Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 55

Mayi a yesu abatapa bebungi ku mashimba

Mayi a yesu abatapa bebungi ku mashimba

YOWANO 6:48-71

  • KUDYA MBIDI YAAYE NA KUTOMA MASE AAYE

  • BEBUNGI ABAKOKOSHIBWA NA ABAPELE KUMULONDA

 Aye mu kitumbwilo mu Kapernaume, Yesu alongyesha pabitale kwikala kwaye kwa bu mukate wa binyibinyi aufiki mwiyilu. Mayi aye abakumbasha ku bibadi mupwe kulungula bantu abadi balukye lupese lwa kutunduka kwa Kalunga ka Ngalileya, baba abadi badye mikate na mishipa ibadi mutushe kwakwa.

Yesu atungunuka na mwisambo waye shi: “Banshenu babadi badye manà, anka’bo nkufwa.” Mu kwilekena na byabya, badi mupatule shi: “Ami nee mukate aufiki mwiyilu. Adi uno mukate eekala na muuwa wa looso, dingi mukate wa mpaana mbidi yande ipaanwe bwa shi ba-pano bekale na muuwa.”—Yowano 6:48-51.

Mu pretemps a kipwa kya 30 B.B., Yesu balungwile Nikodeme shi Efile Mukulu bakishekishe kifulo na ba pa nsenga p’aye kutusha, Mwana aye bu Mupaashi. Binobino Yesu bashimika kasele ku lukalo lwa kudya mbidi yaaye na kulesha lukumino mu mulambu watusha. Waawa nyi mushindo wa kupeta muwa wa looso.

Anka bantu tababadi basangale na ngakwilo a Yesu. Abayipwishe shi; “mbikunyi bilombene uno muntu kwitupa mbidi yaaye bwa kudya?” (Yowano 6:52) Yesu bakuminanga shi bamupushe mu kinfwanyi kushi muyile byabilesha nya. Bakumbashile angi mayi bwa kulesha byabipatula.

“Mbinyibinyi, nenulungula bino shi, su taanudi mbidi ya Mwan’amuntu, na su taanutomo mase aaye, tanwikala na muwa munda mwenu nya. Adi mbidi yande na kutoma mase ande e na muwa wa looso, . . . mwanda mbidi yande nkyakudya ky’eyendo, dingi mase ande, nkyakutoma ky’eyendo. Adi mbidi yande, na kutoma mase ande ashaala mwandji n’ami nashaala mwadi.”—Yowano 6:53-56.

Banda kunangushena byabibadya kutapa mashinba a beena Yuuda abadi abebitemesha! Abadi na kya kupwandjikisha shi Yesu ebatekye bwa kudya bantu sunga kukutwa kulonda mwiya w’Efile Mukulu wa kupela kudya mase. (Kibangilo 9:4; Beena-Levi 17:10, 11) Anka Yesu takwete kwisambila kudya mbidi yaaye na kutoma mase aaye muyile byabilesha nya. Kwete kulesha shi ooso akumiina kupete muwa wa ikalaika abitungu ekale na lukumiino mu mulambu wakyebe kutusha pa kulambula mbidi yaaye ipwidikye na kusumbula mase aaye. Sunga bebungi ba ku balongi baye tababadi bapushe dilongyesha dyaye nya. Bangi abambile shi: “Uno mwisambo wibukopo, nnanyi mulombene kumuteemesha?”—Yowano 6:60.

Bu bibadi Yesu mumone shi bangi ba ku balongi baye abaunauna, bebepwishe shi: “Byabya kwanudi mmwanda wa kukaanya su? Su nwamona Mwan’amuntu akaamina kwakwa kubadi kwibedi? . . . Myanda ineenulungula ngya kikudi na muwa. Anka munkatshi mwenu, mwi bashyaabakumina.” Pa mwanda wa byabya, balongi bebungi abakatukile bapela kumulonda.—Yowano 6:61-64.

Binobino Yesu nkwipusha batumibwa 12 shi: “Anwe namu, nwi na kinangu kya kukatuka su?” Mpyeele nkumwaluula shi: “Mwanana, nkunyi kwatudya kwenda? We na bishima bya muwa wa losoo. Atwe twi bakumine, na baukye shi we eEselele eEfile Mukulu.” (Yowano 6:67-69) Sunga byekala shi Mpyeele na bangi batumibwa tababadi bapushe kalolo bibadi bilongyeshe Yesu bwa uno mwanda, ano mayi aabo aalesha lulamato lwabo!

Bibadi musangale na lwalulo lwa Mpyeele, Yesu bambile shi: “Taanumono nnaami badi mwinusangule anwe ekumi na babidi su? Anka umune a kwanudi namu ngaa kafilefile.” (Yowano 6:70) Yesu kwete kwisambila bwa Yuudase Iskaryote. Abimweneka shi kubanga pano, Yesu babangile kumona binangu bibubi bya Yuudase.

Bino bibadi bipe Yesu muloo pa kuuka shi Mpyeele na bangi batumibwa abapelele kumuleka na kukumiina kwipaana mu mudimo wa kupaasha myuwa wakwete kukita.