Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 39

Malwa kwi kipungo kipape eshimba

Malwa kwi kipungo kipape eshimba

MATEO 11:16-30 LUKA 7:31-35

  • YESU BATOPEKA BINGI BIBUNDJI

  • BEBAKWASHISHE NA KWIBAPA KIIKIISHO

 Yesu badi aata Yowano Mubatshishi na muulo ukata, kadi bangi bantu abadi abamono Yowano naminyi? Yesu akula shi: “Nkifwanene na bana bakinga bashaale mu bisalwe, beelanga misaase kwi benabo’shi: ‘Tubenwimbila milengye, na tanwibashe masha; tubenwimbila ngono ya maalo, na tanwibadile.’”—Mateo 11:16, 17, Kilombeeno kipya 2014.

Yesu akyebe kwamba kinyi? Apatuula bino: “Mwanda Yoano mufikye kushii’ye kudya na kushii’ye kutoma, n’abo abamba’shi: ‘E na kikudi kibi.’ Mwana a muntu mmufikye kwete kudya na kutoma, n’abo abamba’shi: ‘Tala ndjishi na ntomi a malofu, kuuku a bafutshishi ba bitadi na balwishi.’” (Mateo 11:18, 19, Kilombeeno kipya 2014) Ku luno lupese, Yowano badi na nshaleelo mupelepele a bu Naziri, mpa na kushila nfinyo, dingi kino kipungo akimwamba shi e na kikudi kibi. (Mbadiko 6:2, 3; Luka 1:15) Ku lungi lupese, Yesu badi na nshaleelo nka bu abangi bantu. Badi na nkatshinkatshi mu ndjiilo na mu ntomeno, kadi abadi abamwamba shi bakishakisha. Abimweka shi bi bukopo kusangasha bantu.

Yesu apwandjikisha kipungo na bana bakinga bashaale mu bisalwe abapele kusha nsaa i bangi bana bakwete kuyimba milengye sunga kudila nsaa y’abebayimbila ngono ya maalo. Akula shi: “Anka ku kinangu badi mutundulwe bu mululame, muyiile mifubo yaaye.” (Mateo 11:16, 19) Eyendo shi “mifubo”—ibadi Yowano na Yesu bakite—ayilesha shi myanda yooso y’abebamba ngya madimi.

Kunyima kwa Yesu kupwadjikisha kino kipungo na bantu bapape mashimba, badi dingi mutopekye bibundji bu kya Korazine, Betsaida, na Kapernaume, mubadi mukite mifubo ya kukaanya. Yesu bambile shi su badya kukita yaaya midimo mu kibundji kya Fenisii, Tire na kya Sidone, baba bantu abadya kwilanga. Bakwile dingi bwa Kapernaume, mu kibundji mubadi mushale munda mwa mafuku. Sunga mbyabya, bebungi tababadi bamupushishe nya. Yesu bakwile bwa kyakya kibundji shi: “Efuku dya kiimu, kufwambuka kw’eumbo dya Sodome akukeekala kupeela pee koobe.”—Mateo 11:24.

Akupu Yesu nkutumbisha Nshaye badi “mufye ba-sha-binangu na ba-sha-kapatupatu” bya binyibinyi bya mu kikudi, kadi ebifumbwila bantu bashadile be bu bana bakinga. (Mateo 11:25) Badi mwibetanyine kwadi’shi: “Fikaayi kwandji, anwe booso bafwambukye na bushito, ami neenupa kiikiisho. Etentekyeeyi kiita kyande, mwanda nee mupopeele dingi ne mwiyishe kwishimba, byabya anukapete kiikiisho. Oolo, kiponkotshi (kikumbo) kyande kibofule kusemunwa, na kiita kyande nkipeelepeele.”—Mateo 11:28-30.

Yesu badi atuusha kiikiisho mu kipaso kinyi? Bakata ba bipwilo abadi batwadishe bantu bushito na bipikwa bya kala bu kunemeka bikishekishe myanda ya Sabato. Kadi Yesu badi mwibape kiikiisho pa kwibalongyesha bya binyibinyi by’Efile Mukulu bibadi bibeekashe bulungantu ku byabya bipikwa. Badi dingi mukwashe bangi abadi batapikye ku mashimba bwa myanda ya bakata ba politike na abadi na bushito bwa mulwisho. Eyendo, Yesu bebalesheshe byabadya kulekyelwa milwisho yaabo na byabadya kwikala mu butaale n’Efile Mukulu.

Booso abakumiina kikumbo kya Yesu abelambulaa abo banabene bwa kufubila Yehowa Nshetu a mwiyilu sha kalolo na lusa. Kukita byabya takufiki bu kiita ki bushito nya, mwanda kukookyela miiya y’Efile Mukulu ta mbushishito bwitutentekwe nya.—1 Yowano 5:3.