MAAKO 3:13-19 LUKA 6:12-16

  • BATUMIIBWA 12

 Takudi pangi kipwa na kipindji kasha Yowano Mubatshishi akula shi Yesu Mmwan’a mukooko w’Efile. Pababangile Yesu mudimo waye, ndambo ya balume ba kishima abafikile bu balondji baye, bu Andree, Simone Mpyeele, Yowano pangi na Shake (mukwabo na Yowano), Fidipe na Bartelemi (ababayitaminanga bu Natanaele.) Kunyima, bangi bantu nkulonda Kidishitu.—Yowano 1:45-47.

Binobino nsaa ibalombana bwa shi Yesu asangule batumibwa baye. Bano bantu abakyebe kwikala ba kuuku baye na akyebe kwibalongyesha mu mushindo wi pa bwao. Kadi kumpala kwa kwibasangula, Yesu bayiile ku mwengye, pangi wi peepi na Kalunga ka Ngalileya peepi na ku Kapernaume. Aye nkuteka bufuku bushima, mbilombeene kwikala shi badi atekye binangu na myabi y’Efile Mukulu. Butookye bayitamiine balongi baye na aye nkusangula 12 ba kwabadi bu batumiibwa.

Yesu basangwile bano bantu basamombo batuteemunanga ku mbangilo, aye nkusangula na Mateo, ababadi beetamine kwi Yesu ku meesa a kuudisha bitadi. Akupu basangwile bangi batano, abadi na mashina bu Yuuda (ababadi abetanyina dingi bu Tadee na bu “mwana a Shaake”), Simone mwina Kanana, Tomase, Shaake mwana a Alfee, na Yuudase Iskaryote.—Mateo 10:2-4; Luka 6:16.

Bano balongi 12 mbapwe kutambuka pamune na Yesu, na ebauku kalolo. Bebungi ba kwabadi mbakwabo. Abimweka shi Shaake na Yowano mbatuutu na mwina, abadi bana na bana na Yesu. Na abanangushena dingi shi Alfee badi mukwabo na Yoosefe e bu nshaye na Yesu bamukushiishe, akupu mwana a Alfee, mutumibwa Shaake badi mulombeene kwikala bana na bana na Yesu.

Mbinyibinyi shi Yesu tabadi na lukalakashi lwa kutentekyesha mashina a batumiibwa baye nya. Kadi we kwibatentekyesha su? Bwa nkukwasha, uuka shi kubadi ba Simone babidi, ba Shaake babidi, na ba Yuuda babidi. Simone (Mpyeele) badi mukwabo na Andree, na Shaake (mwana a Zebedee) badi mukwabo na Yowano. Bino ndjo byoodi mulombeene kutentekyesha mashina a batumiibwa mwanda (8). Bangi bananka mwi yawa badi apaana bitadi (Mateo), yawa badi mweleshe mpaka kunyima (Tomase), uno ababadi beetamine muushi a mutshi (Natanaele,) na (Fidipe) kuuku a Natanaele.

Batumiibwa Ekumi na umune mba ku Ngalileya, ku ba Yesu kwabo kw’atandwa. Natanaele nga ku Kana. Fidipe, Mpyeele, na Adree mba ku Betsaide. Kunyima Mpyeele na Andree abakashaleele ku Kapernaume, pangi nyi kubadi Mateo ashaala. Shaake na Yowano abadi namu bashaale pabwipi na Kapernaume, na abadi abakitshi mudimo wabo wa kuloba paapa peepi. Yuudase Iskaryote, yawa badi mupaane Yesu kunyima, abimweka shi nyi nka penda mutumibwa umune bupenka bwaye bafikile ku Yuudeya.