YOWANO 8:12-36

  • YESU ALESHA AKIPATUULA MWANA

  • MU MUSHINDO KINYI MWIKALE BEENA YUUDA BU BA MPIKA?

 Mu mafuku a nfudiilo a Musangeelo wa Tushibo twa mapema mwifuku dya musambo, Yesu badi alambukisha mu kipindji kya ntempelo kyabetamina bu kya “milambu.” (Yowano 8:20; Luka 21:1) Abimweneka shi ino mbalo ibadi mu Lupango lwa Bakashi mwababadi abeele bya buntu kwi bantu.

Bufuku mu musangeelo, ino mbalo ya ntempelo ibadi ayitembe etaata dikata. Pabadi malampi ananka akata, dyooso elampi dibadi n’elonga diwule mwimu. Etaata dibukopo dya ano malampi dibadi aditoosha mpa na bipindji bi kwibula bieefunyishe. Bishima bibakula Yesu bi kutakula balongi baye bwa kutentekyesha bibambile shi: “Nee etaata dya ba-pano. Ooso andondo taatambukila mu mufito nya aikala n’eetata adifishanaa ku muuwa.”—Yowano 8:12.

Bafadisee abeeleshe Yesu mpaka pa kumulungula shi: “Oleesha bukamonyi bwobe obe nabene; bukamonyi bwobe tambw’eyendo nya.” Yesu bebalwile shi: “Sung’ami naleesha bukamonyi bwande’mi nabene, bukamonyi bwande mbw’eyendo, mwanda nanguuku kwandji mufikye na kwanyende; anka’nwe, tanuwuku kwanfiki na kwanyende nya.” Bakwile dingi shi: “Na dimo mu mwiiya wenu mbifundjibwe shi: ‘Bukamonyi bwa bantu babidi mbw’eyendo.’ Ami, naleesha bukamonyi bwande’mi nabene; na Yaaya muntume aleesha dimo bukamonyi bwande’mi.”—Yowano 8:13-18, Kilombeeno kipya 2014.

Bafadisee abapelele kukumina byabya abo nkumwipusha shi: “Nshoobe ee kunyi?” Yesu beebapele lwalulo lushinkame akula shi: “Taanunguuku nya, dingi taanuuku Nshaami; su nubadya kunguuka, nubadya kuuka na Nshaami.” (Yowano 8:19) Sunga byekala shi Bafadisee abakimbanga nka kukwata Yesu, takubadi su ngumune bamukumine nya.

Yesu bakwile dingi mayi abapwile kwakula shi: “Nende, anunkimbi, kutala naamu anufwila  mu milwisho yeenu. Kwanyende, tanwi balombeene kwikwenda.” Beena Yuuda abakutshilwe kupusha bibambile Yesu abo nkubanga kwiyipusha shi: “Mmulombeene kwikala na kinangu kya kwiyipaa su? Mwanda ngiiwu amba’shi ‘kwanyende, tanwi balombeene kwikwenda.’” Tababadi abapusha akipatuula mayi a Yesu nya, mwanda tababadi abauku kwafiki. Badi mwibapatulwile shi: “Nwi ba-paashi; ami nee a kwiyilu. Nwi ba-pano, ami ntshii aa-pano nya.”—Yowano 8:21-23.

Yesu badi akwila bwa muwa waye mwiyilu kumpala kwa kufika bu muntu na kwikala kwa bu Mesiya mulayibwe sunga bu Kidishitu ababadi na kya kutengyela kwi bano bakata ba bipwilo. Binobino abafikile bamwipusha na kapesha kooso shi: “Obe wenyi?”—Yowano 8:25.

Kumpala kwa bantu abadi abamupele na bamushikwe, Yesu bebalulwile shi: “Byaabya byankwete kwinulungula.” Badi mukakye binangu byabo kwi Nshaye pa kwibalesha bwakinyi beena Yuuda abadi na kya kutemesha Mwana, pa kwibalungula shi: “Muntume aakula bya-biinyibiinyi, dingi kyandi mupushiishe kwadi, kyaakya ngi kyanshikwila beena pano.”—Yowano 8:25, 26.

Akupu, Yesu balesheshe bi lukulupilo lwaye mwi Nshaye lubadi lukutwe beena Yuuda pa kwakula shi: “Paanwikala bakaamishe Mwana a muntu kwiyilu, anukashìnguula shi: “nnami winyi, n’ashi nta neekitshiina kintu ami nabeene, nabwela kindambukishe Yaaya. Muntume ee naami; taandekye bupenka, mwanda nakitshi nguba ooso kimulongamine.”—Yowano 8:28, 29.

Bangi beena Yuuda abadi bakumiine mwi Yesu, aye nwkibalungula shi: “Su nwalama bishima byande, nwi balondji bande eyendo, anukawuku biinyibiinyi, na biinyibiinyi abinwikasha bantu balungantu.”—Yowano 8:31, 32.

Kwi bangi, uno mwisambo wa kwikala bulungantu ubadi wenyi. Abeelele mpaka shi: “Twi beekulu ba Abrahame, dingi kasha muntu tetumunyine bupika. Mbii-kunyi byoodi mulombeene kwamba shi ‘atukeekala bantu balungantu’?” Beena Yuuda abaukanga shi abadi bebakunkushe kwi bingi bisamba, kadi abapele kwitaminyibwa bu bapika. Yesu bebalesheshe shi bakii nka bapika pa kwamba shi: “Binyibinyi, neenulungula shi, akitshi milwisho mpika a milwisho.”—Yowano 8:33, 34.

Kupela kukumiina bupika bwabo bwa mulwisho kubadi kutuule beena Yuuda mu masaku. Nyi bwakinyi Yesu bebapatulwile shi: “Mpika taashalaa nguba ooso mu nshibo nya. Aye Mwana ee mushaala bwa looso.” (Yowano 8:35) Mpika tabadi na matalwa a kupeta bupyanyi nya na badi na kya kubingibwa nsaa yooso. Anka penda mwana mutandjikilwe mu nshibo nyi badi na kya kwimushala “bwa looso,” kwamba shi mafuku ooso a kumiina kushaala.

Nyi bwakinyi, bya binyibinyi pabitale Mwana bibekeeshe bantu bulungantu ku bupika bwa mulwisho na lufu bwa looso. Yesu bambile shi: “Su Mwana enukuula, anwikala binyibinyi bantu balungantu.”—Yowano 8:36.