Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 96

Yesu bapa nfumu mukinga mpeta lwalulo

Yesu bapa nfumu mukinga mpeta lwalulo

MATEO 19:16-30 MAAKO 10:17-31 LUKA 18:18-30

  • MUNTU MPETA BEPUSHA PABITALE MUWA WA IKALAIKA

Yesu badi kii mwishinda dya ku Peree bwa kwenda ku Yelusaleme. Ungi nfumu mukinga mpeta bafikile lubilo aye nkupona ku ngwa ya Yesu. Yawa muntu badi “mukunkushi umune,” pangi badi afubu mu kitumbwilo, sunga bu mwina Sanedrine. Badi mwipushe Yesu shi: “Mulambukishi eebuuwa, nkinyi kilombene naakita bwaandy’a kupeta muuwa wa looso?”—Luka 8:41; 18:18; 24:20.

Yesu badi mumulungule shi: “Mbwa-kinyi ongitanyina bu eebuwa? Takwi eebuwa, anka penda Efile.” Abimweka bu shi yawa muntu bambile kishima “eebuwa,” bu mwasu wa kwishina bu bibakitanga ba Labi. Sunga byekala shi Yesu baukanga kulambukisha, balesheshe yawa muntu shi, mwasu wa bu “Eebuwa,” ngupwandjike nka penda Efile.

Yesu balangile yawa muntu shi: “Su okyebe kupeta muuwa wa looso, lama mayi.” Aye nkumwipusha shi: “Mayi kinyi?” Yesu batemwine miiya itaano ya ku Miiya ekumi—pabitale kwipayisheena, kutambuka lusandji, kwiba, kudimbiila muntu madimi, na kudinga nshoobe na nyinoobe. Akupu bakumbashile ungi mwiya ukata shi: “Wekale mufule muntu-noobe buu’be nabeene.”—Mateo 19:17-19.

Yawa muntu balulwile shi: “Byooso byaabya nee mwibifubile kubanga kubukinga, nkinyi kinkopokyele dingi?” (Mateo 19:20) Pangi badi amono shi mmukutwe kintu kampanda sunga mwanda wibuwa ulombeene kumukutshishwa muwa wa ikalayika. Pabamumwene bibadi amutekye n’eshimba dimune, Yesu ‘bamutomene kifulo.’ (Maako 10:21) Sunga mbyabya, yaawa muntu badi na lukalakashi lukata.

Yawa muntu badi mulamate ku bupeta bwaye, nyi bwakinyi Yesu bambile shi: “Nkukukopokye kintu kimune: Nda, opaane kyooso kyoodi nakyo, wekipe balanda, okeekala na bupeta mwiyilu; akupu ofikye ondonde.” Eyendo, yawa muntu badi na kya kwabila nfwalanga yaaye kwi balanda,  bashii balombeene kumwalwisha akupu afikye mulongi a Yesu. Pangi Yesu bapushishe lusa mwishimba pabamumwene mmwinyongole kwete kwalukiila. Kifulo kya yawa muntu bwa bintu byaye, na “bupeta bwibingi” kibadi kimupute ku meeso bwa kumona bupeta bwa binyibinyi. (Maako 10:21, 22) Yesu bakwile dingi shi: “Bii bukopo bwa ba-sha mmono kutwela mu Bufumu bw’Efile Mukulu!”—Luka 18:24.

Balongi abadi bakaanye p’abo kupusha bino bishima bibakwile Yesu dingi shi: “Mbikile kubofula bwa kaameelo, kutwela mw’eyiso dya lushingye, pe mpeta kutwela mu Bufumu Bw’Efile Mukulu.” Bino bibatakwile balongi bwa kumwipusha shi: “Nnaanyi mulombeene kupanda?” Kupaashibwa kubadya kwikala lukalakashi lutabukile ngobesha ya muntu mpeta su? Yesu bebatadile aye nkwibaluula shi: “Kyaakya kii bukopo kwi bantu, nkibufule kwi Efile Mukulu.”—Luka 18:25-27.

Mpyeele bamwene shi abadi bate kitshibilo kilekeene na kya yawa muntu pa kwakula shi: “Tala! Atwe twi balekye byooso twakulonda. Byaabya, nkinyi akikeekala kwanka bwetu?” Yesu balesheshe kipeta kya nfudiilo kya kitshibilo kyabo kibuwa pa kwakula shi: “Nguba akituulwa bintu byooso bwa’shi biikale bipya, apashikama Mwan’amuntu pa lupuna lwaaye lwa ntumbo, anwe bandamate anushikama naamu pa mpuna Ekumi naa-ibidi bwa kuyimusha bisamba Ekumi na bibidi bya Isaleele.”—Mateo 19:27, 28.

Eyendo, Yesu badi alesha mafuku e kumpala apakeekala nsenga na kya kukituulwa bu byabibadi ku mbangilo mwifuba dya Edene. Mpyeele na bangi balongi abakepete efuto dya kumunana pamune na Yesu kwi be pa nsenga mu Mpaladiiso, efuto dikile bintu byoso dibabadi na kya kuleka!

Efuto tadibadi penda bwa mafuku e kumpala nya. Balongi baye abadi abatengyela efuto dishii kula. Nyi bwakinyi Yesu bebalungwile shi: “Ooso alekye mashibo, bakwabo balume, bakwabo bakashi, nshaaye, nyina, bana sunga mafuba, pamwanda w’eshina dyande, apete biibungi bukile; na bwedi bwakapete nyi mmuuwa wa ikalaika.”—Luka 18:29, 30.

Kushi mpaka, mbalo yooso ibadi balongi baye na kya kwenda, abadi na kya kusangeela kipwano kya bwin’Efile na bakwabo beena Kidishitu kii na muulo kukila kipwano kya beena kifuko. Mbya malwa, mwanda abimweka shi yawa mpeta mukinga badi eende mu kushimisha wawa mwabi mpa n’efuto dya muwa wa ikalayika mu Bufumu bwa Mwiyilu.

Yesu batentekyele angi mayi shi: “Ba kumpala beebungi abakeekala kunyima.” (Mateo 19:30) Badi akyebe kwakula kinyi?

Yawa mpeta mukinga badi munkatshi mwa bantu “ba kumpala,” abadi bakunkushi ba beena Yuuda. Bu bibadi anemeka miiya y’Efile, abimweka shi badi bya kufubila Efile Mukulu na kukita ingi myanda ibuwa. Badi atuulu bupeta bwaye kumpala kwa kintu kyoso mu nshalelo aaye. Mu kwilekena naye, bangi bantu abamwene bya binyibinyi na nshalelo ebuwa mu malogyesha a Yesu. Abadi “kunyima” mu kwakula, anka abafikile “ba kumpala.” Abadi na kya kukulupila kushala mu mpuna nsulu ya mwiyilu na Yesu na kumunana kwi bantu mu Mpaladiso pa nsenga.