MATEO 14:13-21 MAAKO 6:30-44 LUKA 9:10-17 YOWANO 6:1-13

  • YESU BADIISHA BANTU 5 000

Batumibwa 12 abadi na muloo p’abo kwifunya Ngalileya eese na kulungula, abo nkulondela Yesu “byoso bibabadi bakite na bibabadi balambukishe.” Abadi bakookye. Dingi, tababadi sunga na nsaa ya kudya mwanda bebungi abafikanga bangi namu abalukanga. Yesu nkwibalungula shi: “Anwe, fikaayi ku lupese mu mbalo ishii bantu, nwikishe kapeela.”—Maako 6:30, 31.

Abayile na bwato, pangi peepi na Kapernaume, abo nkwenda ku mbalo i kula na bantu dya kutunduka kwa Mwela wa Yoordano kukila Betesaida. Anka, bantu bebungi abebamwene kwabakatuka, bangi namu abapushishe. Booso nkwibalonda lubilo ku bukunkula bwa mwela, abo nkufika kumpala kwa bwato.

Pabatukile mu bwato, Yesu bamwene kibumbu kya bantu, lusa nkumukwata mwanda abadi nka bu mikooko ishii na mulami. Aye nkubanga “kwibalambukisha myanda ibungi” pabitale Bufumu. (Maako 6:34) Badi dingi mupaashe mikumbo ya “baba abadi na lukalo lwa kupashibwa.” (Luka 9:11) Bu bibadi nsaa ipwe kukila, balongi abamulungwile shi: “Kuno kwatudi namu kwi bula na bantu. Alusha bantu bende mu bibalo mu kuula bya kudya.”—Mateo 14:15, Kilombeeno kipya 2009.

Yesu bebalulwile shi: “Tabibuwa benda nya ebapeeyi anwe banabeene bya kudya.” (Mateo 14:16) Sungwa byekala shi Yesu badi auku kyakyebe kukita, batompele Fidipe p’aye kumwela lukonko shi: “Nkunyi kwatudy’a kuula mikate bwa shi bapete kya kudya?” Fidipe nyi badi mulombeene kuuka mwanda badi peepi na ku Betsaida. Kuula kwa mikate takubadya kupwa mwanda nya. Mwanda kubadi bantu bafikye ku 5000. Na bungi bwabo booso be kwikala 10000, su twabadika bakashi na bana! Fidipe nkumwalula shi: “Mikate ya muulo wa nkama ibidi ya denyee [ndenyee nyi efuto dya muntu kwifuku] tayakwibakumbana, bwa’shi muntu ooso apete kapeela nya.”—Yowano 6:5-7, Kilombeeno kipya 2014.

Pangi bwa kuleesha shi tabibadi bya kwibadiisha booso, Andree bakwile shi: “Akwa kwi nsongwalume e na mikate ya orge itaano, na mishipa ipeela ibidi; byaabya bii kinyi bwa bantu bee bungi byaabya?”—Yowano 6:9.

Mubadi mu printemps kumpala kwa mafuku apeela na Kidiibwa kya lukilo kya mu kipwa kya 32 B.B., lubishi lubadi lumene ku bukunkula bwa mwenge. Yesu nkulungula balongi baye bwabadya kubunga bantu mu bisaka bya bantu 50 na 100. Aye nkwata mikate itano na mishipa ibidi, akupu nkutumbula Efile Mukulu. Kunyima, batshokwele mikate na kutshibuula mishipa. Aye nkwibipa balongi bwabadya kwabila bantu. Mwanda wa kukaanya, bantu booso abadiile abo nkwikuta!

Kunyima, Yesu balungwile balongi baye shi: “Kongolayi bipindji [bioso] bibashaala, bwa’shi kintu sunga kimune takishiminanga.” (Yowano 6:12, Kilombeeno kipya 2014) Abadi bakongole biseele 12 bibashadile!