Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 90

“Lusangukilo na muwa”

“Lusangukilo na muwa”

YOWANO 11:17-37, KILOMBEENO KIPYA 2014

  • YESU BAFIKI KUNYIMA KWA LUFU LWA LAZAARE

  • “LUSANGUKILO NA MUWA”

Yesu bakatuka ku Peree, bafiki pabwipi na Betanii ka musoko kabadi mu bilometre bifikye ku bisatu na dya kutunduka kwa Yelusaleme. Maadiya na Maata bakwabo bakashi na Lazaare be mu maalo a mukwabo bapu kufwa. Bantu bebungi abafiki mu kwibasamba na maalo.

Akupu ungi muntu balungwile Maata shi Yesu kwete kwifubwila, Maata bayile lubilo mu kufumankana naye. Balungwile Yesu bibabadi abapwandjikisha na mukwabo mukashi mu mafuku ananka shi: “Mwanaana, su boody’a kwikala panka, mukwetu tabady’a kufwa nya.” Byabya tabibadi abilesha shi badi mukutwe lukulupilo nya. Maata bakwile dingi shi, “Naawuku’shi kyooso kyotekye kw’Efile Mukulu, akupa kyanka.” (Yowano 11:21, 22) Baukanga shi Yesu badya kupaasha mukwabo mulume.

Yesu bamwalulwile shi: “Mukwenu asanguka.” Maata baukanga shi kwete kwisambila lusangukilo alukafiki pa nsenga, bu bibadi lukulupilo lwa Abrahame na bangi bantu. Nyi bwakinyi badi muleeshe patooka lukumiino lwaye shi: “Nawuku’shi asanguka nguba a kusanguka, mwifuku dya nfudiilo.”—Yowano 11:23, 24.

Yesu badya kukita mwanda ubadya kwibanyingisha musango umune su? Badi mutentekyeshe Maata shi Efile Mukulu mumupe bukome kwi lufu p’aye kumulungula shi: “Ankumiina, sunga afwa, akeekala na muuwa; dingi ooso ee na muuwa akumiina mwandji, taafu nya.”—Yowano 11:25, 26.

Yesu tabadi aleesha shi balongi baye ba sha muwa tambalombene kufwa nya. Sunga byekala shi afwa bu bibadi mulungule batumiibwa. (Mateo 16:21; 17:22, 23) Yesu ashimika kasele shi, kulesha lukumiino mwadi kwi kutwala muntu ku muwa wa ikalaika. Bwa bantu bebungi, abakapete wawa muwa pabakasanguka. Byabya baba bantu basha lukumiino bakii na muwa ku nfudiilo a uno ndumbulwilo be kukutwa kufwa. Mu mishindo yooso, muntu ooso aleesha lukumiino mwi Yesu sunga afwa, t’aafu bwa looso nya.

Binobino Yesu bapwile kwakula shi: “Ami ne lusangukilo, na muwa,” badi bya kupaasha Lazaare bapu kufwa takudi mafuku ananka su? Yesu bayipwishe Maata shi: “Okumiina byaabya su?” Maata balulwile shi: “Oolo, Mwanaana, nakumiina’shi we Kidishitu, Mwana eEfile Mukulu, yawa badi na kyakufika pano pa nsenga.” Bu bibadi Maata na lukumiino shi Yesu e kukita kintu kampanda nka dyadya efuku, Maata badi musuukye lubilo mu kulungula mukwabo mukashi ku lupese shi: “Mulambukishi ee kwa, akwitaanyina.” (Yowano 11:25-28) Paapa Maadiya batukile mu nshibo, abamulondele kwi bangi bantu abadi abapwandjikisha shi kwete kwenda ku mashama a Lazaare.

Anka Maadiya bayile kwi Yesu apona ku ngwa yaye na kudila, pa kwalushena bishima bibadi mukwabo Maata mwakule shi: “Mwanaana, su boody’a kwikala panka, mukwetu tabady’a kufwa nya.” Mwanda wa lusa lubamukwatshile pa kumona Maata na kibumbu kya bantu abadidi, Yesu benyongwele akalakashwa bikata na aye nkunosha mpolo. Byabya bibakumine bantu abadi abamumono ku mashimba. Anka bangi abayipwishe shi: Su “babuulwile meeso a mpofu, byabya tabadi na matalwa a kukanda lufu lwa Lazaare!”—Yowano 11:32, 37.