Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 84

Kwikala mulongi a Yesu—ta mwanda ubofule nya?

Kwikala mulongi a Yesu—ta mwanda ubofule nya?

LUKA 14:25-35

  • AKITUNGU BWA KWIKALA MULONGI A YESU

Yesu batushishe malongyesha akata pabadi ku kidiibwa mu nshibo ya mukata a Bafadisee. Kibumbu kikata kibayile na Yesu pabadi mutungunukye na lwendo lwaye ku Yelusaleme. Bwakinyi abamulondele? Abakimbanga binyibinyi kwikala balongi baye ba kishima sunga bafumankana na myanda ibukoko su?

Pababadi mwishinda, Yesu bambile mwanda ubadi na kya kutapa bangi ku mashimba pa kwakula’shi: “Yaawa ooso afiki kwandi, kushii kunfula kukila nshaaye, nyinaaye, mukashi aaye, bana baye, bakwabo balume, bakwabo bakashi sunga muwa wawa’ye nabeene, tamulombeene kwikala mulondji ande.” (Luka 14:26) Badi akyebe kwakula kinyi?

Yesu taakula muyile byabipushika shi abitungu ooso afiki bu mulongi aaye ashikwe bakwabo nya. Anka, aleesha shi wawa mushikwa ngwa kwikala na kifulo kipeela kwabadi pe kifulo kya Yesu, kushii kwikala bu muntu a mu kileshesho kyaye bapelele kwenda ku lwitamino lwi na muulo penda mwanda shi bakatuka mu kwibakila. (Luka 14:20) Bible alesha shi Yakobo nkambwa a beena Yuuda ‘tabadi mufule’ sunga shi badi mushikwe lea kadi afula Rashele, kulesha shi badi mufule Rashele kukila Lea.—Kibangilo 29:31.

Lamiina abyakula Yesu shi mulongi aaye e na kya kushikwa “sunga muwa waye’ye nabeene,” sunga anyima aaye. Bino abileesha shi mulongi a Yesu a binyibinyi abitungu afule Yesu kukila byadi mufule muwa waye sunga byamuteka kushimisha muwa waye. Eyendo, kwikala mulongi a Kidishitu ta mwanda ubofule. Ta mwanda upeela nya, abitungu kwiwelela kinangu bikata.

Kwikala mulongi a Yesu kwi kutwadila muntu kubingwabingwa, mwanda Yesu bambile shi: “Ooso shyaasemuna waye mutshi wa malwa na kundoonda, tammulombeene kwikala mulondji ande.” (Luka 14:27) Eyendo, mulongi a binyibinyi a Yesu abitungu akumiine myanda ibubi yabamwakula nka bu Yesu. Aye nabene Yesu bambile shi abakamwipaa kwi beshikwanyi naye.

Binobino bibumbu bya bantu bibayile na Yesu abikimbi kushinguula kalolo akileesha kwikala mulongi a Kidishitu. Yesu badi mwibashinkamiishe byanka na kileshesho. Bebalungulwile shi: ‘Nnanyi munkatshi mwenu, pakyebe kwibaka nshibo, shyaabadiila kushaala bwa kubadika nfwalanga ayitungiibwa, bwa kutala su mulombeene koobesha? Bisumanga, e kukita kitako, kwa’shi mulombeene kupudisha.’ (Luka 14:28, 29) Byabya, kumpala kwa kufika bu balongi ba Yesu, baba abadi abende naaye ku Yelusaleme abadi bate kitshibilo kya kulombasha kalolo wawa mudimo. Yesu badi mupushishe kyakya kinangu na kingi kileshesho pa kwakula shi:

“Nfumu kinyi, peende mu kulwisha ungi nfumu ngoshi, shyaabandaa kushaala bwa kushinguula su ee na bukome, aye na bantu binunu ekumi, bulombeene kulwisha afiki kwadi na bantu binunu makumi abidi? Bisumanga, pakii  yaawa ungi kula atumu mukyendji bwa kumuteka kipwano.” Bwa kushimika kasele pa uno mwanda, Yesu bambile shi: “Byabya, ooso aa kwanudi, shyaalekye kyooso kyadi nakyo tamulombeene kwikala mulongi aande.”—Luka 14:31-33.

Byabya, Yesu tabalungulanga penda balongi abadi abamulondo mwishinda nya. Muntu ooso alongo bwa kuuka Kidishitu abitungu akumiine kukita bino byaakula pano. Bino abilesha kukumiina kutuusha kyoso kyatudi nakyo bu bintu byetu sunga muwa wetu su atukumiina kwikala balongi ba Kidishitu. Uno nyi mmwanda wa kutuula mu kinangu na kwelela nteko.

Binobino Yesu beesambile mwanda ubadi mwakule ku Mwisambo waye wa pa Mwengye p’abambile shi balongi mbeekale “mungwa wa pa nsenga.” (Mateo 5:13) Badi akula shi nka biikale mungwa na bukome bwa kulama bidiibwa, balongi baye be na buno bukitshishi mwi bantu pa kwibalama sunga kwibakalwila mu kikudi na ku mwikeelo wibubi. Bu bibadi mudimo waye ku nfudiilo, bambile shi: “Mungwa nkitu kiibuwa. Anka su mungwa unabeene watukuluka, abewalusha buwa na kinyi?” (Luka 14:34) Bantu abamutemeeshanga abaukanga shi kwi ungi mungwa ushii buwa ubadi usangakane na nsenga byabashii balombeene kwiufubisha nya.

Byabya, Yesu badi alesha shi sunga baba batabadi mafuku ebungi na kwikala balongi baye abitungu beekale na kitshibilo kya kupela kubofula. Su babofula, be na kya kukutwa muulo wabo nka bu mungwa ushimishe bukome bwao. Na uno ndumbulwilo akyebe kwibasenga. Mwanda ukile bubi, Efile Mukulu ebasumbushena, dingi abasabulusha eshina dyaye. Nyi bwakinyi Yesu balesheshe muulo wa kwisuuka kupona mu wawa muteo p’abambile shi: “Ee na matwi a kupusha apushe.”—Luka 14:35.