Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 13

Peta dilongyesha ku bibadi Yesu mukambile bitompwanga

Peta dilongyesha ku bibadi Yesu mukambile bitompwanga

 Kunyima kwa’ye kyakatuka mu kubatshishibwa kwi Yowano, kikudi ky’Efile kibadi kikunkushe Yesu mu kabaaka mu Yudeya. Badi na kya kunangushena bwa uno mwanda. Pa kubatshishibwa kwa Yesu, ‘eyilu dibadi dishitukye.’ (Mateo 3:16) Badi bya kutentekyesha bibalongyele na bibakitshine mwiyilu. Anka bibadi abimutungu kunangushena bikata!

Yesu bakitshine mafuku 40 bufuku na kaanya mu kabaaka. Mu aa mafuku ooso tabadiile kantu nya. Binobino pabadi Yesu na nsala ibungi, Satana Diabulu befubwile kwadi bwa kumutompa akula shi: “Su we mwan’Efile Mukulu, tuma eyi bwa’shi ano mabwe aalulukye mikate.” (Mateo 4:3) Bu bibadi muukye shi tabibuwa kutumikisha bukome bwaye mu kilengyeleshi bwa kulombasha lukalo lwaye, Yesu badi mukambile kyakya kitompwanga.

Diabulu tabadi mwimeene paapa nya. Bapimine kingi kitompwanga. Aye nkuteka Yesu bwa kwitumba ku musaka wa tempelo. Anka Yesu bapelele kukita wawa mwanda. P’aye kufubisha Bifundwe, Yesu balesheshe shi tabibuwa kutuula Efile Mukulu mu kutompiibwa mu kyakya kipaso nya.

Akupu bwa musango wa kasatu, Diabulu badi muleeshe Yesu “mafumu ooso a pa nsenga na ntumbo yaao,” aye nkumulungula shi: “Byooso byabya naakupa byanka, su okunama bwa kundangwila.” Yesu nkutuna dingi pa kwakula shi: “Katuka Satana!” (Mateo 4:8-10) Tabadi mutadiile shi kitompwanga kimukitshishe bibubi nya, mwanda badi auku shi abitungu kufubila nka penda Yehowa mufubo wa kishila. Kushi mpaka, Yesu basangwile bwa kushala na lulamato kwi Efile Mukulu.

Twi kulonga bibungi ku bino bitompwanga na ku bibadi Yesu mwaluule. Bitompwanga bibadi bya binyibinyi, na bino abilesha shi Diabulu ta mpenda kinfwanyi kya bibubi bu abyakula bangi nya. Mwikale muntu a binyibinyi shamweneka. Uno mwanda aulesha dingi shi ma mbulamatadi a bana ba bantu a kano kabidi e ku matalwa a Diabulu, nnaye kwete kwiakunkusha. Nkinyi dingi akilesha shi kipaso kya kwiapa Kidishitu akulesha kitompwanga kya binyibinyi?

Kukatusha byabya, Diabulu badi akula shi akumiina kupa Yesu bwedi su amulangwila pa kumupa mafumu ooso a pano pa nsenga. Diabulu e kupima kwitutompa mu kipaso kimune, pangi e kutula kumpala kwetu mishindo ya kwikala na bupeta bwa pa nsenga, kwikala na matalwa sungwa kwikala na myasu. Atulesha kinangu su atwambula kileshesho kya Yesu pa kushaala na lulamato kwi Efile Mukulu sunga mu kitompwanga ki naminyi! Tentekyesha shi Diabulu “bakatukile kwadi [Yesu] bwa kingi kipindji.” (Luka 4:13, Kilombeno kipya 2014) Bi kwikala mu kipaso kimune n’atwe namu, nyi bwakinyi tatukumanga kubofula.