Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

SHAPITRE 12

Yesu babatshishibwa

Yesu babatshishibwa

MATEO 3:13-17 MAAKO 1:9-11 LUKA 3:21, 22 YOWANO 1:32-34

  • YESU BABATSHISHIBWA NA KWEDIBWA MWIMU

  • YEHOWA BAKULA SHI YESU MMWAN’AYE

 Myeshi ifikye ku isamombo kunyima kwa shi Yowano Mubatshishi abangye bulungudi, Yesu bapwile kwikala na bipwa bifikye ku 30, bafikile ku Mwela wa Yoordano kubadi Yowano. Bwa kabingilo kinyi? Kushi penda bwa kumutembela mu bukuuku nya. Sunga kufika bwa kutala penda bibadi abyende mudimo wa Yowano nya. Kadi bafikile mu kuteka bwa shi bamubatshishe kwi Yowano.

Yowano nkupela shi: “Nnami e na kya kutambula lubatshisho koodi, anka obe nyi taadi afiki kwandji?” (Mateo 3:14) Yowano badi auku shi Yesu nyi Mmwana eeleka Efile Mukulu. Tentekyesha shi kubanga pabadi kii munda mwa nyinaaye, Yowano badi mwitumbe na muloo pabadi Maadiya n’eyimi dya Yesu mwende mu kutembela Elizabete. Bi kwikala kushi mpaka shi nyinaaye badi mumulungule bwa uno mwanda. Badi na kya kwikala muukye pabitale mukandu wa mwikeyilu bwa kutandjikwa kwa Yesu na pabitale miikeyilu ibadi imwenekyele balami ba mikooko mu bufuku bubadi butandjikwe Yesu.

Yowano badi auku shi abatshisha baba abelanga bwa milwisho yabo. Yesu namu tabadi na mulwisho. Sunga mbibadi abipele Yowano, Yesu badi mumushinkamishe shi: “Leka bikitshikye byabya binobino ngi bilombeene twakumbasha akikyebe Efile Mukulu.”—Mateo 3:15.

Bwakinyi bibadi bilombane bwa shi Yesu abatshishibwe? Tabadi mubatshishibwe bwa kwilanga ku milwisho nya. Kubatshishibwa kwaye akulesha kitundwilo kya kwilambula kwaye bwa kukita kikyebe ky’eshimba dya Nshaye. (Beena-Ebelu 10:5-7) Yesu badi asèè mabaya, kadi nsaa ibadi ilombane bwa kubanga mudimo ubadi Nshaye a mwiyilu mumutume bwa kukita pa nsenga. Umono shi Yowano badi akulupila kumona mwanda wa kukaanya pabadi abatshisha Yesu?

Oolo, Yowano bafundjile kunyima shi: “Bantumine mu kubatshisha bantu mu meema, nnaye badi mundungule shi: ‘Yawa omono kikudi akiyikila na kushala pa mbidi paaye, nnaye abatshisha’ mu kikudi kiselele.’” (Yowano 1:33) Binobino Yowano kwete kutengyela kikudi ky’Efile Mukulu bwakidya kufika kwi umune a ku bantu babatshisha. Musango umune Yesu na kutundubuka mu meema, Yowano tabakaanyine pa kumona “kikudi ky’Efile Mukulu akiyiki kyamutentama [Yesu] bu koonyi ka nkudimba.”—Mateo 3:16, EEM.

Kwi ungi mwanda ubakitshikile pa kutambula kwa Yesu. ‘Eyilu dibadi dishitukye pa mwanda  waye.’ Byabya abilesha kinyi? Abilesha shi mu nsaa ya kutambula kwa Yesu, kinangu kyaye kya muwa ubadi nao mwiyilu kibadi kimwalukiile. Binobino Yesu badi mutentekyeshe nshalelo aaye a bu mwana a mu kikudi a Yehowa pamune na bya binyibinyi byoso bibadi Yehowa mumulongyeshe mwiyilu kumpala kwa kufika pa nsenga.

Kukatusha byabya, pabadi Yesu mubatshishibwe, eyi dibakatukile mwiyilu dyakula shi: “Uno mMwan’ande a kifulo, nee na muloo pa mwanda waye.” (Mateo 3:17) Dyadya eyi dibadi dya nnanyi? Tadibadi eyi dya Yesu nya, mwanda badi paapa na Yowano. Dibadi eyi dy’Efile Mukulu. Abileesha kalolo shi Yesu nyi mMwan’Efile. Ta Efile Mukulu nabeene nya.

Byabya, abitungu tuukye shi Yesu nyi mmwan’Efile Mukulu sunga byekala shi Adame nyi badi muntu a kumpala. Kunyima kwa Luka kulesha pabitale lubatshisho lwa Yesu, bafundjile shi: “Yesu, kumbangilo kwa mufubo waye badi na bipwa bu 30, babadi abamba kwi bantu shi mmwana a Yoosefe, Yoosefe mmwana a Heli, . . . mwana a Daavide, . . . mwana a Abrahame, . . . mwana a Nowa, . . . mwana a Adame, Adame mwan’Efile Mukulu.”—Luka 3:23-37.

Nka bu bibadi Adame bu “mwana a Efile Mukulu,” nyi bibadi namu Yesu. Pa kubatshishibwa kwaye, Yesu batwelele mu kipwano n’Efile Mukulu, aye nkufika Mwana a mu kikudi a Efile Mukulu. Nyi bwakinyi Yesu e na matalwa a kulongyesha bya binyibinyi by’Efile na kuleesha eshinda dya muwa. Yesu babangile nshalelo akamukunkusha bwa kutusha muwa waye bu mulambu wa nkuulo kwi bantu ba sha milwisho.