Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 89

Yesu alongyesha mu Peree mwishinda dya ku Yudeya

Yesu alongyesha mu Peree mwishinda dya ku Yudeya

LUKA 17:1-10 YOWANO 11:1-16

  • KUKOKOSHA BANGI NKWIKALE MWANDA UKATA

  • FWIDISHENA LUSA NA OLEESHE LUKUMINO

Yesu bakisha mafuku “bushiiya bwa Yoordano” mu kibundji kyabetamina bu Peree. (Yowano 10:40) Binobino bende dya kuushi kwa Yelusaleme.

Yesu tabadi bupenka nya. Badi na balongi baye abayile naye na “kibumbu kikata kya bantu,” pamune na bafutshishi ba bitadi na ba-sha milwisho. (Luka 14:25; 15:1) Bafadisee na bafundji abadi abamwipula bwa bibadi aakula na kukita, abadi naye. Abadi na kya kunangushena bikata kunyima kwabo kupusha Yesu alondo kileshesho kya mukooko ushimine, kya mwana mushimine, kya muntu mpeta na kya Lazaare.​—Luka 15:2; 16:14.

Pangi mwanda wa twatwa twipu na kusenga kwa beshikwanyi mu binangu, Yesu badi mwalulukye bwa kwisamba na balongi baye. Bakwile pabitale ingi myanda ibadi mulongyeshe mu Ngalileya.

Bu kileshesho, badi mwakule shi: “Takwi kipaso kya kukutshikwa bikokoshi. Anka a-malwa ngyaawa aponesheena! . . . Ikalaayi badimukye. Su mukwenu bakulwishiinsha, omukalasheene; su beelanga ku bubi bwaye, omufwile lusa. Aye mukulwishiishe misuusa musamboobidi kwifuku, su afika koodi misuusa musamboobidi akulungula’shi: ‘Neelanga’ ku bubi bwande, omufwile lusa.” (Luka 17:1-4) Ano mayi a nfudiilo abadi atentekyeshe Mpyeele bwa lwaluulo ku lukonko lubadi mwipushe pabitale kufwila muntu lusa misango musamboobidi.​—Mateo 18:21.

Balongi abadi na ngobesha ya kukita muyiile mayi a Yesu su? Pababalungwile Yesu shi: “Fiimisha lukumiino lwetu,” badi mwibashinkamishe shi: “Su nwekala biinyibiinyi na lukumiino, lukata bu lutete lwa mutshi wa kifumbe, nubady’a kulungula uno mutshi shi: ‘Shuudika, okeekune mu mbuu,’ n’awo ubady’a kwinukookyela.” (Luka 17:5, 6) Oolo, kwikala na lukumiino lwibungi, nkulombeene kukita myanda ikata.

Yesu eebalongyesha binobino muulo wa kwikala na kwiyisha na kwikala abemono mu kipaso kilombanyine. Balungwile batumiibwa shi: “Nnanyi munkatshi mwenu, su eekala na mufubi adimi, sunga alama nyema, mulombeene kumulungula paaluka ku mafuba’shi: ‘Nda lubilo mu kushaala ku meesa odye’? Toomono umulungula’sshi: ‘Ndumbulwile kya kudya, ofwale kilamba kya mufubo wa kunfubila, bwandya kudya na kutoma; kuunyima obe naamu ofikye odye, otome.’ Otumbula uno mufubi, mwanda bakitshi kyoyikalanga mumutumine eyi su? Mpaa n’anwe naamu, paanukitshi byabadi beenufundjile, ambayi’shi: ‘Twi bafubi anka buu booso’ba. Tubakumbasha penda mufubo wetu.’”—Luka 17:7-10.

Abitungu mufubi ooso a Efile Mukulu ashinguule muulo wa kutuula myanda ya bwin’Efile Mukulu pa mbalo ya kumpala. Kukatusha byabya, abitungu muntu ooso atentekyeshe kineemo kya kulangwila Efile Mukulu nka byatentekyeshaa ba mu nshibo yaaye.

Abimweneka shi kunyima kwa byabya, mukandu ubatumine Maadiya na Maata ubafikile. Abadi bakwabo bakashi na Lazaare na abadi mu Betani mu Yudeya. Mukandu ubafikile shi: “Mwanaana, oodi mufule kwete kukumba.”​—Yowano 11:1-3.

Pa kuuka shi kuuku aye Lazaare badi mukabilwe, Yesu tabadi mutupikye kinangu na kinyongwa nya. Anka bambile shi: “Wawa mukumbo ta ngwa lufu nya, ngwa kuleesha nawo ntumbo y’Efile Mukulu; ku wanka ngi kwabadi naa kya kutumbisha Mwan’Efile Mukulu.” Bashadile mbalo ibadi munda mwa mafuku abidi, akupu aye nkulungula balongi baye shi: “Twalukiile ku Yudeya.” Balondji nkupela pa kwakula shi: “Mulambukishi, kano kabidi dimo, beena Yuuda babakyebanga nkwasa mabwe, obe naamu okyebe kwaluka kwakwa?”​—Yowano 11:4, 7, 8.

Yesu badi mwalule shi: “Kutôka kwi ma nsâ ekumi na abidi, ta mbyabya su? Su muntu atambuka kutôka, t’akokola, ooo, amono kalolo mwanda etâta adimukila ba pansenga di kwanka.  Anka su muntu atambuka bufuku, akokola mwanda dyadya etâta tadi kwanka.” (Yowano 11:9, 10, EEM) Abimweka nka bu badi akula shi nsaa ibabadi bamupe kwi Efile Mukulu bwa mudimo tayibadi ibande kupwa nya. Mpaa na payikapwila, Yesu badi na kya kufubisha kipindji kya nsaa ibadi nayo.

Yesu bakumbeshe angi mayi shi: “Kuuku eetu Lazaare balaala, anka nende mu kumubuusha.” Bu bibadi balongi abapwandjikisha shi Lazaare badi mulaale na akyebe kupanda, abambile shi: “Mwanaana, su mmulaale, apanda.” Yesu bebalungwile patoka shi: “Lazaare bafu . . . Anka twendeeyi kwadi!”​—Yowano 11:11-15.

Bu bibabadi baukye shi Yesu e kwipayibwa mu Yudeya, Tomase balungwile balongi naye bwa kumukwatshishena shi: “Twendeeyi atwe naamu, tukafwe pamune naaye.”​—Yowano 11:16.