Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

SHAPITRE 58

Bafwimisha mikate na kudimusha bantu bwa kitatusho

Bafwimisha mikate na kudimusha bantu bwa kitatusho

MATEO 15:32–16:12 MAAKO 8:1-21

  • YESU BADIISHA BANTU 4 000

  • HE BADIMUSHA BANTU PABITALE KITATUSHO KYA BAFADISEE

 Kibumbu kikata kya bantu kibalondele Yesu mu nsenga ya Dekapole, dya lupese lwa kutunduka kwa Kalunga ka Ngalileya. Abafiki bwa kumuteemesha na kupaashibwa, abatwala biseele bikata bya kwela bintu.

Akupu, Yesu balungwile balongi baye shi: “Lusa lubankwata bwa kino kibumbu mwanda takudi mafuku asatu abo’nka naami, kutàla tabee naa kya-kudya. Su neebalusha ku-maabo na nsala, abakapungila mwishinda, aku naamu kwi bafikye kula.” Balongi abamwipwishe shi: “Nkunyi kwatudy’a kupeta bintu by’abo kudya nkwikuta muno mu kabaka?”—Maako 8:2-4.

Yesu bebayipwishe shi: “Nwi na mikate inga?” Balongi abamwalulwile shi: “Musambobidi, na tushipa tubadikye.” (Mateo 15:34, Kilombeeno kipya 2014) Akupu Yesu balungwile bantu bwa kushala paashi. Badi mwate mikate na mishipa, eela luteko kwi Efile Mukulu, aye nkupa balongi bwa kwibabila. Booso abadile abo nkwikuta. Bibashele abadi bebikongole abyo nkuula biseele musambobidi bikata, sunga mbyabya bantu bafikye ku 4000 kukatusha bakashi na bana, booso abadile!

Kunyima, Yesu balungwile bibumbu bwabidya kwalukiila, aye na balongi abasabukile mu bwato abo nkwenda ku Magadane dya kuushi kwa kyese kya Kalunga ka Ngalileya. Kwakwa, Bafadisee pamune na tungi tusaka twa Basaduseo abakimbile kutompa Yesu p’abo kumuteka bwa kukita kitundwilo kya mwiyilu.

P’aye kutundula bibadi binangu byabo, Yesu bebalulwile shi: “Apafiki kyoolwa, anwamba’shi: ‘kwiyilu akukeela biiya, mwanda eyilu ndimongye buu kaalo,’ namashika, anwamba ashi: ‘leelo, kwi mpeshi, mwanda eyilu ndjimongye na kufiituluka.’ Byabya, anuwuku kushinguula abimweneka eyilu; anka bitundwilo bya bipungo, tanwi nabyo matalwa!” (Mateo 16:2, 3) Akupu, Yesu balungwile Bafadisee na Basaduseo’shi takwi kitundwilo akibapeebwa kukatusha’nka penda kitundwilo kya Yoona.

Yesu na balongi baye abatwelele mu bwato abo nkwenda ku Betsaida dya kuushi kwa kutunduka kwa kyese kya kalunga. Mwishinda, balongi abamwene shi abalubu kutwala mikate ilombane ya kudya. Abadi penda na mukate umune. Bu bibadi mu binangu bya Yesu myanda ibakidikile pababadi na Bafadisee na Basaduseo abakwatshishena Eroode, Yesu bebadimwishe shi: “Talangaayi! Nudimukye na kitatusho kya Bafadisee na kya Eroode.” Balongi ababangile kwela kinangu shi pangi kwete kwisambila bwa mikate ibabalubu kutwala. P’aye kumona bibadi binangu byabo, Yesu bambile shi: “Anwialasheena bwa panushii na mikate bwa kinyi?”—Maako 8:15-17.

Yesu bakatukile mu kutuusha mikate bwa bantu binunu. Balongi abadya kuuka shi Yesu t’ekalakasha bwa kukutwa kwa mikate nya. Yesu nkwibepusha shi: “Taanutentekyesha panaadi mutshimune mikate itaano bwa bantu binunu bitaano; mbiseele binga bibadi biwule na bipese  bibanutwadile?” Abo nkumwaluula shi: “Ekumi na bibidi.” Yesu nkutungunuka na kwakula shi: “Na panaadi mutshimune mikate musamboobidi bwa bantu binunu binanka, mbiseele binga, byuule na bipese bibanudi batwale?” Abo nkwaluula shi: “Musamboobidi.”—Maako 8:18-20.

Yesu nkwibepusha shi: “Mbi-kunyi byanushyaanushinguula shi ntshinaadi neenulungula bwa mikate, panaadi neenwamba’shi: Elameeyi ku kitatusho kya Bafadisee na Basaduseo!”:—Mateo 16:11.

Ku nfudiilo a byoso, balongi abapushiishe. Kitatusho abekifubishaa bwa kutatusha musabu wa kukita mikate. Pano, Yesu afubisha kitatusho bu kinfwanyi kya kutshibiibwa milomo. Kwete kudimusha balongi bwabadya kwilama ku “bulambukishi bwa Bafadisee na Basaduseo,” bubadi na myanda ya madimi.—Mateo 16:12.