Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 16

Yesu baleesha kishima bwa lulangwilo lwa binyibinyi

Yesu baleesha kishima bwa lulangwilo lwa binyibinyi

YOWANO 2:12-22

  • YESU ATOOSHA NTEMPELO

Kunyima kwa kukita musangeelo wa bulunda mu Kana, Yesu badi mubadiile mu Kapernaume. Nyin’aye na Yesu na beena baaye—Shake, Yoosefe, Simone na Yundase abende naaye.

Bwakinyi Yesu bende ku Kapernaume? Abimweneka shi kino kibundji kibadi bukata na buwa kukila Nazarete sunga Kana. Dingi, bebungi ba ku balongi bapya ba Yesu abadi bashalele mu Kapernaume sunga pa bwipi. Byabya Yesu badi na kya kwibalambukisha ingi myanda mu kibundji kyaabo kya butandwa.

Mu mafuku abapwile mu Kapernaume, Yesu bakitshine bingi bilengyeleshi. Bantu bebungi ba mu musoko na ba mu ingi misoko ibefunyishe abapushishe pabitale bintu bibakitshine kwakwa. Kadi Yesu na bakuuku baye abadi beena Yuuda ba kishima, abadi na kya kwilumbula bwa lwendo lwa ku Yelusaleme ku musangeelo wa Kidibwa kya lukilo kya mu kipwa kya 30 B.B.

Abo mu ntempelo mu Yelusaleme, balongi ba Yesu abamwene mwanda ubadi wibakanyishe bikata pabitale Yesu ubadi wilekeene na byababadi bamone kumpala.

Mwiya w’Efile ubadi autekye beena Isaleele bwa kulambula nyema mu ntempelo, bantu beenyi abadi na lukalo lwa bya kudya bwa aa mafuku ababadi kwakwa. Mwiya ubadi aupa matalwa booso abadi abakatuka ku ma mbalo e kwibula bwa kwenda ku Yelusaleme na makuta a kutuusha ku “nyema ikata, mukooko, mbushi,” na bingi bintu byabadi nabyo lukalo mu aa mafuku abadi bashale mu kibundji. (Miiya Ikituulwe 14:24-26) Pa mwanda wa byabya, ba nsunga ba mu Yelusaleme abadi abaudisha nyema na toonyi nka munda mw’ebalasa dikata dya ntempelo. Na bangi ba kwabadi abadi abayibi bantu pa kwibatunga makuta akile bungi.

Yesu bafitshile munda bikata, aye nkusumbula makuta a bashintudi ba nfwalanga na kufudidika ma meesa aabo, aye nkwibatusha paasha. Akupu bambile shi: “Kashaayi byooso byabya pano, tanwaluulanga nshibo ya Nshami bu nshibo ya busunga!”—Yowano 2:16.

Pabamwene balongi ba Yesu byabya, abadi batentekyeshe butemuki abwakula pabitale Mwan’Efile Mukulu shi: “Kifulo kyandi na nshibo yobe akitembe’nka bu kâlo munda mwande.” Kadi beena Yuuda abamwipwishe shi: “Nkitundwilo kinyi akilesha shi we na matalwa a kukita byabya?” Yesu balulwile shi: “Bumbulayi ino nshibo, anka mu mafuku asatu neyibakuula dimo.”—Yowano 2:17-19; Misambo 69:9, EEM.

Beena Yuuda abadi abapwandjikisha shi Yesu badi akula bwa ntempelo a mu Yelusaleme, abo nkumwipusha shi: “Bibatunganga bipwa 46 bwa kwibaka ino nshibo, obe namu shi we moodya kwiyibakuula mu mafuku asatu?” (Yowano 2:20) Anka, Yesu badi akula bwa mbidi yaaye bu ntempelo. Kunyima kwa bipwa bisatu, balongi baaye abadi batentekyeshe ano mayi pabadi musangukye.