Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 44

Yesu babatamisha kipapi kikata mu kalunga

Yesu babatamisha kipapi kikata mu kalunga

MATEO 8:18, 23-27 MAAKO 4:35-41 LUKA 8:22-25

  • YESU BABATAMISHA KIPAPI KIKATA MU KALUNGA KA NGALILEYA

Yesu bakitshine lwendo lwibula aye nkukooka bikata. Pabalombeene nsaa ya kyolwa, balungwile balongi baye shi: “Tusabukyeyi ku dingy’eshiya,” bibadi bwa kwenda ku Kapernaume.—Maako 4:35.

Dya kutunduka kw’efwa dya Kalunga ka Ngalileya kwi kibundji kya Gerasenii. Abauku dingi ino nsenga bu Dekapole. Misoko ya mu Dekapole ibadi kitako kya bipikwa bya beena Greke, anka mbemushaale dingi kwi beena Yuuda bebungi.

Yesu tabakatukile ku Kapernaume mu bufyefye nya. Angi maato ababangile kwabuka mu kalunga. (Maako 4:36) Binobino, kubashala kapidji kapela bwa kwabuka. Kalunga k’enka bu kishiba kikata kya meema ebuwa ki bula bwa bilometre pangi 21, na bukata bwa bilometre 12. Anka take mpuki nya.

Sunga byekala shi Yesu badi muntu mupwidikye, bakokyele bikata mwanda wa mudimo ubakitshine. Nyi bwakinyi pababangile kwenda bwato, baladile kunyima aye nkutula mutwe ku musaamo.

Batumiibwa bebungi abadi abauku kutambusha bwato kalolo, kadi luno lwendo talubadi lubofule nya. Kwi myengye ifunyishe Kalunga ka Ngalileya, misango ibungi meema aako aekalaa kibobo. Ingi misango lupapi lwi mashika ngofu aluyikaa ku myengye na kwikupila mu meema e kibobo, abibweshaa bipapi bi bukopo mu kalunga. Nyi bibakitshika byabya. Mu kapindji kapeela, mbundambunda ya meema ibabanga kwikupila ku bwato. “Bwato bubabangile kuwula meema, byaabya babadi mu mpokye [mu masaku].” (Luuka 8:23) Paapa, Yesu badi nka mmulaale!

Banyita ba bwato sunga mbibabadi bapwe kushimisha lukulupilo, abadi betatshishe bikata bwa kufukamisha bwato, abo nkutompa mayele aabo ooso abakitaa apafikaa bipapi. Kadi kino kibadi bukopo. Na moo ooso wa shi tala bashimisha miuwa yabo, ababushiishe Yesu na kwidila shi: “A Nfumwetu, etupâshe, by’atufu’bi!” (Mateo 8:25, EEM) Balongi bakwete kutshiina shi tala beyina mu meema!

Nsaa ibabuukile Yesu, aye nkulungula batumibwa shi: “Bwakinyi nwi na moo, bantu ba lukumiino lupeela’yi?” (Mateo 8:26) Kunyima Yesu nkutumina kipapi na meema eyi shi: “Umiina, leka tuleo!” (Maako 4:39) Kipapi kibukopo nkutaala na meema nkutaala. (Maako na Luuka abakula pabitale uno mwanda wa kukaanya, kumpala abashimika kasele bibadi Yesu muumiishe kipapi mu kipaso kya kukaanya, na kunyima abaleesha kukutwa kwa lukumiino kwa balongi.)

Banda kunangusheena byabibadi bikume balongi ku mashimba! Abadi nka penda bamone kalunga akekalanga na mbundambunda ya meema pa mwanda wa kipapi kabataala. Moo nkwibakwata. Abo nkwiyipusheena munkatshi mwabo shi: “A uno nnanyi akokyelwa na kwi lupapi mpa na meema?” Abo nkukafika ku dingi eshiya dya mwela kushii mwanda. (Maako 4:41–5:1) Pangi angi maato abadi alombeene kwalukiila mwifwa dibadi dya kupona nguba.

Bino abinyingisha bantu mbidi pa kuuka shi Mwan’Efile Mukulu e na bukome bwa koobesha ma climat! Nsaa y’ata myanda ya ino nsenga yeetu mu maasa mu Bufumu bwaye, bantu booso abakekala mu bulungantu, mwamwa tamukekala dingi moo wa masaku aatuukila ku bintu byabadi bapangye nya.