Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 53

Mukunkushi e bya kubatamisha bipapi na meema

Mukunkushi e bya kubatamisha bipapi na meema

MATEO 14:22-36 MAAKO 6:45-56 YOWANO 6:14-25

  • BANTU ABAKYEBE KUTULA YESU BU NFUMU

  • YESU ATAMBUKA KUNUNDU KWA MEEMA NA KUBATAMISHA KIPAPI

Kilengyeleshi kya Yesu kya kudiisha binunu bya bantu kibadi kibakanyishe bikata. Abafikile na mu kwata kitshibilo shi, “uno muntu mmutemuki biinyibinyi, yawa ee na kya kufika pano” Mesiya, byabya ee kwikala nfumu e buwa. (Yowano 6:14; Miiya Ikituulwe 18:18) Bantu abatshile mpàngo ya kutula Yesu bu nfumu.

Byabya, Yesu badi mushingule lwalwa lukuku lwa baba bantu lwa kumutula bu nfumu. Bapalakeshe kibumbu na kulungula balongi bwa kwalukila mu bwato bwabo. Abakyebe kwenda kunyi? Abayile dya ku Betesaida akupu benda ku Kapernaume. Anka, Yesu bayile ku mwengye bupenka bwaye mu kuteka bwabwa bufuku.

Ku bukwashi bw’etaata dya mweshi utaudi aupono, Yesu bamwene bwato ku bula. Kipapi kibukopo kibadi akibwesha mbundambunda ya meema, na batumibwa abadi ‘abetashisha bwa kukambila kyakya kipapi akyalusha bwato kunyima.’ (Maako 6:48) Yesu bayikile ku mwengye abanga kwenda dya kwabadi na kutambuka kunundu kwa mbundambunda ya meema. “Babadi [bayite] bwato mu kilomeètre itaano sunga isamombo.” (Yowano 6:19) Balongi pababamono Yesu bu muntu ebakidi, abasamine na moo ooso shi: “Nyi nkimonwa!”—Maako 6:49.

Yesu bebalulwile na mayi a kwibanyingisha nao shi: “Nyingayi mashimba, nNaami, tanwikalanga na moo.” Anka Mpyeele bambile shi: “Mwanaana, su nnobe eyendo ntumine eyi dya kufika koodi pa meema.” Yesu nkumwaluula shi: “Fika!” Mpyeele bayikile mu bwato aye nkutambuka kunundu kwa meema, nkwenda kwi Yesu. Kadi pabatadile kipapi, Mpyeele bapushishe moo, aye nkubanga kwiyina. Aye nkwela musaase shi: “Mwanaana mpaashe!” Anka paapa, Yesu bwololwele eyaasa, aye nkumukwata, amulungula shi: “Muntu sha lukumino lupela’be! bwele mpaka bwa kinyi?”—Mateo 14:27-31.

Mpyeele na Yesu abatwelele mu bwato, na lupapi nkubatama. Balongi nkukaanya, kadi abadi na kya kukaanya su? Su ‘abashingulwile kilengeyeleshi kya mikate’ kibakitshine Yesu mu nsaa ipeela kumpala pabadiishile binunu bya bantu, tabibadya kwibakaanyisha p’abo kumumona atambuka kunundu kwa meema na kubatamisha kipapi nya. Binobino abamukookyela pa kwamba shi: “Mbinyibinyi we Mwan’efile Mukulu!”—Maako 6:52; Mateo 14:33.

Kapindji kapela kunyima, abafikile pa kibalo kya Genesarete akitushaa bikuba bibuwa dya kuushi kwa Kapernaume. Abo nkutuula bwato paapa, nkwenda kwifwa. Bantu nkutundula Yesu, na pamune na bantu abafiki ku mpese yooso, abo nkumutwadila bantu babo abadi abakumbu. Nsaa ibadi baba bantu abakumu nka penda ku lwembe lwa musapi wa Yesu, abo booso abadi bapande.

Kunyima kwa kapindji kapeela, kibumbu kya bantu kibadi kipalakashe nkumo ya kilengyeleshi kya kudiisha binunu bya bantu, nkutundula shi Yesu bapu kwenda. Nyi bwakinyi, nsaa ibafikile tu bwato tupeela twa ku Tiberyade, bantu abatwelele abo nkwenda ku Kapernaume bwa nkamona Yesu. Nsaa ibabakamupetele, abamwipwishe shi: “Mulambukishi, nguba kinyi oodi mufikye pano?” (Yowano 6:25) Nka bu by’atukyebe nkebimona, Yesu bebasashiile na kalolo kooso.