Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 61

Yesu bapaasha mwana e na demo

Yesu bapaasha mwana e na demo

MATEO 17:14-20 MAAKO 9:14-29 LUKA 9:37-43

  • BIBADI ABITUNGU KWIKALA NA LUKUMINO LWIBUNGI BWA KUPAASHA MWANA E NA DEMO

 Pabadi Yesu, Mpyeele, Shake na Yowano bayikye ku mwengye, abapetele kibumbu kikata kya bantu. Kubadi mwanda ushibadi buwa. Bafundji abadi beefunyishe balongi na kwiyelena nabo mpaka. Bantu abakaanyine pa kumona Yesu, abafikile lubilo mu kumwimuna. Yesu bebayipwishe shi: “Anwiyeleena nabo mpaka bwa kinyi?”—Maako 9:16.

Ungi muntu bakatukile mu kibumbu akunama kumpala kwa Yesu, amupatulwila shi: “Mwanana, nee mukutwadile mwan’ande ee na kikudi kya bumàama. Kooso akumukwata kyaaya kikudi akimuponesha paashi; mwana atutuma mafulu, abongyeshena meeno dingi aumu. Nalungula balongi boobe bwa kwikibinga anka tambwobeshe.”—Maako 9:17, 18.

Abimweka shi bafundji abadi abayipula batumibwa kwabashibadi boobeshe kupaasha yawa mwana, pangi abadi ababepuula bukome bwabo. Pa mutwe wa kwaluula nshe mwana mukalakashwe, Yesu batadile kibumbu akula shi: “Anwe bantu bakutwe lukumino, na batwelakane, naayikala neenu na ku nguba kinyi? Neenufumbakeena na ku nguba kinyi?” Bino bishima bi bushito bibadi bitale pangi bafundji abakyebanga kukalakasha balongi baye. Akupu Yesu nkwialuula kwi nshe mwana mukalakashwe amulungula shi: “Muntwadileeyi kuno.”—Mateo 17:17.

Pabefubwilanga ka nsongwalume kwi Yesu, demo badi naye bamuponeeshe mu nsenga, mwana nkubanga kwela meeso mwiyilu. Mwana nkutungunuka na kwialasha mu nsenga na kututumisha mafulu ku kanwe. Yesu nkwipusha nshaye shi: “Takudi mafuku bungi kinyi kasha byaabya byabanga kumukitshikila?” Aye nkwaluula shi: “Kubangila ku bwana bwaye, misuusa ibungi kikudi kibadi kimuponeshe mu kaalo, sunga mu meema bwa kumushimisha.” Yawa muntu kumusendeela  shi: “Su’be we mulombene kwikyoobesha, etukwasha bwa lusa ku mwanda we.”—Maako 9:21, 22.

Nshe mwana tabadi na lukulupilo nya, mwanda sunga balongi ba Yesu tababadi bobeshe kumukwasha nya. Yesu nkunyingisha muntu mukutwe lukulupilo pa kushinkamisha shi: “Wamba’shi ‘su we mulombene!’ Byoso mbilombene kukitshika bwa sha-lukumino.” Nshe mwana nkusama musango umune shi: “Nakumiina! Fika onkwashe mu lukumino lwande lulobele!”—Maako 9:23, 24.

Yesu nkumona bibumbu bya bantu abafiki kwadi lubilo. Munkatshi bwa baba booso abatalanga, Yesu nkusaashila demo shi: “Kikudi kibi kii-sha kitwi na bumaama, naakutumin’eyi, tuuka munda mwa uno mwana, na twe mwalukanga dimo!” P’aye kutuka, demo beeleshe mwana mbidi mashika aye nkwela meeso mwiyilu ngofu. Akupu mwana nkuuma bukopo. P’abo kumona byabya, bantu bebungi abambile shi: “Bafu!” (Maako 9:25, 26) Kadi Yesu nkumukwata kwiyasa aye nkumwibeesha na mwana “nkupanda nka yawa nguba.” (Mateo 17:18) Bantu abakaanyine bikata pa kumona bibakitshine Yesu.

Kumpala pabatumine Yesu balongi bwa kwenda mu bulungudi, abadi na ngobesha ya kubinga ma demo. Abo nkwipusha Yesu ku lupese mu nshibo shi: “Bwakinyi tatwi bamone bya kubinga kyakya kikudi?” Yesu nkwibapatulwila shi mpa mwanda wa kukutwa kwabo kwa lukumino pa kwakula shi: “Kikudi ki byabya, takwi kintu su nkimune ki kwikituusha kukaasha penda nteko.” (Maako 9:28, 29) Bibadi abitungu lukumino lwibukopo pamune na nteko bwa shi bukome bw’Efile Mukulu bubingye yawa demo.

Yesu nkufudiisha shi: “Eyendo neenushikwila’shi, su efuku kampanda lukumino lweno lwayikala lwifwane lutete lwa kifumbe, nubadya kulungula uno mwengye’shi; ‘Katuka pano, wende akwa,’ n’awo ubadya kukatuka, takwakwikala kintu kyanushy’a kwobesha.” (Mateo 17:20) Bibadi abitungu lukumino lunyingye bikata!

Bikokoshi na nkalakashi ikwete kushikiila mudimo wa Batemwe ba Yehowa bwa kwenda kumpala, bi kwikala bu mwengye wa mu kinfwanyi watushi bya koobesha. Kadi su twi na lukumino, twi kukambila byabya bikokoshi na nkalakashi i bu mwengye.