”—Mateo 6:31-33, Kilombeeno kipya 2014.

BYA KUPETA MUUWA

Batumiibwa na bangi bantu basha mashimba alulame abadidi kwikala na nshaleelo a kusangasha Efile Mukulu anka tambibofule bwa’bo nya. Bu kileshesho, Bafadisee bebungi be na twipu abatshibila bangi biimu kushii lusa. Nyi bwakinyi Yesu balangile bantu abamutemesha shi: “Tanutshibanga kiimu, bianusha kwikala batshibilwe kiimu: Mwanda bi kiimu kianukatshibi, anukatshibilwa kianka.”—Mateo 7:1, 2, Kilombeeno kipya 2014.

Bi masaku kulonda eyikashi dya Bafadisee basha twipu anka bu abyamba Yesu mu lukindji shi: “Mpofu mmulombene kukunkusha mpofu naaye su? Taabapono booso babidi mu bwina su?” Kunyima baba bantu abadi abateemesha Yesu abadi balombene kumona bangi naminyi? T’abitungu shi batale nka penda bubi bwabo nya, mwanda nyi nkilubilo kikata. Ayipusha shi: “Mbi kunyi byody’a kulungula mukwenu shi: ‘Mukwetu imana nkatushe kasonyi kee mwiyiso dyoobe’ obe shyamono mutandalo wi mu dyoobe eyiso? Nses’abe! Banga kukaasha mutandalo wi mwiyiso dyobe, ngi omone paapa kalolo bwa kukaasha kintu ki mwiyiso dya mukwenu.”—Luka 6:39-42.

Bino t’abitekyebe kuleesha shi balongi baye ta mbalombene kusambisha muntu sunga mbwa mwanda kinyi nya. Yesu bebalungwile shi: “Tanupanga mbwa kintu kya-kishila tanwelelanga ngulube mabwe enu a-muulo.” (Mateo 7:6) Binyibinyi bya Mwiyi dy’Efile Mukulu bii na muulo, nka bu mabwe a muulo. Su bantu basha bikitshino bu nyema, bashii na kaneemo bwa byabya bya binyibinyi, balongi abadi balombene kwibalekyela na nkakimba baba abakumiina mukandu wi buwa.

P’aye kwalukila dingi ku mwanda wa kwela nteko, Yesu badi mushimikye kasele pa muulo wa kunyingiila mu yanka. Bambile shi: “Tekaayi, abeenupa.” Efile Mukulu akuminaa kwaluula nteko nka bu abibileesha Yesu nsaa y’ayipusha shi: “Nnaanyi, munkatshi mwenu, su mwana aaye amuteka mukate ee kumupa ebwe? . . . Byabya, su anwe bee bubi, anuuku kupa bana beenu bintu biibuuwa, mbiikunyi bilombene nsheenu ee mwiyilu kukutwa kupa baba abamutekye bintu.”—Mateo 7:7-11.

 Kunyima Yesu batuushiishe elango dikata, amba bino: “Kyooso kyaanukyebe’shi bantu beenukitshine, ebakitshineeyi byanka n’anwe naamu.” Atwe booso tatwi balombene kuteemesha dino elango na kwiditumikila nsaa y’atukitshiina bangi myanda su? Kukita byabya, nkulombene kwikala na lukalakashi, anka bu by’abebileesha kwi Yesu shi: “Twelelaayi ku kiibi kiibungye, mwanda kiibi kikata, akifishana ku lufu; bee bungi abeemutwele; nkiibungye ngofu kyaakya kiibi, diibonde dyaady’eshinda adifishanaa ku muuwa; na mbapeela abeeditundula.”—Mateo 7:12-14.

Kwi bantu abakyebe kutompa kulubisha balongi eshinda adifishana ku muuwa, nyi bwakinyi Yesu adimusha bino: “Dimukaayi na batemuki ba madimi, abafiki kwanudi bafwale buu mikooko, anka munda nyi mmiseu aidiiyanaa.” (Mateo 7:15) Yesu badi muleeshe shi, mitshi ibuwa na ibubi abeyiukilaa ku bikuba byayo. Bi mumune na bantu. Byabya, twi kutundula batemuki ba madimi ku malongyesha na bikitshino byabo. Oolo, Yesu baleesha shi ta nka penda abyakula muntu abimwikasha mulongi aaye nya kadi nku byakitshi. Bangi bantu abamba shi Yesu Mwanana aabo, byabya twi kwakula kinyi su tabalombasha akikyebe Efile Mukulu? Yesu aamba shi: “Neebalungula shi: ‘Kasha, ntaneenuwuku’mi; katukaayi kwandji anwe bankitshishy’abubi.’”—Mateo 7:23.

Bwa kufudiisha mwisambo waye, Yesu aamba bino: “Byabya muntu ooso apusha bishìma binaakatuka mu kwakula na eebikumbasha mmulombene kupwandjikishwa na muntu mupatulukye, bayibakiile nshibo yaaye p’ebwe. Mpeshi nkunoka, myeeshi nkufika, kipunga nkupuka, nkwikupila ku ino nshibo, anka tangipone mwanda bitako byaayo bibadi p’ebwe.” (Mateo 7:24, 25) Bwakinyi nshibo ibadi ishaale imane? Mwanda muntu badi mubadiile “kubundula mukola ula, aye nkwibakila kitako kyao p’ebwe.” (Luka 6:48) Byabya tabitungu nka kwimena pa kutemesha mayi a Yesu nya. Abitungu twitatshishe bwa ‘kwiatumikila.’

Kadi, pabitale muntu ooso “apusha bishima binankatuka mu kwakula” na “sheebikumbasha”? Mulombene “kupwandjikishwa na muntu mubulakane, bayibakile nshibo yaaye pa lusenga.” (Mateo 7:26) Mpeshi, myeeshi, na kipapi abiponesha yaaya nshibo.

Bibumbu Bya bantu nkukaanya bwa kipaso kibadi mulongyeshe mu uno mwisambo. Balongyeshe bu muntu sha matalwa kushii bu bakata ba bipwilo. Pangi bebungi ba ku baba abamuteemeeshe abafikile bu balongi baye.