Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 79

Kabutu akafiki mafuku e kumpala

Kabutu akafiki mafuku e kumpala

LUKA 13:1-21

  • YESU ATUUSHA DILONGYESHA KU MYANDA IBIDI

  • MWANA MUKASHI MUTONTAME MONGO BAPASHIBWA MWIFUKU DYA SABATO

Yesu bapimine mu bipaso bibungi bwa kunyingisha bantu bwabadya kwikala mu kipwano n’Efile Mukulu. Ungi musango, kubatukile kwikakeena pankatshi pa bantu abadi pasha pa nshibo ya Mufadisee.

Bangi ba kwabadi abakwile mwanda wa malwa. Abakwile pabitale “beena Ngalileya babayipayilwe kwi [mukunkushi a beena-Looma Ponse] Pilato pamune na milambu yaabo ya bitapilo.” (Luka 13:1) Abipatula kinyi?

Pangi bano beena Ngalileya abadi bangi ba ku binunu abayipayilwe pabadi beena Yuuda bapele bwa shi Pilato afubishe makuta a milambu a mu ntempelo bwa kwibaka na kutwala meema mu Yelusaleme. Pilato batshile pangi makuta pa kwipusheena na bakata mu ntempelo. Baba abamwene uno mwanda abapushishe pangi shi beena Ngalileya abapetele ano malwa mwanda abakitanga bibubi. Anka Yesu tabadi mukumine byabya nya.

Bebayipwishe shi: “Anwele kinangu’shi baba beena Ngalileya babadi bubi kukila bangi beena Ngalileya booso, bwabady’a kwibakitshina byaabya’nyi?” Tabibadi byabya nya. Anka badi mufubishe uno mwanda bwa kudimusha beena Yuuda shi: “Nyaa, neenulungula’shi, su taanwaluluka, anufu booso kipaso kimune.” (Luka 13:2, 3) Akupu Yesu bakwile dingi bwa angi masaku abadi akitshikile bantu bebungi kapindji kapela kunyima kwaye kulonda mwanda wa kwibaka kwa mukola pa kwipusha shi:

“Na bano bantu Ekumi na mwanda babadi baponene kwi kimano kya Silowe, akyo nkwibayipaa, anwele meeshi shi abo abadi bapiile kukila bangi bantu booso ba mu Yelusaleme’nyi?” (Luka 13:4) Kibumbu kibadi akimono shi pangi baba bantu abafwile mwanda wa bubi bwabo. Yesu bapelele dingi. Mwanda baukanga shi: “Nsaa na myanda ya kimpulukamba” ayifikaa, na bi kwikala kabingilo ka lufu lwabo. (Mulungudi 9:11, NWT) Byabya, bantu abadi na kya kupeta dilongyesha ku wawa mwanda. Nyi bwakinyi Yesu bakwile shi: “Su tanwibalulukye, anufu booso kipaso kimune.” (Luka 13:5) Kadi bwakinyi batushishe dino dilongyesha?

Mwanda baukanga shi mudimo waye wa bulungudi aupu mu mafuku apeela, nyi bwakinyi batushishe kileshesho shi: “Muntu kampanda badi mukune mutshi wa figiyee mwifuba dyaaye. Aye nkufika mu kwikukimba bikuba, anka tammwibisangane. Balungwile paapa mulami eefuba dya nfinyo’shi: ‘Takudi bipwa bisatu, tukwete kufika mu kukimba bikuba ku uno mutshi wa nfigiyee, anka kushii kwibisangana. Eutshibe. Bwakinyi kwiuleka aulwisha nsenga?’ Anka yaawa nkumwaluula’shi ‘Mwanaana, eulekye dimo kino kipwa, ntompe kwimufukisha. Pangi wi kutuusha bikuba kunyima, bisumanga, weutshibe.’”—Luka 13:6-9.

Munda mwa bipwa bikile pa bisatu, Yesu badi nka akimbi su beena Yuuda be kwikala na lukumiino. Anka penda bantu bapeela nyi abafikile balongi baye. Binobino mu kipwa kya kananka kya mudimo waye, banyishile dingi kwitatshisha bikata. Bibadi nka bu muntu abundula muushi na kwela bufukye munkatshi mwa mutshi wa figiyee wi bu beena Yuuda pa kulungula na kulongyesha mu Yuudeya na mu Peree. Bibatushishe bipeta kinyi? Nka penda kasaka kapeela ka beena Yuuda nyi abadi bakumiine. Mu kwakula kwa kalolo, kisamba kyoso kya beena Yuuda kibapelele kwilanga, akyo nkwikala mu mulongo wa beena kabutu.

Kwakwa kukutwa kwa lukumiino kubamwekyele dingi mafuku apeela kunyima kwa nsabato. Yesu  badi alongyesha mu kitumbwilo. Bamwene mwana mukashi ababadi bakwate kwi demo, amutontamisha mongo munda mwa bipwa 18. Pa mwanda wa lusa lwaye, bamulungwile shi: “Loole’be, busungu boobe bubapwishiibwa.” (Luka 13:12) Yesu bamutentekyele eyasa, aye nkoololoka musango umune, aye nkubanga kutumbisha Efile Mukulu.

Byabya bibadi bifiitshishe mukata a kitumbwilo munda aye nkwakula shi: “Kwi mafuku asaamoombo bwa kufuba, byaabya, mu aa mafuku ngi mwanudy’akufika mu kwibukisha, kushii mwifuku dya kishila [Sabato] nya.” (Luka 13:14) Yawa mukata a kitumbwilo tabadi apele shi Yesu te na bukome bwa kupaasha yawa muntu nya; anka badi atopeka bantu pa kufika mu kubukiibwa mwifuku dya Sabato! Yesu bamwalulwile muyiile byabidi shi: “Bansesa’yi, mwifuku dya kwikisha, ooso a kwanudi’ku taashitulaa ngombe aaye sunga mpunda aaye bwa kwenda naaye mu kumutomesha meema su? Byaabya, uno loole mwana a Abrahame, badi mwanyiibwe kwi kafilefile munda mwa bipwa Ekumi na mwanda teekeele mupwandjikiile kwangulwa yaaya myooshi mwifuku dya kwikisha su?”—Luka 13:15, 16.

Beshikwanyi abapushile buufu, anka kibumbu kibasankile pa kumona myanda ya kukaanya ibakitanga Yesu. Akupu Yesu bakwile dingi bileshesho bibidi bya butemukie pabitale Bufumu, bibadi mwakula kumpala pabadi asabuka mu bwato mu Kalunga ka Ngalileya.—Mateo 13:31-33; Luka 13:18-21.