Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 100

Kileshesho kyaye kya talenta ekumi

Kileshesho kyaye kya talenta ekumi

LUKA 19:11-28

  • KILESHESHO KYA YESU KYA NTALENTA EKUMI

Sunga byekala shi Yesu badi ende ku Yelusaleme, bi kwikala shi badi ki ku nshibo ya Zakaayi na balongi baye. Abadi abakumiina shi “Bufumu bw’Efile Mukulu” abutudiibwa mu mafuku apeela na Yesu nyi ekala Nfumu aabo. (Luka 19:11) Abakutshilwe kupusha kalolo uno mwanda nka bu bibabakutshilwe kupusha shi Yesu badi na kya kufwa. Nyi bwakinyi Yesu bebapeele kileshesho bwa kwibakwasha bwabadya kumona shi Bufumu bubadi bukii kula na kufika.

Bambile shi: “Muntu kampanda a mu kifuko kikata, bayile kwiumbo dii kula, mu kutomboka bufumu, kubapu alukye.” (Luka 19:12) Lwalwa lwendo lubadi na kya kwata mafuku. Abipushika shi Yesu nyi mwikale “muntu . . . a mu kifuko kikata” bayile “kwiumbo dii kula” mwiyilu mubadi Nshaye na kya kumupa matalwa a bufumu.

Mu kileshesho, kumpala kwa “muntu . . . a mu kifuko kikata” kwenda, bayitamiine bafubi baye ekumi, aye nkupa ooso a kwabadi nfwalanga ya ntalenta na nkwibalungula shi: “Sungulushayi mpaa na kipindji kiankafika.” (Luka 19:13, Kilombeeno kipya 2014) Nfwalanga ya ntalenta ibadi makuta e na muulo. Ntalenta umune badi na muulo w’efuto dya kidime afubu munda mwa myeshi ikile ku isatu.

Balongi abadya kushinguula shi abadi nka bu bampika ekumi ba mu kilesheesho, mwanda Yesu bapwile kwibapwandjikisha na baumbudi. (Mateo 9:35-38) Byabya, tabadi ebatekye bwa shi bamupe ntete ibabadi baumbule nya. Anka, kuumbula kubadi kwa kwikasha bangi bu balongi balombeene kupeta mbalo mu Bufumu bw’Efile. Balongi abadi bakite mishindo ilekenelekene bwa kwikasha bantu bebungi bu bapyanyi ba Bufumu.

Yesu bakwile ingi myanda kinyi mu kino kileshesho? Bakwile shi been’eumbo naye babadi “bamushikwe [muntu . . . a mu kifuko kikata] abo nkutuma bantu kumongo kwaye bwa nkamulungula’shi: ‘Taatukyebe’shi eetudiile bufumu nya.’” (Luka 19:14) Balongi abaukanga shi beena-Yuuda tababadi abakumiina Yesu nya—bangi abadi abakimbi mpa na kumwipaa. Kunyima kwa lufu na kwenda kwa Yesu mwiyilu, beena-Yuuda bebungi babadi baleshe bibadi mweneno aabo pabitale Yesu pa kukyengyesha balongi baye. Beshikwanyi abadi baleshe patooka shi tababadi abakumina Yesu bu Nfumu nya.—Yowano 19:15, 16; Bikitshino 4:13-18; 5:40.

Mu kipaso kinyi mubadi ba mpika ekumi bafubishe ntalenta na pabafikile “muntu . . . a mu kifuko kikata” bwa shi “atombokye bufumu” akupu aalukye? Yesu alondo shi: “Paapa pabalukiile, aye bapu kutomboka bufumu, bayitaanyiishe baba bafubi babadi mwabile nfwalanga, bwa kuuka’shi mbafube nayo naminyi kwi muntu ooso. A kwibedi bafikile nkumulungula’shi: ‘Mwanaana, naasungu nfwalalanga ekumi na lwalwa lubompeele.’ Nfumu nkumulungula’shi, ‘biibuuwa mufubi ebuuwa; bu byoodi muleeshe kishima mu bintu bipeela, tambula matalwa a bibalo ekumi.’ Aakabidi bafikile, aye nkwamba’shi: ‘Nasungu nfwalanga itaano na lwalwa lubompeele.’ Aye nkumulungula namu shi, ‘Obe, ikala kumutwe kwa bibalo bitaano.’”—Luka 19:15-19.

Su balongi bashingula shi be nka bu bampika abafubisha ngobesha yabo bwa kwikasha bantu bebungi bu balongi, be na kya kwikala bashinkamishe shi Yesu ekala na muloo ukata. Be kwikala bakulupile shi akyebe kwibafuta bwa kwakwa kwitatshisha kwabo. Byabya, ta mbalongi booso ba Yesu bekale mu nshalelo sunga na ngobesha imune nya. Anka, Yesu aye apete matalwa a “kutomboka Bufumu” akyebe kwibauka na kwibelela myabi bwa kwitatshisha kwabo kwa kwikasha bantu balongi.—Mateo 28:19, 20.

Lamiina kwilekena kwi pano, Yesu afudiisha kileshesho kyaye bino: “Ungi [mpika] bafikile, aye nkwamba’shi: ‘Mwanaana, tala lufwalanga lwobe; naadi mwilulame pa kwilwanya ku kilamba. Mwanda nady’akutshinyi, mwanda we muntu ee na myanda iibukopo: wataa kyooshii mutuule, dingi owumbulaa kyo’shi mukune.’ Yawa namu bamulungwile’shi: ‘Naakutshibila kiimu muyiile bishima byobe obe nabene, mufubi eebubi’be. Boukanga  shi nee muntu ee na myanda iibukopo, naataa kyanshii mutuulu, dingi naaumbulaa kyanshii mukune. Paapa mbwakinyi twe mu katuule makuta ande ku banke? Pa kwaluka kwande naadya kwiapetala makasa.’ Akupu, aye nkulungula babadi paapa shi: ‘Mwateeyi lufwalanga lwaye nupe ee nayo ekumi.’”—Luka 19:20-24.

Pa mwanda wa kukutwa kufuba bwa kufwimisha bupeta bwa nfumw’aye, uno mpika badi mushimishe byooso. Balongi bakwete kumona kumpala kumunana kwa Yesu mu Bufumu bw’Efile Mukulu. Byabya, bibambile bwa mpika a nfudiilo, balongi abashinguula shi su tabe na katshintshi, tabakekala na kya kupeta mbalo mu bwabwa Bufumu nya.

Abitungu ano mayi a Yesu atakule balongi baye ba sha lulamato bwa kunyiinsha kwitatshisha. Badi mufudiishe shi: “Neenulungula shi muntu ooso ee na kantu, abamupa kangi, anka shii nako, abamwata mpaa naa kaadi nako.” Yesu badi mukumbashe shi beshikwanyi naye bashibadi abakyebe shi ‘ebadiile bufumu’ abakepayibwa. Akupu Yesu badi mutungunukye na lwendo lwaye ku Yelusaleme.—Luka 19:26-28.