Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 82

Mudimo wa Yesu mu Peree

Mudimo wa Yesu mu Peree

LUKA 13:22–14:6

  • KWITATSHISHA BWA KUTWELA KU KIBELO KIPEELA

  • YESU E NA KYA KUFWILA MU YELUSALEME

Yesu kwete kulambukisha na kupaasha bantu mu Yudeya na mu Yelusaleme. Akupu basabuka Mwela wa Yoordano bwa nkalongyesha mu kibundji na kibundji mu distrike dya Peree. Mu mafuku apeela, akyebe kwalukiila mu Yelusaleme.

Pabadi Yesu kii mu Peree, ungi muntu bamwipwishe shi: “Mwanaana, akwikala anka bantu bapeela abakapaashiibwa su?” Abimweneka shi yawa muntu baukanga kwikakena kwa bakata ba bipwilo bwa kupashiibwa kwa bantu bebungi sunga bapela. Pamutwe pa kulesha su akukapashibwa bebungi sunga bapeela, Yesu bebalesheshe kya kukita bwa kupaashiibwa. Bakwile shi: “Ekalakasheeyi bwa kutwelela ku kiibi kiibungye.” Eyendo, abitungu kwitatshisha bikata. Bwakinyi? Yesu apatuula’shi: ‘Beebungi abakakimbi bya kutwela, anka tabakebimono.’—Luka 13:23, 24.

Bwa kulesha lukalo lwa kwitatshisha na kishima, Yesu bakwile shi: “Sha-nshibo paakeebwo, naa paapu kufunga kiibi, yaawa nguba, anwe abakashaala paasha anubanga kukookola ku kiibi anwe’shi ‘Mwanaana, etushitwile.’ . . . Anka’ye eenwaluula’shi, ntannenuwuku’mi.’ Ndaayi kula naami, anwe bankitshishy’a bubi.’”—Luka 13:25-27.

Bino abilesha malwa a muntu bafiki kunyima—abimweneka shi bafiki mu nsaa yakumiina—akupu bapete biibi bipwe kufunga. Badya kufika kumpala sunga byekala shi nsaa tayibadi ilombane. Bi mumune na bantu bebungi abadi na kya kupeta bukwashi pabebalongyeshanga Yesu. Abakutshilwe mushindo wa kwikasha lulangwilo lwa binyibinyi na muulo mu muwa wabo. Bebungi ba ku bantu bababadi batumine Yesu tababadi bakumiine mpàngo y’Efile Mukulu bwa kwibapaasha nya. Yesu akula shi abakeele “nkalo na kwibongyesheena kwa meemo” pabakebatuusha paasha. Anka, bantu “abafiki dya kutunduka na kupona nguba, kunundu na kuushy’a nsenga,” bantu ba miilo yooso, abakafiki “bwa kutwela mu madyo a mu Bufumu bw’Efile Mukulu.”—Luka 13:28, 29.

Yesu apatuula shi: “Byabya, kwi ba-kuunyima [bu bashii beena Yuuda na beena Yuuda abadi abakyengye] abakeekala ba kumpala, naa bakumpala [bakata ba bipwilo beena Yuuda abadi abetaata bu beekulu ba Abrahame] abakeekala ba-kuunyima.” (Luka 13:30) Kukutwa kwa lutumbu nyi akwibekasha ba kunyima bwa kukutwa kutwela mu Bufumu bw’Efile Mukulu.

Bangi Bafadisee abafikile kwi Yesu bwa kumusopesha shi: “Katuka pano wende kungi, mwanda Eroode [Antipase] akyebe nkwipasha.” Pangi Eroode aye nabene nyi bapalakeshe uno mukandu bwa shi Yesu apushe moo na asuukye. Bi kwikala shi Eroode badi atshinyi kupela kutwelakana mu lufu lwa ungi mutemuki bu bibadi mwipayishe Yowano Mubatshishi. Kadi Yesu nkulungula Bafadisee shi: “Ndaayi nukalungule kaka kabunji’shi ‘Nkwete kubinga  tufilefile, naapaasha mikumbo leelo na maalooba, anka efuku dyaakasatu naapu mufubo wande.’” (Luka 13:31, 32) P’aye kwitanyina Eroode bu “kabundji,” abimweneka shi Yesu badi aleesha bi kabundji na mayele. Byabya, Yesu tabadya kudimbiibwa sunga kulubishwa na Eroode sunga ungi muntu nya. Badi akimbi kupudisha mudimo ubabamupele kwi Nshaaye muyiile abikumina Efile Mukulu kushi muyiile abikumina muntu nya.

Yesu badi mutungunukye na lwendo lwaye ku Yelusaleme nka bibambile shi: “tambipwandjikile shi mutemuki afwile paasha pa Yelusaleme.” (Luka 13:33) Takwi butemuki bwa mu Bible abuleesha shi abitungu Yesu afwile mu kyakya kibundji nya, kadi bwakinyi Yesu aakula shi akaipayibwa kwakwa? Mwanda Yelusaleme nyi epata dya beena Yuuda dibadi ba nsushi 71 ba tumilaadi tukata twa Sanedrine na kubabadi abasambisha bantu babafundu bu batemuki ba madimi. Kukatusha byabya, nyi kubabadi abalambula milambu ya nyema. Byabya, tabibadi bilombane bwabadya kwipaa Yesu ingi mbalo nya.

Nyi bwakinyi Yesu badi mwidile shi: “Yelusaleme, Yelusaleme, obe kwete kwipaa batemuki, waasa babakutumina mabwe mmisuusa bungi kinyi yandji mukyebe kubunga bana boobe bu nsoolo abungu twana twaye mu mbaba, anka anwe kushii kukookyela. Eee! Nshibo yoobe aikashaala bisumanga.” (Luka 13:34, 35) Kino kisamba kibadi kisumbushene Mwan’Efile Mukulu, nyi bwakinyi kibadi mu masaku!

Kumpala kwa Yesu kufika mu Yelusaleme, mukata a Bafadisee badi mumwitamine ku nshibo kwaye bwa kidiibwa mwifuku dya Sabato. Beenyi abadi abatala kalolo bwa kumona kibadi na kya kukita Yesu pabitale muntu badi paapa na maladi a nsudi. Yesu nkwipusha Bafadisee shi: “Mbikumiinwe su mbipediibwe kupaasha sha-mukumbo mwifuku dya kwikisha?”—Luka 14:3.

Takubadi su ngumue aluula nya. Yesu nkupaasha yawa muntu, akupu aye nkwipusha shi: “Nnanyi a kwanudi kwakwa, a kukita’shi su mwan’aye mulume sunga ngombe aaye apona mu bwina, shii mulombeene kumwabula mwifuku dya kwikisha?” (Luka 14:5) Takubadi muntu su ngumune batushishe lwalulo nya.