Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 KIPINDJI 3

Mudimo ukata wa Yesu mu Ngalileya

‘Yesu babanga kulambukisha shi: “bufumu bwa mwiyilu tabudi peepi.”’​—Mateo 4:17

Mudimo ukata wa Yesu mu Ngalileya

MU KINO KIPINDJI

SHAPITRE 20

Kilengyeleshi kyakabidi aye ki mu Kana

Yesu bapaasha mwanana e mbalo ya bilometre bifikye ku 26.

SHAPITRE 21

Mu kitumbwilo kya mu Nazarete

Yesu bakwile kinyi kibatumine bantu ba mu kibundji kyabo bwa kumwipaa?

SHAPITRE 22

Balongi bananka abakafiki balobi ba bantu

Bebetanyina bwa kuleka mudimo wabo wa bu balobi bwa kubanga ungi mudimo.

SHAPITRE 23

Yesu bakitshi myanda ya kukaanya mu Kapernaume

Pabadi Yesu mubingye bikudi bibi, badi mwibikandjikye bwa shi tabilungulanga bantu shi Mmwana Efile Mukulu. Bwakinyi?

SHAPITRE 24

Yesu batamisha mudimo waye wa mu Ngalileya

Bantu abadi bafikye kwi Yesu bwa kupashiibwa, Yesu badi mupwe kupatuula shi mudimo waye ubadi na kabingilo kakata.

SHAPITRE 25

Bapasha sha maladi a nsudi pa mwanda wa lusa

Penda ku bishima bya bukome, Yesu balesheshe binyibinyi bibadi etatshisha bwa bantu babadi apaasha.

SHAPITRE 26

“Milwisho yoobe ibalekyeelwa”

Nkwipusheena kinyi kubadi Yesu muleeshe kwi pankatshi pa mulwisho na mukumbo?

SHAPITRE 27

Abayitanyina Mateo

Bwakinyi Yesu badi mudye pamune na bantu bende nkumo shi mba nkitshishy’a bubi?

SHAPITRE 28

Bwakinyi balongi ba Yesu t’abeshidika?

Yesu bafubiishe kileshesho pabitale mulangi wa musokya wa nfinyo bwa kutuusha lwalulo.

SHAPITRE 29

Muntu e kukita kintu kibuwa mwifuku dya Sabato?

Bwakinyi beena Yuuda abakimbile kukyengyesha Yesu pabadi mupaashe muntu badi akumbu munda mwa bipwa 38?

SHAPITRE 30

Kipwano kya Yesu na Nshaye

Beena Yuuda abanangusheena shi Yesu mmwiyikashe aye nabeene mumune n’Efile Mukulu, kadi Yesu aleesha patooka shi aye mmushadile p’Efile Mukulu.

SHAPITRE 31

Abapuula ntete mwifuku dya Satabo

Bwakinyi Yesu eyitamina bu “Nfumu a Sabato”??

SHAPITRE 32

Myanda kinyi ikuminyibwe kukita mwifuku dya Sabato?

Mwanda wa kukaanya pa kumona Baasaduseo na Bafadisee, abepusheena bwa kabingilo kamune.

SHAPITRE 33

Kulombana kwa butemuki bwa Yeeshaya

Bwakinyi Yesu baadi atosha bantu babaadi apaasha bwashi tabalungulanga bangi byakwete kukita?

SHAPITRE 34

Yesu basangula batumiibwa Ekumi na babidi

Nkwilekeena kinyi kwi pankatshi pa mutumibwa na mulongi?

SHAPITRE 35

Mwisambo wa ku Mwengye wende nkumo

Peta kipatulwilo kya myanda i na muulo mu mwisambo wa Yesu.

SHAPITRE 36

Mukata a basalayi balesha lukumino lukata

Nkinyi kibakitshi mukata a basalayi kibakaanyisha Yesu?

SHAPITRE 37

Yesu basangula mwana a mukashi kilele ku lufu

Baba abamwene kyakya kilengyeleshi abapetele mpatulwilo e buwa.

SHAPITRE 38

Yowano akyebe kushinguula ki mu binangu bya Yesu

Bwakinyi yowano bayipushanga su Yesu nyi mesiya? Yowano badi na mpaka su?

SHAPITRE 39

Malwa kwi kipungo kipape eshimba

Yesu bambile shi mwifuku dya kiimu, kufwambuka kw’eumbo dya Sodome akukeekala kupeela pee kufwambuka kwa Kapernaume kibundji kibadi mushalele.

SHAPITRE 40

Dilongyesha pabitale kufwila bangi lusa

P’aye kulungungula mwana mukashi badi ndumba shi milwisho yobe ibalekyelwa, Yesu badi aleesha shi kukutwa kunemeka Miiya y’Efile Mukulu kwibuwa su?

SHAPITRE 41

Akitshi bilengyeleshi ku bukome bwa nnanyi?

Bakwabo na Yesu abakumiina shi bashimisha kinangu.

SHAPITRE 42

Yesu asaashila Bafadisee

Nkinyi akilesha “kitundwilo kya Yoona mutemuki”?

SHAPITRE 43

Bileshesho pabitale Bufumu

Yesu atuusha bileshesho mwanda bwa kupatuula bikale Bufumu bwa mwiyilu.

SHAPITRE 44

Yesu babatamisha kipapi kikata mu kalunga

Pabadi Yesu mumiishe lupunga na mbundambunda ya meema, batushishe dilongyesha dikata pabitale abikekala nshalelo mu Bufumu bwaye.

SHAPITRE 45

Mmukile ma demo ku bukome

Muntu umune, mulombene kukwatshibwa na mademo ebungi?

SHAPITRE 46

Bapashibwa kubakumu lwembe lwa kilamba kya Yesu

Yesu balesheshe bukome bwaye na kalolo kaye mu uno mwanda autapa kwishimba.

SHAPITRE 47

Ka nsongwakashi kabasanguka ku lufu!

Bantu abasepe Yesu kubakula shi ka nsongwakashi kafwe nkalaale bisumanga. Nkinyi kibadi auku kyabashibadi abauku?

SHAPITRE 48

Akitshi bilengeleshi kadi abamubepuula mpa na mu Nazarete

Bantu ba mu Nazerete ababepuula Yesu kushi bwa malongyesha na bilengyeshe byaye kadi, bwa kangi kabingilo.

SHAPITRE 49

Kulungula mu Ngalileya na kulongyesha batumibwa

Nkinyi akipatula binyibinyi mulongo awamba shi ‘Bufumu bubefubwila peepi’?

SHAPITRE 50

Balumbulwe bwa Kulambukisha sunga kwekala Mpombo

Bwakinyi badi mulungule batumiibwa bwa kusuuka nsaa ya bebapombesha su tabatshinyi lufu?

SHAPITRE 51

Kwipayibwa mwifuku dya musangelo wa kutandjibwa

Masha a Salome abasankisha Eroode bikata, bamulaa bwa kumupa kyoso kyatekye. Batekyele kinyi ki bu kibeshi?

SHAPITRE 52

Badiisha bantu binunu na mikate na mishipa ipeela

Bilengyeleshi bya Yesu bi na muulo ukata, mbebisambile mu ma Evangile ooso ananka.

SHAPITRE 53

Mukunkushi e bya kubatamisha bipapi na meema

Ndilongyesha kinyi dibatepetele batumibwa pabadi Yesu mutambukye pa meema na kubatamisha kipapi?

SHAPITRE 54

Yesu—“Mukate wa muwa”

Bwakinyi Yesu asashila bantu sunga abakitshi bukopo bwa kufika kwadi?

SHAPITRE 55

Mayi a yesu abatapa bebungi ku mashimba

Yesu alongyesha mwanda ubadi ukalakashe bantu ubadi ukite shi bebungi ba ku bantu abadi abamulondo nkupela kumulonda.

SHAPITRE 56

Nkinyi akilwishaa muntu binyibinyi?

Nyi nkino akitwele mukanwa su nkino akimutuuku?

SHAPITRE 57

Yesu bapaasha ka nsongwakashi na nshikwe

Bwakinyi mwana mukashi tabadi mufiite munda pabadi Yesu mumupwandjikishe na twana twa mbwa?

SHAPITRE 58

Bafwimisha mikate na kudimusha bantu bwa kitatusho

Nfudilo a byoso, balongi abapushishe bwa kitatusho kibadi eesambila.

SHAPITRE 59

Mwana a Muntu nnanyi?

Nfungula ya Bufumu ayilesha kinyi? Nnanyi badya kwiyifubisha, na mu kipaso kinyi?

SHAPITRE 60

Kwilenguula kwa Kidishitu—Mu ntumbo yaaye

Kwilunguula kubadi naminyi? Kubadi akupatuula kinyi?

SHAPITRE 61

Yesu bapaasha mwana e na demo

Yesu akula shi kukutwa kupaasha mwana kubadi mwanda wa kukutwa kwa lukumiino, kadi, nnanyi bakutshilwe lukumino? Mwana, nshaye su mbalongi ba Yesu?

SHAPTRE 62

Dilongyesha dikata pabitale kwiyisha

Bantu bakulu abalongo dilongongyesha dikata kwi mwana mukinga.

SHAPITRE 63

Yesu atusha elango pabitale kwikala bu kikokoshi na mulwisho

Baleesha matabula asatu bwa kupwa nkalakashi munkatshi mwa bakwetu.

SHAPITRE 64

Kufwila bangi lusa kwi na muulo

Yesu aleesha bi bukata bwa kitungo kyetu kya kufwila bangi lusa pa kufubisha kileshesho kya mufubi shii na lusa.

SHAPITRE 65

Balongyesha mwishinda dya ku Yelusaleme

Mu miisambo iipi ibakitshine na bantu, Yesu badi muleeshe mwikelo ulombene kukutshishwa muntu bwa kumulonda.