Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 62

Dilongyesha dikata pabitale kwiyisha

Dilongyesha dikata pabitale kwiyisha

MATEO 17:22–18:5 MAAKO 9:30-37 LUKA 9:43-48

  • YESU BAKULA DINGI BWA LUFU LWAYE

  • BAFUTU KITADI NA MAKUTA A MUKANWA MWA MUSHIPA

  • NNANYI MUKILE BUKATA MU BUFUMU?

 Kunyima kwa kwilenguula na kupaasha mwana badi na demo mu kibalo kya Kezeree a Fidipe, Yesu bayile ku Kapernaume. Bayile nka penda na balongi baye mwanda “tabadi akyebe shi bauka nya.” (Maako 9:30) Bino bibamupeele mushindo wa kulumbuula balongi baye pabitale lufu lwaye na mudimo ubabadi na kya kukita kunyima. Badi mwibapatulwile shi: “Mwana’-muntu akapanyibwa mu maasa a bantu; abamwipaa ank’efuku dya-kasatu, asanguka.”—Mateo 17:22, 23.

Uno taubadya kwikala mwanda upya kwi balongi nya. Mwanda Yesu bapwile kwibalungula pabitale byabakamwipaa, pabapelele Mpyeele shi ta mbilombeene kumukitshikila. (Mateo 16:21, 22) Na batumibwa basatu abamwene kwilenguula na kupusha mwisambo pabitale “lufu lwaye [Yesu] . . . ku Yelusaleme.” (Luka 9:31) Balongi baye abadi ‘beenyongole bikata’ bwa bibebalungwile Yesu sunga byekala shi tababadi abapusha kalolo bibadi ebalungula. (Mateo 17:23) Na abadi na moo wa kumwipusha biibungi pabitale wawa mwanda.

Abafikile mu Kapernaume, mubabangile Yesu mudimo na mu kibundji kya butandwa kya batumibwa bebungi. Mwamwa, ungi mufutshishi a bitadi bayipwishe Mpyeele. Pangi bwa kukimba kufunda Yesu shi takwete kufuta bitadi, aye nkwakula shi: “A mulambukishi eenu taafutaa kitadi su?”—Mateo 17:24.

Mpyeele nkumwaluula shi: “Oolo.” Pabatwelele mu nshibo, Yesu baukile mwanda ubakidika. Pa mutwe wa kutengyela bwa shi Mpyeele apudishe mwanda, Yesu bamwipwishe shi: “Simone, onangwila biikunyi? Banfumu ba pa nsenga, nkwi banyi kwabatekaa tutaditadi sunga bitadi? Nkwi bana babo balume nyi nkwi beenyi?” Mpyeele balulwile shi: “Nkwi beenyi.” Yesu nkumulungula musango umune shi: “Bana ba pa nsenga mbalungantu.”—Mateo 17:25, 26.

Nshaye na Yesu nyi Nfumu a nsenga ishima na abalangwilaa mu ntempelo. Anka, mwan’Efile Mukulu ta mmulombane bwa kufuta kitadi kya mu ntempelo nya. Nyi bwakinyi Yesu bakwile shi: “Anka bwa kupela kukokosha baba bantu, enda kwishiba, wele ndobo; okwate mushipa wa kumpala audiila, weubuule mukanwa; wemusangana lufwalanga lulombane kitadi [ndalakume]. Elwate webape lwanka, bwande na bwobe.”—Mateo 17:27.

Kapindji kapeela pabadi balongi pamune, abo nkubanga kwipusha Yesu pabitale mulombene kwikala mukile bukata mu Bufumu. Abo bantu abatshinanga kwipusha Yesu pabitale lufu lwaye, abakutwa kutshina pa kumwipusha pabitale kubofula kwabo. Yesu bapwile kuuka binangu byabo. Ubadi mwanda ubabadi bekutwene dingi pababadi bashale kunyima mu lwendo lwabo lwa ku Kapernaume. Binobino Yesu nkwibepusha shi: “Mpa kinyi paanwelanga mpaka mwishinda?” (Maako 9:33) Abashadile booso kushi kwakula na kukaanya, mwanda abadi abeele mpaka pabitale e kwikala mukile bukata. Nfudiilo a byoso, batumibwa abeelele Yesu lukonko lwababadi abesambila pa kumwipusha shi: “Nnaayi mukile bukata mu Bufumu bwa mwiyilu?”—Mateo 18:1.

Tabibadi bya kupwandjikisha shi balongi abadya kwikala na kyakya kinangu kunyima kwa kumona na kupusha Yesu munda mwa bipwa bisatu nya. Anka, abadi bakutwe kupwidika. Na abadi bakudile mu bipwilo bibadi abyata kwikala bu muntu mukata na muulo. Kukatusha byabya, Mpyeele bapushishe Yesu kwamulaa “nfungula” ya Bufumu. Bi kwikala shi badi emono bu mukata su? Bi kwikala shi Shake na Yowano  abadi abeemo byabya mwanda abamwene na meeso akwilenguula Yesu.

Sunga byekala byabya, Yesu badi mulumbuule mweneno aabo. Badi mwitamine mwana mukinga, aye nkumwimika munkatshi mwabo na kulungula balongi shi: “Su taanwaluluka, na su taanufiki bu bana bakinga taanutwele mu Bufumu bwa mwiyilu. Byabya, yawa eepeelesha buu uno mwana, ngi mukile bukata mu Bufumu bwa mwiyilu; akuukila mwana buu yawa mwishina dyande ankuukil’ami nabeene.”—Mateo 18:3-5.

Ubadi mushindo ukile buwa wa kwibalongyesha! Yesu taamufiitshile balongi baye munda nya na kwibamona bu be na lwabi sunga na malaka. Anka, bebapeele dilongyesha dikata. Mwana mukinga taakimbaa kwikala muntu mukata sunga kupeta kineemo. Yesu aleesha balongi baye shi abitungu beekale na yawa mweneno a bu bana. Akupu Yesu nkufudiisha na dilongyesha bwa balongi baye pa kwakula shi: “Mukile bupeela munkatshi mwenu booso, yaawa ngi mukile bukata.”—Luka 9:48.