Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 40

Dilongyesha pabitale kufwila bangi lusa

Dilongyesha pabitale kufwila bangi lusa

LUKA 7:36-50

  • MWANA MUKASHI SHA MILWISHO BAPONGOLA MALAASHI KU NGWA YA YESU

  • KUPWANDJIKISHA KUFWIDISHENA LUSA N’EBASA

 Muyile mashimba aabo, bantu abadi abapusha bilekene ku bibadi abyakula Yesu na kukita. Bibadi bimwenekye kalolo ku ingi nshibo mu Ngalileya. Ungi Mufadisee abetamina bu Simone badi mwitamine Yesu ku kidiibwa, pangi bwa kumona kalolo yawa badi akitshi yaaya myanda ya kukaanya. Yesu badi mukumine, ebimona bu mushindo wa kulambukisha baba abadi kwanka, Yesu bamwene dingi bu mushindo wa kukumina ku lwitanyino lwa kudya pamune na bafutshishi ba bitadi na bankitshishi ba milwisho.

Byabya, Yesu tabadi mupete kinemo kyabapeya muntu mwenyi muyile kipikwa nya. Mu Palestine, amwikalaa mashinda e na lufwinkinyi lwibungi, sunga muntu afwala sandale ngwa yaaye ayikwata lufuufi, kadi muyile kipikwa kyabo abadi abatumpu bantu beenyi meema e mashika ku ngwa. Tababadi bakitshine Yesu byabya nya. Tababadi sunga bamuseme pa kumufifya ku matama bu bibadi kyubishi kyabo. Kingi kipikwa kibadi kya kupongoola ndambo ya mwimu ku nyene ya mwenyi bwa kulesha shi abamukukila na kalolo. Tababadi bakitshine dingi Yesu byabya nya. Byabya, mbikunyi bibabadi bamukukile?

Binobino, nsaa ya kudya ibalombana, beenyi abebungu ku meesa. Pababadi abadi, ungi mwana mukashi batwele mu bufyefye mu kadimbo ke beenyi. “Badi muûkibwe bu mulwishi mu kyakya kibalo.” (Luka 7:37, EEM) Bantu booso bashi bapwidikye mbankishi a bubi, kadi bibadi abimweka shi uno mwana mukashi badi na nshalelo a myanda ibutete, pangi badi ndumba. Bi kwikala shi bapushiishe malongyesha a Yesu, mpa na lwitamino lwaye kwi ‘booso bafwambukye na bushito bwa kufika kwadi bwashi ebape kiikiisho.’ (Mateo 11:28, 29) Abimweka shi malongyesha na myanda ibadi Yesu akitshi, bibamutakwile bwa nkamukimba.

Bafikile kunyima kwa Yesu pa meesa na aye nkukunama ku ngwa yaaye. Aye nkubanga kudila na kuponeesha Yesu mpolo ku ngwa, na kwiyikumuna na nyeene yaaye. Badi mufifye ku ngwa ya Yesu na kalolo kooso aye nkupongoola ndambo ya mwimu wi mapembwe ubadi muule. Simone badi atala na kapungakanyi, na kwiakwila shi: “Su uno muntu mmutemuki, bady’a kutundula shi uno mukashi amukumu nnanyi, na shi nkitshishi a milwisho.”—Luka 7:39.

Yesu pakupusha bibadi mu kinangu kya Simone, bakwile shi: “Simone, Ne na mwanda wa nkulungula.” Simone nkumwalula shi: “Akula mulambukishi!” Yesu nkutungunuka shi: “Sha bintu kampanda beyapwishe bantu babidi mabasa; umune badi na kya kumufuta bitadi nkama itano bya nfwalanga, mungi makumi ataano. Bu bibabadi bakutwe kya kumufuta, bebalekyeele kyakya kishiyo booso babidi. Nnanyi a ku bano babidi amuleesha kifulo kikile? Simone nkwaluula shi: napwandjikisha shi nguno aadi mulekyele ebasa dikile bukata.”—Luka 7:40-43.

Yesu badi mukumiine. Akupu batadile mwana mukashi aye nkulungula Simone shi: “Omono uno mukashi? Ne mutwele mu nshimbo yoobe; twe muntumpe meema ku ngwa. Aye namu ngiiwu batopesha ngwa yande na mpolo yaaye, dingi beyikumuna na nyeene yaaye. Twe munfifye milomo, anka aye kasha atwela, tamupungile na kufifya ngwa yande. Twe musukumune mwimu wa mapembwe ku mutwe wande, aye namu basukumuna malaashi ku ngwa yande.” Yesu badi na kya kumona shi uno mwana mukashi badi mutushe kishinkamiisho kya kwilanga ku mwikeelo waye wibutete. Badi mufudiishe shi: “Su nakushikwila shi milwisho yaaye i bungi bino ibalekyeelwa, mpaadi muleeshe kifulo kikata. Aabalekyela ipeela, aleesha kifulo kipeela.”—Luka 7:44-47.

Yesu tabadi anyingisha mwikeelo wi butete nya. Anka balesheshe lusa na kupushisha muntu badi mukite milwisho ikata kadi belanga kwishimba na kukimba bukwashi kwi Kidishitu. Uno mwana mukashi badi munyingishibwe bikata pabapushishe Yesu aakula shi: “Milwisho yoobe ibalekyelwa. . . . Lukumiino loobe lubakupaasha, enda mu butaale.”—Luka 7:48, 50.