Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 91

Abasangusha Lazaare

Abasangusha Lazaare

YOWANO 11:38-54

  • LUSANGUKILO LWA LAZAARE

  • BEENA SANEDRINA ABAKIMBI BYA KWIPAA YESU

Kunyima kwa Yesu kufumankana na Maata na Maadiya pabwipi na Betanii, abayile ku mashama a Lazaare. Abaadi mashama abwikilwe n’ebwe dikata kunundu. Yesu batumumine Eyi shi: “Katushaayi dino ebwe.” Maata batushishe kinangu mwanda tabaadi auku akikyebe kukita Yesu nya. Bambile shi: “Mwanaana, taadi anunku eshiko, mwanda takudi mafuku ananka.” Yesu namu bamulungwile shi: “Ntshii mukulungule’shi, su okumiina, omono ntumbo y’Efile Mukulu”—Yowano 11:39, 40.

Anka abakatwishe ebwe. Akupu Yesu nkubuusha meeso mwiyilu na kwela luteko shi: “Yaaya, naakutumbula bu bibompushiisha. Oolo, nauku kalolo shi umpushiishaa misuusa yooso, anka naakula bwa kino kibumbu kingifuunyishe, bwabadya kukumiina shi we muntume.” Binobino Yesu belele luteko patooka bwa kulesha baaba  abatala shi byakyebe kukita, ebikitshi ku bukome bw’Efile Mukulu. Akupu Yesu belele musaase n’eyi diibukopo shi: “Lazaare, tuuka!” Na Lazaare namu batukile ngwa na maasa bipombeelwe na bilamba na mpala ibwikilwe na kilamba. Yesu bambile shi: “Mwanguleeyi, numulekye ende!”—Yowano 11:41-44.

Beena Yuuda bebungi abafikile mu kunyingisha Maadiya na Maata abamwene kino kilengyeleshi, abatudile lukumiino mwi Yesu. Anka bangi abakatukile bakalungula Bafadisee bibakitshi Yesu. Bafadisee na bakata ba ba tshiite mwakwidi nkudya kifufu na beena Yuuda na tumilaadi tukata twa mu Sanedrine. Mu kyakya kisaka mubaadi na tshite mwakwidi mukata abetamina bu Kayifase. Bangi ba kwabadi nkubanga kwibalanganya shi: “Tukite kinyi, uno muntu akitshi bileengyeleshi biibungi? Su twamuleka anyiisha kukita byabya, bantu booso abakumiina mwandi, kunyima beena-Looma abakafiki, balwishe mbalo yeetu ya-kishila n’eumbo dyeetu.” (Yowano 11:47, 48) Sunga byekala shi abaadi bemwene na meeso kubaadi Yesu “akitshi bilengyeleshi,” bano bantu tababaadi abasangala bibakitanga Efile Mukulu mwadi nya. Abaadi abaata na muulo penda bitenta na matalwa aabo.

Bu bibaadi Lazaare mupwe kusangushiibwa, bibaadi kuponeshibwa kwa Basaduseo abaadi abapele kukumiina lusangukilo. Kayifase baadi Musaduseo bayimene akula shi: “Taanupatuula kintu su nkimune, dingi taanushinguula sunga’shi abiinulongamina bwa’shi muntu umunenka afwila mwilo, pee mwilo ushima kutuutshiibwa.”—Yowano 11:49, 50; Bikitshino 5:17; 23:8.

Muyile mudimo wa kishila wa Kayifase, Efile Mukulu bamutumine bwa kwakula byabya, anka “ta mmu’ye nabeene” mubaadi eesambila byabya nya. Kayifase bakyebanga kwakula shi Yesu baadi na kya kufwa kupela nkumo ya bakata ba bipwilo bya beena Yuuda yalwishiibwa. Anka, muyile butemuki bwa Kayifase, Yesu baadi na kya kufwa bwa kutusha nkuulo, kushii penda bwa beena Yuuda, kadi bwa “baana [booso] b’Efile Mukulu bapalakane.”—Yowano 11:51, 52.

Kayifase baadi moobeshe kutakula beena Sanedrine bwa kwata mpango ya kwipaa Yesu. Bi kwikala shi Nikodeme umune a ku beena Sanedrine baadi kuuku a Yesu bamulungwile ino mpango su? Mu myanda yooso, Yesu bakatukile musango umune mu Yelusaleme bwa kusuuka lufu kumpala kwa nsaa itshibiibwe n’Efile Mukulu.