Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 95

Alongyesha pabitale kutshiba dibaka na kufula bana

Alongyesha pabitale kutshiba dibaka na kufula bana

MATEO 19:1-15 MAAKO 10:1-16 LUKA 18:15-17

  • YESU BATUSHA MWENENO A EFILE MUKULU PABITALE KUTSHIBA DIBAKA

  • KYA BUNTU KYA KUSHALA BUKUPI

  • LUKALO LWA KWIKALA BU BANA BAKINGA

Kukatuka ku Ngalileya, Yesu na balongi baye abasabukile Mwela wa Yoordano bwa kwenda dya kuushi kwa kibundji kya Peree. Pabadi Yesu mu Peree musango wa nfudiilo, balungwile Bafadisee Mwiya w’Efile pabitale kutshiba dibaka. (Luka 16:18) Binobino, ababushile mwisambo bwa kutompa Yesu.

Moyiise bafundjile shi muntu badi na kya kutshiba dibaka su amona “kito kampanda” ku lupese lwaye. (Miiya Ikituulwe 24:1) Kubadi mweneno mwilekene bwa kintu kilombene kutshiba dibaka. Bangi abakumiinanga shi sunga bwa tu myanda tupela muntu e kutshiba dibaka. Nyi Bafadisee nkwipusha Yesu shi: “Mukanda wetu wa bishila ngukumiine shi muntu mulombene kubinga mukashi aaye bwa mwanda ooso kampanda su?”—Mateo 19:3.

Pamutwe pa kwakula mweneno a bantu, Yesu bebalesheshe mpàngo y’Efile Mukulu ya ku kimbangilo pabitale dibaka. Bambile shi: “Tanwibabale’shi Efile Mukulu, ku mbangilo, beebakitshiine mulume na mukashi; bambile’shi: Ngi mwanda kinyi muntu alekye nshaaye na nyinaaye, alamate mukashi aaye; bubidi bwabo abakitshi nka mbidi imunenka. Byaabya tabakii babidi, anka nyi mbidi imunenka. Byaabya muntu taabuulanga kyakya kibungibwe kwi Efile Mukulu.” (Mateo 19:4-6) Pabadi Efile Mukulu mwikashe Adame na Eeva bu ba mulume na mukashi, tabatudile kipindji kampanda kya kukitshiba eyibakishi dyabo nya.

Bafadisee abadi bashikwe Yesu, abadi abakula shi: “Byaabya mbwa-kinyi Moyiise badi mufunde bwa kutuusha mukanda wa kwipaa bulunda?” (Mateo 19:7) Yesu bebalungwile shi: “Bwa kupapa kwa mashimba eenu, ngi kubakuminyiine Moyiise’shi nubingye bakashi beenu; anka ku kibangilo, tabibadi byaabya nya.” (Mateo 19:8) Kino “kibangilo,” takibadi kya mafuku a Moyiise nya, kibadi kya ku mbangilo pabadi Efile Mukulu mutushe mpàngo ya dibaka mu Edene.

Akupu Yesu bebalesheeshe bya byabinyibinyi bi na muulo shi: “Neenulungula’shi, su muntu abinga mukashi aaye, kukaasha bwa mwanda wa masandji [mu kii na Greke por·neiʹa], su aibakila ungi, batambuka masandji.” (Mateo 19:9) Kutambuka kwa masandi nyi nka penda kabingilo kamune kaakule bifundwe bwa shi muntu atshibe dibaka.

Byabya nyi bibatumine balongi bwa kwakula shi: “Su byaabya ngi bya kwikala mulume na mukashi aaye, takwi wibuwa wi mu kwibakila nya.” (Mateo 19:10) Eyendo, bwa’shi dibaka dikale dibuwa, abitungi dikale kwanka bwa looso!

Pabitale kwikala bukupi, Yesu badi mupatuule’shi kwi batandjikwe bankunga. Bangi beyikashe bankunga mwanda wa kukutwa bukome bwa kusangisha mbidi. Bangi namu mbebakutshishwe kupela kwikala na bukome kwi bantu. Bangi namu mbeyikashe byabya mwanda wa kwipaana mu myanda ya Bufumu. Yesu badi mulungule abadi abamuteemesha shi: “Mulombeene kupusha apushe.”—Mateo 19:12.

Binobino, bantu ababangile kutwala bana babo kwi Yesu. Balongi ababangile kwibasashila bu abapele shi tabakalakashanga Yesu. P’aye kumona byabya, bibadi bimukalakashe aye nkwibalungula shi: “Lekaayi bana bafikye kwandji, taanwibakandanga, mwanda Bufumu bw’Efile Mukulu mbwa bee byabadi. Mbiinyibiinyi neenulungula, shyaapokyeela Bufumu bw’Efile Mukulu bu mwana mukinga, teemutweele.”—Maako 10:14, 15; Luka 18:15.

Dibadi dilongyesha dikata! Bwa kutwela mu Bufumu bw’Efile Mukulu, abitungu twikale beyishe na kulongyeshibwa nka bu bana bakinga. Akupu Yesu balesheshe kifulo kyaye kwi bana bakinga pa kwibatwala mu maboko na kwibela myabi. Akupu mmwikale na kyaya kifulo kii mumune bwa muntu ooso “apokyeela Bufumu bw’Efile Mukulu bu mwana mukinga.”—Luka 18:17.