Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 17

Yesu alongyesha nikodeme bufuku

Yesu alongyesha nikodeme bufuku

YOWANO 2:23–3:21

  • YESU ESAMBA NA NIKODEME

  • AKILESHA “KUTANDJIKWA DYA KABIDI”

Pababadi mu Yelusaleme bwa musangeelo wa Kidibwa kya lukilo mu kipwa kya 30 B.B., Yesu bakitshine myanda ya kukaanya sunga bilengyeleshi. Pa mwanda wa byabya, bantu bebungi abakuminyine mwadi. Nikodeme badi Mufadisee na mwina Yuuda badi afubu ku tumilaadi tukata twa Sanedrine, badi mukaanye. Bu bibadi abakumina kulonga bibungi, bayile akatembela Yesu bufuku, pangi badi atshinyi tala nkumo yaaye yapalakana kwi bangi bakunkushi beena Yuuda su bamumona mu kaanya.

Nikodeme bambile shi: “Mulambukishi, atuuku shi we mulambukishi mutumiibwe a Efile Mukulu, mwanda muntu su ngumune ntamulombeene kukita bilelengyeshi byokitshi su Efile Mukulu te naaye.” Yesu balulwile Nikodeme amulungula shi, bwa shi muntu atwele mu Bufumu bw’Efile Mukulu abitungu ‘atandjikwe dya kabidi.’—Yowano 3:2, 3.

Nikodeme nkumwipusha shi: Nkipaso kinyi kilombene muntu kutandjikwa dya kabidi? “Mulombeene kutwela musuusa wa kabidi munda mwa nyina, atandjikwa dimo su?”—Yowano 3:4.

Ta nyi bibadi abipatuula kutandjika dya kabidi nya. Yesu badi mupatuule shi: “Muntu su ngumune su ntamutandikwe ku meema na ku kikudi, tamulombeene kutwela mu Bufumu bw’Efile Mukulu.” (Yowano 3:5) Pabadi Yesu mubatshishibwe, na kikudi kiselele nkwiika paadi, badi mutandikwe “ku meema na ku kikudi.” Mu yaaya nsaa, nyi mubafikile eyi mwiyilu adyakula shi: “Uno Mmwan’ande a kifulo, ne naa muloo pa mwanda we.” (Mateo 3:16, 17) Mu kyakya kipaso, Efile Mukulu balesheshe shi bapwile kufwisha Yesu bu mwana a mu kikudi e na lukulupilo lwa kutwela mu Bufumu bwa mwiyilu. Kunyima mu Pantekote a mu kipwa kya 33 B.B., kikudi kiselele kibadi na kya kupongoolwa kwi bangi bantu abadi babatshishibwe, abadi na kya kutandjikwa dya kabidi bu bana b’Efile Mukulu.—Bikitshino 2:1-4.

Bibadi bukopo bwa Nikodeme kupusha bibadi abimulambukisha Yesu pabitale Bufumu. Nyi bwakinyi Yesu badi mumupatulwile ingi myanda pabitale mudimo waye wa bu Mwan’a muntu’Efile Mukulu. Yesu nkumulungula shi: “Bu bibadi Moyiise mwibweshe nyoka mu kabaaka, bi buwa bebwesha Mwana a muntu bwashi ooso akumiina, ayikale na muwa wa ikalaika kwadi.”—Yowano 3:14, 15.

Kumpala kwa mafuku ebungi, beena Isaleele abadi abasumiibwa na nyoka ya bulembe abadi na kya kutala ku nyoka a kyamo bwa kupashibwa. (Mbadiko 21:9) Mu kipaso kimune, bantu booso be na lukalo lwa kwikala na lukumiino mwi Mwan’Efile Mukulu bwa kupashibwa ku lufu na kupeta muwa wa ikalaika. P’aye kushimika kasele pa kifulo kya Yehowa mu uno mwanda, Yesu balungulwile Nikodeme kunyima shi: “Efile Mukulu mmufule ba pano bikile mu kipaso kyadi mupaane Mwan’aye eeleka bwashi muntu ooso amukumiina tashiminanga, anka eekale na muwa wa ikalaika.” (Yowano 3:16) Kunyima kwa myeshi isamombo n’aye kubanga mudimo waye mu Yeluseleme, Yesu bashinkamiishe patooka shi nnaye mwikale eshinda dya kipandjilo bwa bantu.

Yesu balungwile Nikodeme shi: “Efile Mukulu tammutume Mwan’aye pano bwa kupiisha” bantu nya. Bino abilesha shi tabadi mutumiibwe bwa kusambisha beshikwanyi naaye na kutshibila bantu booso kiimu kya kabutu nya. Anka bu bibambile Yesu nabeene, abamutumine “bwa shi baa pano bapandjile kwadi.”—Yowano 3:17.

Nikodeme bafikile na kutshina kukile kwi Yesu mu mifito. Mbya kukaanya pa kupusha abipudisha Yesu mwisambo waye naye pa kwakula shi: “Kiimu kii bino: etaata [adyo diikale Yesu mu  mwikelo waye na malongyesha] dibafikile pano, bantu nkusangula mufito kumpala kw’etaata, mwanda wa bikitshino byabo biibubi. Mwanda ooso akitshi bubi, mmushikwe etaata, dingi apele kufika kwi etaata bwashi tala basokola bikitshino byaaye. Yaawa e mu binyibinyi efubwila kw’eetaata bwashi bikitshino byaaye bimwekye patooka shi mbikitwe mwishina dy’Efile.”—Yowano 3:19-21.

Binobino nsaa ibalombana bwa Nikodeme badi Mufadisee na mulongyeshi a mu Isaleele bwa kulonda myanda ibakatukile Yesu mu kumulungula pabitale mudimo waye mu mpango y’Efile Mukulu.