LUKA 7:11-17

  • BASANGUSHA MUNTU KU NAINE

 Mafuku apeela n’aye kupasha mufubi a mukata a basalayi, Yesu bakatukile ku Kapernaume bwa kwenda ku Naine, kubadi bula bwa bilometre 32 dya kuushi kwa kupona nguba. Tabadi bupenka nya. Balongi baye na kisaka kikata kya bantu kibadi naye. Bibadi bu ku nsaa ya kyolwa kubabadi befubwile peepi na Naine. Abadi bafumankane na kisaka kya beena Yuuda abende ku mashama. Abadi batwale kitanda kya ka nsongwalume bwa nkamushika.

Nyina mwana nyi badi na kinyongwa kikata munkatshi mwabo. Badi mukashi kilele na mwan’ay’eleka bafwile. Pabafwile mulum’aye, bashele penda na mwan’aye a kifulo. Banda kunangushena bibadi apusha na bibadi lukulupilo lwaye’shi yawa mwana nyi amukwasha. Binobino yawa mwana bafu. Nnanyi ashala naye bwa kumukalwila?

Pabadi Yesu mumone uno mwana mukashi, badi mwinyongole bikata bwa malwa abadi nao. Na kalolo kooso na mayi a ku mushinkamisha nao, bamulungwile shi: “Todilanga dimo.” Tabakwile penda byabya nya. Badi mwifubwile aye nkukuma ka lusala kababadi basemune mwana abende mu kushiika. (Luka 7:13, 14) Bibakitshine bibadi bitakule bantu ba mu kibundji bwa kwiyipusha kyakimbi kukita. Bebungi abadi balombene kwiyipusha shi: ‘Akyebe kwamba kinyi na akyebe kukita kinyi?’

Kadi twi kwamba naminyi bwa abadi abende na Yesu abamwene kw’akitshi myanda ya kukaanya na kupaasha mikumbo ibungi? Abimweneka shi tababadi babande kumona Yesu kwabusha mufwe nya. Sunga byekala shi kwi abadi basangukye kala, Yesu badya kukita uno mwanda su? (1 Banfumu 17:17-23; 2 Banfumu 4:32-37) Yesu bamulungwile shi: “Nsongwalume, nakutumina eyi, buuka.” (Luka 7:14) Na byabya nkukitshika. Yawa muntu nkushala na nkubanga kwakula! Yesu kumupa nyin’aye badi na kinyongwa kikata. Nta mushale dingi bupenka nya.

 Pabamwene bantu shi uno nsongwalume basangukile, abo nkutumbisha Nsulo a muwa Yehowa, pa kwakula shi: “Mutemuki mukata bafumbuka munkatshi mwetu.” Bangi abapushishe kibadi akilesha myanda ya kukaanya ibakitshine Yesu, abo nkwamba shi: “Efile Mukulu bakumbula mwilo waye.” (Luka 7:16) Nkumo ya uno mwanda wa kukaanya ibapalakene bukidi mu maumbo efunyishe Naine mpa na mu Nazarete, kibundji kya butandwa kya Yesu ki mu bilometre bifikye ku 10. Uno mukandu ubadi upakalane mpa na kuushi kwa Yudeya.

Yowano Mubatshishi badi kii mu lukano na badi asangeela kuuka mifubo ibakitanga Yesu. Balongi ba Yowano abamulungwile pabitale bino bilengyeleshi. Bakitshine naminyi?