Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 81

Kintu kimune na Yaaya, kadi kushii kwikala mumune n’Efile Mukulu

Kintu kimune na Yaaya, kadi kushii kwikala mumune n’Efile Mukulu

YOWANO 10:22-42

  • “AMI NAA YAAYA TWI KINTU KIMUNE”

  • YESU BAPELE KWITAATA BU EFILE MUKULU

Yesu bafiki ku Musangeelo wa kulambula ntempelo (sunga Hanuka) mu Yelusaleme. Uno musangeelo ubadi wa kulambula dya kabidi ntempelo. Bipwa nkama kumpala, Nfumu a mu Sirii, Antiochus IV Épiphane badi mwibakye kitapilo kunundu kwa kitapilo kikata kya mu ntempelo a Efile. Kunyima, bana ba ungi tshite mwakwidi mwina Yuuda abadi bate dingi Yelusaleme abo nkulambula dingi Yehowa tempelo. Kubanga nka paapa, abakitaa musangeelo ku kipwa kyoso mwifuku dya 25 dya Kislee, mweshi awipushena na kipindji kya nfudilo kya mweshi w’Ekumi na umune na kipindji kya mbangilo kya mweshi w’Ekumi na wakabidi.

Kibadi kipungo kya mpeshi, kibadi milemba na mashika ebungi. Yesu badi atambuka mu ntempelo, mu kisanga kya Salomone. Kuno nyi kubadi beena Yuuda bamwifunyishe na kumwipusha shi: “Okeetulekye mashimba kwiyilu na ku nguba kinyi? Su we Kidishitu, etulungule byanka patooka.” (Yowano 10:22-24) Yesu badya kwibaluula naminyi? Bebalulwile shi: “Nee mwinulungule byanka, anka tanwibakumiine.” Yesu tabadi mwibalungule byanka musango umune shi badi Kidishitu, bu bibadi mulungule mwana mukashi a mu Samariya ku mushima nya. (Yowano 4:25, 26) Badi mwibafumbwile bu muntu bwaye p’aye kwakula’shi: “Kumpala kwa kutandjibwa kwa Abrahame, ami ne’nka panka.”—Yowano 8:58.

Yesu badi akumina bantu bwa kushinguula abo banabene’shi badi Kidishitu pa kutala mifubo yaaye na bibabadi batemukye shi Kidishitu akakitshi. Nyi bwakinyi igi nsaa Yesu badi alungula balongi baye bwa kupela kulungula bantu’shi badi Mesiya. Kadi binobino balungula baba beena Yuuda booso bamushikwe patooka’shi: “Mifubo yankitshi mwishina dya Nshaami, aituusha buukamonyi pa mwanda wande. Anka taanunkumiina.”—Yowano 10:25, 26.

Bwakinyi tababadi abakumina’shi Yesu badi Kidishitu? Yesu bambile shi: “Anka taanunkumiina, mwanda tanwi ba ku mikooko yande. Mikooko yande ayitemeeshaa eyi dyande, neeyuuku, n’ayo naamu ayindondo. Ami neyipa muuwa wa looso; taayikashimina nya, na muntu taamulombeene kwiyata mu maasa ande. Nshaami beeyimpeele mmukile byooso ku bukata.” Yesu bebalungwile dingi pabitale kipwano kibadi pankatshi p’aaye na Nsaaye p’aye kwakula shi: “Ami naa Yaaya twi kintu kimune.” (Yowano 10:26-30) Yesu tabadi aakula shi ee kintu kimune na Nshaaye muyile byabipushika nya, mwanda aye badi pa nsenga Nshaaye namu mwiyilu. Anka bakyebanga kwakula shi be na mpàngo imune iibekashe mu kipwano.

Mayi a Yesu abadi afiitshishe beena Yuuda munda, abo nkukimba dingi kumwasa mabwe bwa kumwipaa. Bino tabibadi bitshinyishe Yesu nya. Yesu badi mwakule shi: “Nemwinuleeshe myanda ilongame iibungi aituukila kwi Yaaya. Anukyebe kungasa mabwe bwa mwanda kinyi wa ku yanka?” Abadi bamwaluule shi: “Ta mbwa mwanda ulongame watukyebela nkwasa mabwe, anka bwa kapeesha koobe; . . . mwanda obe mwikale muntu weamba bu Efile Mukulu.” (Yowano 10:31-33) Yesu tabadi mwitaate bu Efile Mukulu musango su ngumune nya, kadi bwakinyi abadi bamudimbiile?

Yesu badi akula shi badi na bukome bubamonanga beena bu Yuuda bu bulombanyine penda Efile Mukulu. Bu kileshesho, pabitale “mikooko” bambile shi: “Ami neeyipa muwa wa looso,” kintu kishii kilombene muntu kukita. (Yowano 10:28) Beena Yuuda abalubile bibadi Yesu mukumiine patooka shi bapetele matalwa kwi Nshaaye.

Bwa kupela madimi aabo, Yesu bebayipwishe shi: ‘Mu mukanda wa Miya [mu Misambo 82:6], tambafunde shi: ‘Ne mwambe’shi “nwi b’efile su”’? Byabya eyi adiitamina bano babatwadila mwanda w’Efile Mukulu bu beefile. . . . Yaawa abadi basangule kwi Yaaya, yaawa aadi mutume pano, anumwamba shi: “We na kapeesha,” mwanda nee mushinkamishe shi “Nee Mwan’efile Mukulu”?’—Yowano 10:34-36.

Bifundwe abitamina mpa na bansushi bakutwe kululama bu “beefile.” Binobino nkipaso kinyi kibadi beena Yuuda abatopeka Yesu p’aye kwakula shi “Nee mwan’Efile Mukulu”? Bakwile mwanda ubadi na kya kwibaponesha shi: “Su tankitshi myanda ya kwi Nshaami, tungunukaayi na kukutwa kunkumiina!  Anka, su neeyikitshi, sunga taanunkumiina, kuminaayi yaaya myanda. Byabya anwiwuku, nushinguule eyendo’shi Yaaya e munda, byandi’mi munda mwa Yaaya.”—Yowano 10:37, 38.

P’aye kwibaluula, beena Yuuda abakimbile dingi kukwata Yesu, kadi badi mwibashimine. Bakatukile ku Yelusaleme aye nkusabuka Mwela wa Yoordano bwa kwenda ku mbalo ibabangile Yowano kubatshisha bantu kumpala takudi bipwa bifikye ku binanka. Ino mbalo tayibadi kula na kuushi kwa Kalunga ka Ngalileya nya.

Kibumbu kibafikile kwi Yesu kyakula shi: “Yowano tammukite kilengyeleshi su nkimune, anka kyooso kyadi mwambe p’abitale uno muntu kibadi ky’eyendo.” (Yowano 10:41) Byabya, beena Yuuda beebungi abatudile lukumiino mwi Yesu.