Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 24

Yesu batamisha mudimo waye wa mu Ngalileya

Yesu batamisha mudimo waye wa mu Ngalileya

MATEO 4:23-25 MAAKO 1:35-39 LUKA 4:42, 43

  • YESU EFUNYU NA BALONGI BAYE BANANKA MU NGALILEYA

  • BULAMBUKISHI NA MIFUBO YAAYE BIBEUKIKWA NGOFU

Mafuku ooso abakitshine Yesu na balongi baye bananka mu Kapernaume abadi bafube ngofu. Ku kyolwa, beena Kapernaume nkumutwadila bantu abadi abakumbu bwa shi e bapaashe. Yesu badi na nsaa ipeela ya kukita myanda yaaye nabeene.

Binobino, ku namashika pa kafito, Yesu bakatukile aye nkwenda pa mbalo ya bupenka aye nabene. Aye nkupeta mbalo ishi tuleo yaadi mulombene kuteka Nshaaye pa bupenka. Kadi kwitolola kwa Yesu kubadi kwa kapindji kapeela. Nsaa ibabamwene shi Yesu bebashimina, “Simone, na booso babadi n’aye,” ababangile kumukimba. Pangi Mpyeele nyi kwete kwibakunkusha mwanda Yesu badi kwaye.—Maako 1:36, Kilombeeno Kipya 2014; Luka 4:38.

Nsaa ibabadi bamone Yesu, Mpyeele nkwamba shi: “Bantu booso abakukimbi.” (Maako 1:37) Kushii mpaka, bantu ba mu Kapernaume abakumiina shi Yesu ashaale nabo. Bakwete kusangeela ngofu byakwete kukita, nyi abo nkutompa “kwilameena naye bwa shi tala enda kula nabo.” (Luka 4:42) Byabya nkwamba shi Yesu bafikile pa nsenga bwa kubanda kukita bilengyeleshi bya kupaasha bantu? Na badi mulombene kufuba nka penda mu kyakya kibundji? Bakwile kinyi pabitale wawa mwanda?

Yesu balulwile balongi baye shi: “Twendeeyi mu misoko ikii-peepi, bwashi nemuwukishe namu mukandu wibuwa, mwanda mbwa byabya bwandji mufwile.” Byabya, Yesu nkulungula bantu abadi abakumiina bwadya kupela kwenda shi: “Abituungu ndungule mukandu wibuwa wa bufumu bw’Efile Mukulu ku bingi bibundji namu; mwanda nandji mutumiibwe bwa [kukita] biabia.”—Maako 1:38; Luka 4:43, Kilombeeno Kipya 2014.

Eyendo, kabingilo kakata kabadi kafwishe Yesu pa nsenga kabadi ka kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu. Bwabwa Bufumu abukatumbisha eshina dya Nshaye na kupaasha mikumbo yoso ya bantu bwa looso. Yesu badi muleshe shi Efile Mukulu nyi bamutumine bwa kupaasha bantu ku bilengyeleshi. Mu mushindo umune, bipwa nkama kumpala, Moyiise bakitshiine bilengyeleshi bikata na kukuminyisha bantu shi Efile Mukulu nyi badi mumutume.—Efilu 4:1-9, 30, 31.

Yesu nkukatuka ku Kapernaume bwa nkalambukisha mu bingi bibundji, na balongi baye bananka nkwenda naye. Bano balongi bananka abadi Mpyeele na mukwabo Andree mpa na Yowano na mukwabo Shaake. Lubingo lumune kumpala, abadi betaminyibwe na Yesu bwabadya kwikala bakuuku baye ba kumpala bwa kwenda naye mu mufubo waye.

Kwifunya kwa Yesu mu Ngalileya na bano balongi baye bananka kubadi kutuushe bipeta bibuwa bukile! Nkumo yaaye ibadi ipalakane ngofu. “Nkumo yaaye yibapalakeene mu Sirii mushima,” mu kipindji kya nsenga kya bibundji ekumi by’abetamina bu Dekapole, na yaaya mpese yooso ya Mwela wa Yoordano. (Mateo 4:24, 25) Bibumbu bikata bya mu aa ma mbalo, bu bya mu Yuudeya, nkulonda Yesu na balongi baye. Bantu bebungi abamutwadilanga basha mikumbo bwa kwibapaasha. Yesu badi mulombashe nkalo yabo—pa kupaasha basha mikumbo na kubinga bikudi bibi kwi baba abadi na mademo.