Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 75

Yesu baleesha nsulo ya muloo wa binyibinyi

Yesu baleesha nsulo ya muloo wa binyibinyi

LUKA 11:14-36

  • ABINGI BIKUDI BIBI KU BUKWASHI BWA “MUNWE W’EFILE MUKULU”

  • NSULO YA MULOO WA BINYIBINYI

Yesu badi ky’akatuka mu kwambuula malongyesha aaye pabitale kwela nteko, anka taubadi penda mwisambo umune ubadi eesambila mu mudimo waye nya. Pabadi akitshi bilengyeleshi mu Ngalileya, abadi abateula Yesu shi kwete kwibikita ku bukome bwa bikudi bibi. Binobino mu Yudeya abadi bamuteule dingi.

Pabadi Yesu mutushe kikudi kibi kibadi akishikiila ungi muntu bwa kwakula, bibumbu bibakaanyine. Kushii beshikwanyi naaye. Abo nkumudimbiila dingi nka bwa wawa mwanda shi: “Nku matalwa a Belzebule, nfumu a bikukidi bibi kwebikitshiina.” (Luka 11:15) Bangi namu abadi abakimbi bishinkamiisho bwa kuuka bumuntu bwa Yesu pa kumuteka kitundwilo kya mwiyilu.

Bu bibaukile shi bakwete kukimba kumutompa, Yesu bebalululwile nka bu bibakitshine pa wawa mwanda umune ubafumankene nao mu Ngalileya. Bambile shi bufumu booso bwiabuule’bo bunabeene bwi na kya kufwa pa kunangusheena nabo shi: “Su Satana namu mwitshibuule aye nabene, naminyi bilombene bufumu bwaye kunyinga? Pa mwanda anwamba’shi, nabingi bikudi bibi ku [matalwa a] Belzebule. Anka su nabingi bikudi bibi ku munwe w’Efile Mukulu, biabia bufumu bw’Efile Mukulu bubafiki mpaa na kwanudi.”—Luka 11:18-20, Kilombeeno kipya 2014.

Yesu alesha “munwe w’Efile Mukulu” bwa kutentekyesha abamuteemesha bibadi bikitshikye kala mu nshalelo a beena Isaleele. Baba abadi mu lupango lwa Faraone abamwene pabakitshine Moyiise kilengyeleshi bakula shi: Nyi “mmunwe w’Efile Mukulu.” Ubadi dingi “munwe w’Efile Mukulu” ubafundjile Miiya Ekumi ku mabwe abidi a mpelwa. (Efilu 8:19; 31:18) Mu kipaso kimune, “munwe w’Efile Mukulu”, wikale kikudi kyaye kiselele sunga bukome bwaye—nyi bubadi binobino abupa Yesu ngobesha ya kubinga bikudi bibi na kupaasha ba-sha maladi. Byabya, Bufumu bw’Efile Mukulu bubafikile mpa na kwi beshikwanyi nabo, mwanda Yesu Nfumu musangulwe aabo e paapa na kwete kukita ino mifubo ya kukaanya.

Ngobesha ya Yesu ya kubinga ma demo ayishinkamisha shi e na bukome kukila Satana, bi nka bu muntu e bukome befubwila peepi na musalayi alamaa ku lupango lwa nfumu, akupu bamunyengye mputu yaaye. Yesu badi mwambuule kileshesho kya kikudi ki bubi kibatukile mwi muntu. Su muntu tabadi mutuule mwishimba mwaye bintu bibuwa, kyakya kikudi kibadi na kya kwalukiila mwadi na bingi bikudi bibi musambo, na kumwikasha mu nshalelo mukile bubi kukila a kumpala. (Mateo 12:22, 25-29, 43-45) Uno mwanda nyi ubadi ufwile beena Isaleele.

Ungi mwana mukashi bateemeshanga Yesu bakwile shi: “Ngaa mwabi yawa mukashi badi mukutwale mwifu dyee!” Bakashi beena Yuuda abakulupilanga kwikala nyinaaye na mutemuki, bikishekishe bwa Mesiya. Uno mukashi banangushenanga shi Maadiya badi na kya kwikala na muloo ukata mwanda badi nyinaye na yawa mulongyeshi. Anka Yesu baludikile yawa mukashi pa kumulungula nsulo ya muloo wa binyibinyi shi: “Leka! Ba-sha mwabi mbano abateemesha eyi dy’Efile Mukulu naa abedilama!” (Luka 11:27, 28) Yesu tabadi anangushena su nkapeela shi Maadiya badi na kya kupeebwa kineemo kikilekile nya. Anka, balesheshe shi nsulo ya muloo wa binyibinyi wa mwana mulume sunga mukashi, ngya kwikala bu mufubi sha lulamato a Efile Mukulu, kushii ya kwikala mu kifuko na muntu kampanda sunga bwa myanda ayikitshi muntu.

Nka bu bibakitshine mu Ngalileya, Yesu badi musaashile bantu p’abo kumuteka kitundwilo kya mwiyilu. Bebalungwile shi takwi kitundwilo su nkimune akibapeebwa kukatusha penda “kitundwilo kya Yoona.” Yoona batushishe kitundwilo pa kwikala munda mwa mushipa munda mwa mafuku asatu na ku bulungudi bwaye bwa kishima bubadi butakule beena Niniive mu kwilanga ku mashimba. Nyi bwakinyi Yesu bebalungwile shi: “Anka pano, pee mukile Yoona.” (Luka 11:29-32) Yesu badi dingi mukile mpa na Salomone, badi na kinangu kibafikile nfumu mukashi a mu Sheba mu kupusha.

Yesu badi mukumbashe shi: “Takwi muntu atembeshaa elampi bwa kwidituula mbalo ifwame,  abeditulaa pa kituudilo kyaadyo.” (Luka 11:33) Badi alesha pangi shi, kulongyesha na kukita bilengyeleshi kumpala kwa baba bantu kwi’nka bu kutuula elampi pa kituudilo kyadyo. Mwanda meeso aabo taabadi aamono mifubo yaaye yooso ibakitanga.

Yesu badi kyakatuka mu kubinga muntu e na demo na kwakusha muntu kamaama. Byabya bibadi na kya kutakula bantu bwa kutumbisha Efile Mukulu na kulungula bangi bikwete kukita Yehowa. Binobino Yesu bakwile bishima bwa kudimusha baba abamufukuula shi: “Tala kalolo bwa’shi etaata dyobe tadikekeelanga bu mufito. Su mbidi yoobe ii mw’etaata yooso ishima, kushii kapindji su nkee’bi ka mufito, ayiikala mw’etaata ayo yooso ishima.”—Luka 11:35, 36.