Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 51

Kwipayibwa mwifuku dya musangelo wa kutandjibwa

Kwipayibwa mwifuku dya musangelo wa kutandjibwa

MATEO 14:1-12 MAAKO 6:14-29 LUKA 9:7-9

  • EROODE NYI BADI MUTSHIBISHE MUTWE WA YOWANO MUBATSHISHI

 Pabadi batumiibwa ba Yesu abafubu mudimo wabo wa bulungudi mu Ngalileya, yawa badi mwibaleshe Yesu tabadi na bwabwa bulungantu nya. Yowano mubatshishi badi ki mu lukano takudi bipwa bibidi.

Yowano bapwile kwakula patoka shi tabibadi buwa Nfumu Eroode Antipase bwa kwata Erodiase mukashi a mwinaaye Fidipe bu aaye nya. Eroode batshibile bulunda na mukashi’aye a kumpala bwa kwibakila Erodiase. Muyile Mwiya wa Moyiise, ubadi Eroode adimbi kulonda, buno bulunda ta mbukumbane nya, dingi ndukyebanokyebano. Bwa kwaluula ku byabya bibadi Yowano mumutopekye Eroode bamweleshe mu lukano, pangi Erodiase nyi badi mumutakule.

Eroode tauku kya kukita na Yowano nya, mwanda bantu abata Yowano bu “mutemuki.” (Mateo 14:5) Erodiase badi emono bu shi bya kwata kitshibilo. Erodiase “bekeele mumushikwe” na badi atungunuka na kukimba bya kumwipayisha. (Maako 6:19) Nfudiilo a byoso bapetele mushindo wa kwibikita.

Mafuku apeela kunyima kwa Kidiibwa kya lukilo kya kipwa kya 32 B.B., Eroode bakitshine musangelo ukata wa kutentekyesha kutandikwa kwaye. Booso ba-sha myasu ikata ba Eroode na bakata ba basalayi mpa nka na bakunkushi ba mu Ngalileya abadi ku wawa musangelo. Pabakitshikanga musangelo, abatumine Salome, ka nsongwakashi ka Erodiase kabatandjile na Fidipe mulum’aye a kumpala bwakadya kushiila beenyi. Byakabadi kashe bibasangeshe bantu bikata.

Bu bibasankile bikata kipaso kibashiile ka nsongwakashi kaaye, Eroode bekalungwile shi: “Ntekye kyoso kyokyebe, naakupa kyanka.” Badi mpaa na mutshipe shi: “Kyoso kyontekye naakupa kyanka, sunga kyekala kipindji kya bufumu bwande.” Kumpala kwa kwaluula, Salome bayile akateka nyin’aye shi: “Nkatekye kinyi?”—Maako 6:22-24.

Kino kipindji nyi kibakimbanga Erodiase! Bamwalula bukibukidi shi: “Mutwe wa Yowano Mubatshishi,” kushi kunyengakana, Salome balukila kwi Eroode na kumuteka shi: “Naakyebe ompe binobino mutwe wa wa Yowano Mubatshishi mw’elonga.”—Maako 6:24, 25.

Uno mwanda ubadi winyongoshe Eroode bikata, anka, mpa na beenyi abadi bamupushe kwatshipi kwi Salome. Bibamwikele bukopo bwa kulombasha mutshipo waye, dingi muntu akyebe kwipaa ta musoole mwanda. Nka paapa, Eroode batumu mulami a lukano bwa nkakita kino kibeshi. Musango umune mulami a lukano balukila na mutwe wa Yowano mwilonga. Batambika Salome wanka, aye namu bakeupa nyina’aye.

Nsaa ibadi balongi ba Yowano bapushe byabya bibakitshikile, babafikile bata kitanda kyaye bakashika. Akupu abayile bakalungula Yesu.

Kunyima, pabadi Eroode mupushe shi Yesu kwete kupaasha bantu na kubinga bikudi bibi badi n’eshimba kwiyilu. Badi eyipusha shi su uno muntu—Yesu—kwete kukita ino myanda e kwikala Yowano “babushibwa ku lufu.” (Luka 9:7) Eroode Antipase badi na lukalo lukata lwa nkamona Yesu. Ta nkubapushishe bulambukishi bwa Yesu nya. Anka badi akimbi kumumona bwa kushinkamisha su myanda yapusha ngya biinyi.