Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 50

Balumbulwe bwa Kulambukisha sunga kwekala Mpombo

Balumbulwe bwa Kulambukisha sunga kwekala Mpombo

MATEO 10:16–11:1 MAAKO 6:12, 13 LUKA 9:6

  • YESU ALONGYESHA NA KUTUMA BATUMIIBWA

 Yesu bapa balongi baye miiya ibuwa pabitale byabadya kulombasha mudimo wa bulungudi p’abende babidi babidi. Tabadi mwimeene paapa nya. Badi mwibadimushe na kalolo kooso pabitale beshikwanyi shi: “Talaayi, ami neenutumu bu mikooko munkatshi mwa tuumiishi . . . Sopekaayi na bantu abenupaana ku tumilaadi, abenukupila nfimbo mu [bitumbwilo.] abende neenu kumpala kwa batontshi na ba nfumu bakata pa mwanda wande.”—Mateo 10:16-18.

Eyendo, bolondji ba Yesu abadi na kya kubingwabingwa bikata, anka badi mwibanyingishe pa kwibalaa shi: “Paabenupaana, tanwikalakashanga bwa kukimba kya kwakula, sunga bya kwisamba; kyaanwikala na kya kwamba abenufumbwila kyanka yawa nguba, mwanda ta nnanwe abakaakula. Nkikudi kya Nsheenu akikaakula munda mwenu.” Yesu nkukumbasha shi: “Mwana-mulume apaana mukwabo mulume ku lufu, dingi she-mwana apaana mwan’aye; bana abatombokyela beebatande, beebafishe ku lufu. Abenushikwa kwi booso mwanda w’eshina dyande. Anka yawa akanyingiila na ku nfudiilo yawa akapanda.”—Mateo 10:19-22.

Bu biikale mudimo wa bulungudi pa mbalo ya kumpala, Yesu bashimikile kasele pabitale lukalo lwa balongi lwa kwikala bapasukye bwa kwikala kushii mashito bwa kulombasha uno mudimo. Bambile shi: “Paabeebingeena neenu mu kibalo kampanda suukilayi mu kingi; eyendo neenulungula shi taanupudisha kwifunyisha bibalo bya Yeelusaleme kumpala kwa Mwana a muntu kufika.”—Mateo 10:23.

Yesu bapeele batumiibwa baye 12 miiya, kudimushibwa na kunyingishibwa kukata! We kusangala pa kuuka shi ano mayi abadi atale dingi baba abepaana mu mudimo wa bulungudi kunyima kwa lufu na lusangukilo lwa Yesu. Bino abimweneka mu mayi aaye aleesha balongi baye shi ‘abakebashikwa kwi booso,’ kushii penda kwi baba babatumu kwi batumiibwa bwa kulungula. Kukatusha byabya, tatwi balombeene kubadika mbalo sunga imune yabadi bafunde shi batumibwa abadi bemane kumpala kwa batontshi na ba nfumu mu kino kipindji kiipi kya kulambukisha mu Ngalileya, sunga kwipayibwa kwi beena bifuko byabo.

Binyibinyi, pabadi Yesu mulungule batumibwa baye pabitale ino myanda, badi esambila myanda ayifiki kumpala. Banda kutala bishima byaye abileesha shi balongi baye t’abapudisha mudimo wabo wa bulungudi “kumpala kwa Mwana a muntu kufika.” Yesu balesheshe shi balongi baye t’abakafudiisha mudimo wa bulambukishi pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu kumpala kwa kutumbisha Nfumu Yesu Kidishitu, kumufwisha bu nsushi a Efile Mukulu.

 Nsaa ibabadi balombeene kulombasha mudimo wa bulungudi, batumibwa tababadi balombeene kukema su bafumankana na kubingwabingwa, mwanda Yesu bebalungwile shi: “Mulongi te kunundu kwa mulambukishi aaye, sunga mufubi kunundu kwa nfumwaaye nya.” Yesu baleesha bi mweneno aaye patooka. Badi mukyengyeshibwe na kubingwabingwa pa mwana wa kulambukisha pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu, mpa na’bo namu abakakyengeshibwa. Anka Yesu bebalungula shi: “Tanutshinanga baba abayipa mbidi na bashi balombeene kwipaa anyima; anka tshinayi yawa mulombeene kulwisha na mbidi na winyi anyima, mu Ngeena.”—Mateo 10:24, 28, Kilombeeno kipya 2014.

Pabitale uno mwanda Yesu mmulekye kileshesho kibuwa. Badi mukambile lufu kushi kutshina pamutwe pa kulwisha kipwano kyaye na Yehowa sha bukome booso. Efile Mukulu Sha-bukome booso nyi mulombeene kulwisha “anyima” a muntu (lukulupilo lwaye lwa kwikala na muwa mu mafuku aafiki) sunga shi e kumusangula bwa shi apete muwa wa looso. Bino bibadi na kya kunyingisha batumiibwa!

Yesu balesheshe bi kifulo ky’Efile Mukulu bwa kukalwila balondji baye shi: “Tabapanaa bimusodya bibidi kwikuta dimune’nyi! Kutala sunga kimune kya kwabidi takiponaa paashi kushii kwimwele Nshenu mboko . . . Ikalayi bashii na moo; nwi na muulo ukile wa bimusodya byoso.”—Mateo 10:29, 31.

Mukandu aulungula balongi ba Yesu aukyebe kwabuula beena nshibo, mwanda bangi abeutemesha bangi namu abeupele. Yesu badi mupatuule shi: “Tanwelanga kinangu shi ne mufikye mu kutwala butaale pa nsenga.” Abitungaa kunyinga eshimba bwa mwina kifuko kutambula bya binyibinyi bya mu Bible. Yesu aleesha shi: “Yawa mufule nshee su nyina kunkila, tamundombeene’mi; mufule mwana’ye mulume sunga mukashi kunkila’mi tamundombeene.”—Mateo 10:34, 37.

Anka bangi abakyebe kukuukila balongi baye kalolo. Bambile shi: “Muntu atuusha kya-kutoma, sunga kyaayikala kilaudi kya meema ataale, bwa kupa umune a ku bapeela bano ba munkatshi mwa balongi bande, eyendo, neenulungula’shi taashimisha bwedi bwaye nya.”—Mateo 10:42.

Bu bibabadi bapete miiya ya Yesu, kudimushibwa na kunyingishibwa, batumiibwa abayile “mu bibundji byooso abafwabalambukishanga mukandu wibuwa, na kupaasha mikumbo.”—Luka 9:6.