Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

SHAPITRE 42

Yesu asaashila Bafadisee

Yesu asaashila Bafadisee

MATEO 12:33-50 MAAKO 3:31-35 LUKA 8:19-21

  • YESU ATEMUNA “KITUNDWILO KYA YOONA”

  • BALONGI MBAMULAMATE KUKILA BENA KIFUKO

 P’abo kwelesha mpaka shi Yesu abingi bikudi bibi ku bukome bw’Efile Mukulu, bafundji na Bafadisee abadi pabwipi na kupeesha kikudi kiselele. Binobino, abende ku lupese lw’Efile Mukulu su ndwa Satana? Yesu akula shi: “Su mutshi wibuwa, bikuba byawo abiikala biibuwa, eupwandjikisheeyi na keeshi, bikuba byawo abiikala na keeshi, nku bikuba kwabatundwila mutshi.”—Mateo 12:33.

Tabibadi bilombane kupwandjikisha shi bikuba bibuwa abikatukila kwi Yesu bya kubinga ma demo abifiki kwi Satana. Nka bu bibadi Yesu mwibileeshe mu Mwisambo waye wa ku Mwengye, su bikuba bibuwa, na mutshi wabyo namu wibuwa, ushii na keeshi. Nkinyi kibadi akilesha bikuba bya Bafadisee bya kutewula Yesu myanda ya madimi? Bibadi abilesha shi abadi na keeshi. Yesu bebalungwile shi: “Kifuko kya nyoka ya lulengo’yi, mbikunyi byanudi balombene kwamba bintu bibuwa kutala nwi beebubi? Mwanda akyamba mukanwe, nkino akiitukila mwishimba.”—Mateo 7:16, 17; 12:34.

Eyendo, bishima byetu abilesha bi mashimba eetu na kwitutshibila kiimu. Akupu Yesu bambile shi: “Anka nenulungula shi bantu abasambà Mwifuku dya Kiimu, pa kishima kyooso kitwelakane kyabekalanga batuushe; mwanda muyile bishima byoobe, ngi mookabingishwa, na muyiile bishima byoobe ngi mookapiishiibwa.”—Mateo 12:36, 37.

Sunga mbibadi Yesu mukite myanda ya kukaanya, bafundji na Bafadisee abatekyele bikile paapa shi: “Mulambukishi, atukyebe wetuleeshe kitundwilo.” Byabekalashi abamwene sunga kukutwa kumona bilengyeleshi bibakitshine Yesu, kubadi bishinkamiisho biibungi abileesha bibadi akitshi. Binobino Yesu badi na kya kulungula baba bakata ba beena Yuuda shi: “Kipungo kitoombokye na akitambuka lusandji ngi akikimbi kitundwilo; anka takwi akikebapeebwa nya, nka peenda kitundwilo kia Yoona mutemuki.”—Mateo 12:38, 39, Kilombeeno kipya 2014.

Yesu tabadi mwibalekyele nsaa ya kwiyipusha byabipatuula nya; bakwile shi: “Anka bu bibadi Yoona mwifu dya kilengwa kya mu mbuu mund’a mafuku asatu a kaanya, na mafuku asatu a bufuku, byabya Mwana a muntu ayikala mu nsenga munda a mafuku asatu a kaanya na mafuku asatu a bufuku.” Yoona badi muminyibwe na mushipa ukata kadi emutuuka bu basangukile. Yesu binobino batemukile shi aye nabene akyebe kufwa na kusanguka mwifuku dya kasatu. Pabibadi bilombane kunyima, bakata ba beena Yuuda abadi bapele “kitundwilo kya Yoona,” bapela kwilanga na kushintuluka. (Mateo 27:63-66; 28:12-15) Mu kwilekeena na “bantu ba Niniive” abadi beelangye kunyima kwa Yoona kwibalambukisha. Nyi bwakinyi abadi baponeshe kino kipungo mu kiimu. Yesu bakwile dingi shi, ku kileshesho kya ndalamumba  a mu Sheba akyebe kwibaponeesha kiimu. Bakimbile bya kupusha kinangu kya Salomone na kwikikaanyisha. Binobino Yesu bambile shi “pano pee mukile Salomone.”—Mateo 12:40-42.

Yesu badi mupwandjikishe nshalelo a kino kipungo kiibubi na muntu bakatushwa kikudi kibi. (Mateo 12:45) Bu biikale shi yawa muntu tabadi mupyanyishe mbalo ibashadile na bintu bibuwa, kikudi kibubi kibalukiile dingi na bingi bikudi musambo biibubi kumukila abyo nkushala mwadi. Mu kipaso kimune, kisamba kya beena Isaleele kibadi kitoshiibwe na kushintuluka bikata nka bu muntu badi mutushiibwe bikudi bibubi. Anka kisamba kya Isaleele kibadi kisumbushene batemuki b’Efile Mukulu, pa kupela Yesu badi na kikudi ky’Efile Mukulu. Bino bibalesheshe kwiyina kwa mu bubi kwa kisamba kukila ku mbangilo.

Pabadi apaakula Yesu, nyinaaye na bangi bakwabo abafikile abo nkwimana ku bukunkula bwa kibumbu. Bangi abadi bashale pabwipi naaye abambile shi: “Nyinoobe na bakwenu mbemane paasha abakyebe nkumona.” Yesu bebalesheshe bibadi mu kipwano na balongi baye, be bu bakwabo balume na bakashi na ba nyin’aye ba mu kifuko. P’aye kufunka dya kwi balongi baye, bakwile shi: “Nyin’ami na bakwetu, mbano abateemesha Eyi dy’Efile Mukulu na abeedifubila.” (Luka 8:20, 21) Nyi bwakinyi alesha shi sunga byekala shi kipwano kyaye na kifuko kyaye ki na muulo, kipwano kyaye na balongi baye ki na muulo ukilekile. Uno mwanda awitupa butaale kwishimba pa kwikala mu kipwano na bakwetu ben’Efile, bikishekishe nsaa y’abetupele sunga p’abetubepuula bwa midimo yetu i buwa!