Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 65

Balongyesha mwishinda dya ku Yelusaleme

Balongyesha mwishinda dya ku Yelusaleme

MATEO 8:19-22 LUKA 9:51-62 YOWANO 7:2-10

  • MWENENO BADI NAYE BAKWABO NA YESU

  • MUDIMO WA BUFUMU WI NA MUULO KINYI?

 Munda mwa mafuku, Yesu bepaana mu mudimo waye wa bulungudi mu Ngalileya mubadi bantu basangeele mukandu waye kukila mu Yudeya. Kukatusha byabya, badi mupaashe muntu mwifuku dya Sabato, na “beena Yuuda abadi nka abakimbi bya kumushimisha.”—Yowano 5:18; 7:1.

Binobino twi mu kipwa kya 32 B.B., na Musangeelo wa Tabernakele (sunga Tushibo twa malala) taudi peepi. Abakitaa uno musangeelo munda mwa mafuku musambo na kufudiisha na kikongeeno kikata efuku dya mwanda. Uno musangeelo auleesha nfudiilo a kipwa kya kudima mafuba na ayikalaa nsaa ya muloo ukata na kwalusha lutumbu.

Bakwabo na Yesu—Shake, Simone, Yoosefe na Yuudase nkumulungula shi: “Nda mu Yudeya.” Yelusaleme badi kitako kya lulangwilo mwiumbo. Mu mafuku a misangeelo isatu ya ku kipwa, kibungi kibadi kiwule na bantu. Bakwabo na Yesu nkwela kinangu shi: “Muntu taakitaa myanda mu bufyeefye p’akyebe kuleesha kishima kyaaye. Pookitshi mifubo ii bino, eleeshe kwi bantu.”—Yowano 7:3, 4.

Binobino, baba bakwabo booso bananka “tababadi abamukumiina” bu Mesiya nya. Anka abakuminanga baba abafiki ku musangeelo bamumone kwakitshi myanda ya kukaanya. Bibadi mupwe kuuka masaku alombene kutuuka, Yesu bebalungwile shi: “Ba pano tambalombene kwinushikwa, ami naamu abanshikwa mwanda, nebashikwila shi mifubo yaabo ibubi. Byabya ndaayi ku mìlòo; bwande’mi tanekwende nya, mwanda nguba aande tabandjile kulombana.”—Yowano 7:5-8.

Mafuku apeela na bakwabo na Yesu kwenda mu kisaka, Yesu na balongi baye abatukile mu kibundji kushi’bo kwibamona kwi bantu bebungi. Abatshile kashinda ka mutshibo ka kukiila mu Samadiya pamutwe wa kwenda eshinda adiyilaa bantu booso dya Mwela wa Yoordano. Yesu na balongi baye abadi na lukalo lwa mbalo ya kufikila mu Samadiya, aye nkutuma mikyendji kumpala bwa nkalumbula mbalo. Mu ingi mbalo bantu abapelele kwibakuukila sunga kwibasema kalolo mwanda Yesu kwete kubadiila kumpala ku Yelusaleme bwa musangeelo wa beena Yuuda. Shake na Yowano nkumwipusha na nsungu shi: “Mwanana, kumiina tutekye’shi kaalo kapulukye mwiyilu kebashiikye.” (Luka 9:54) Yesu nkwibasaashila p’abo kupwandjikisha wawa mwanda, abo nkutunguka na lwendo.

Pababadi mwishinda, ungi mufundji balungulwile Yesu shi: “Mulambukishi, nakulondo kooso kwende.” Yesu nkumwalula shi: “Tubundji twi na meena, toonyi twa mwiyilu twi na maswa; Mwan’amuntu, aye, te na pa kusaika mutwe.” (Mateo 8:19, 20) Badi alungula mufundji shi afumankana na myanda ibukopo su bafiki mulongi a Yesu. Na bibadi abimweneka shi mufundji badi  na kwitatula byashii mulombene kukumiina yawa nshalelo. Nyi bwakinyi ooso a kwatudi e kwiyipusha shi: ‘Nkipaso kinyi kyandji mwipaane bwa kulonda Yesu?’

Yesu balungwile ungi muntu shi: “Ndoonde.” Yawa muntu nkumwalula shi: Mwanana “kumiina bande kwenda nkashiikye nshaami.” Bu bibadi auku myanda ibadi nayo uno muntu, Yesu bamwalulwile shi: “Leka bafwe bashiikye bafwe-nabo, obe naamu wende mu kuukisha Bufumu bw’Efile Mukulu.” (Luka 9:59, 60) Mu kwakula kwa kalolo, nshaye tabadi mubande kufwa nya. Mwanda su badi mupwe kufwa, mwan’aye tabadya kwikala paapa bwa kwisamba na Yesu nya. Yawa mwana tabadi mwilumbule bwa kutuula Bufumu bw’Efile Mukulu pa mbalo ya kumpala mu muwa waye nya.

Pababadi abalaala mwishinda dya kutuuka mu Yelusaleme, ungi muntu nkulungula Yesu shi: “Nakakulondo Mwanaana, anka kumiina bande nkaladika beena kifuko kyande.” Yesu nkumwalula shi: “Yaawa akwata ku kikasu, akupu eeyaluula kunyima, tamupwandjikile Bufumu bw’Efile Mukulu.”—Luka 9:61, 62.

Baba booso abakumiina kwikala balongi ba Yesu ba binyibinyi abitungu bashimikye meeso aabo ku mudimo wa Bufumu. Su kidime t’atala kumpala, mikala yaaye ayipengama. Su akwata kikasu na abanga kutala kunyima, mufubo awaluka kunyima. Mu kipaso kimune, muntu atala kunyima mu uno ndumbulwilo a myanda e kupeta kikokoshi mwishinda aditwala ku muwa wa ikalayika.