Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 19

Alongyesha mukashi a mu Samariya

Alongyesha mukashi a mu Samariya

YOWANO 4:3-43

  • YESU ALONGYESHA MUKASHI A MU SAMARIYA NA BANGI BANTU

  • LULANGWILO ALUKUMIINA EFILE MUKULU

P’ababadi abakatuka ku Yudeya bwa kwenda ku Ngalileya, Yesu na balondji baye abadi bakidile dya kunundu kwa distrike dya Samariya. Abadi bakookye ngofu mwanda wa lwendo. Pangi bu mu nsaa ya nguba mmitwe abadi bayimane peepi na musoko wa Sikare bwa kwikisha pa kitonko kya meema kya Yakobo kibabundwile sunga kufuta bantu makuta bwa shi bamubundwile kumpala kwa bipwa nkama. Mu ano mafuku eetu, kyakya kitonko nkilombene kwikala peepi na kibundji kya Naplouse.

Nsaa ibadi Yesu mushale pa kyakya kitonko, balondji baaye nkwenda mu musoko wi peepi bwa kuula bidibwa. Nsaa ibasheele Yesu bupenka, ungi mwana mukashi mwina Samariya bafikile mu kutapa meema. Yesu nkumuteka shi: “Mpe namu meema a kutoma.”—Yowano 4:7.

Takubadi kwipusheena pankatshi pa beena Yuuda na beena Samariya pa mwanda wa ntondo ibadi ipalakane. Nyi yawa mwana mukashi nkukaanya na kwiyipusha shi: “Obe mwina Yuuda, mbikunyi byontekye meema a kutoma, ami mukashi mwina Samariya?” Yesu nkumwalula shi: “Su body’a kuuka bii buntu bw’Efile Mukulu, na shi nnanyi akwamba shi: ‘Mpe namu meema a kutoma’, nnobe baady’a kumuteka, dingi bady’a nkupa meema a muuwa.” Mukashi nkumulungula shi: “Mwanana, twe na sunga mbekyetshi [a kutapula naye meema] aku bwina bwi muushi mula! Byabya aa meema a muuwa weapetela kunyi? Obe we mukile nsheetu Yakobo, ku bukata, aye badi mwitupe bwina na badi mwimutome aye nabeene na baana baaye, na nyema yaaye su?”—Yowano 4:9-12.

Yesu nkumulungula shi: “Ooso atomo ano meema akapusha dimo nyoota; anka atomo meema ammupa t’ayikala dingi ya nyoota mususa su ngumune; byabya meema a mmupa aekala munda mwaye bu nsulo ayituusha meema a muuwa wa ikalayika.” (Yowano 4:13, 14) Oolo, sunga mbibadi mukyookye, Yesu badi akumiina kulungla yawa mukashi mwina Samariya mayi a bya binyibinyi kaatuusha muwa wa ikalayika.

Nyi bwakinyi yawa mwana mukashi bambile shi: “Mwanana, mpe namu aa meema, bwashi ntshikalanga dimo na kyakufika pano mu kutapa meema.” Binobino abimweka shi Yesu bashintuula mwisambo pa kumulungula shi: “Nda oketamine mulume oobe, ofikye naye pano.” Aye nkumwaluula shi: “Ntshi na mulume’mi.” Badi mukaanye ngofu pabadi Yesu mumulungule shi: “Bwamba bi buwa shi, ‘ntshi na mulume,’ mwanda boodi nabo batano, anka yawa oodi naye binobino ta mmulume oobe nya.”—Yowano 4:15-18.

Yesu bakwile bya binyibinyi, na yawa mwana mukashi nkwakula na kunkaanya shi: “Mwanana, namono shi we mutemuki.” Nka paapa aye nkuleesha shi badi musangeele myanda ya mu kikudi. Mu mushindo kinyi? Atungunuka shi: “Bamasheetu [beena Samariya] babadi abalangwila pa uno mwengye [mwengye wa Garizime, wi peepi na mbalo yabadi], anwe namu [beena Yuuda] anwamba shi ku Yelusaleme ngi kwi mbalo yabadi na kya kulangwila Efile.”—Yowano 4:19, 20.

Anka, Yesu nkumupatulwila shi mbalo ya kulangwila tayi na muulo. Aye nkwamba shi: “Nguba afiki, anushyaanukalangwila Yaaya sunga pa uno mwengye, sunga ku Yelusaleme.” Akupu aye nkulombasha shi: “Anka nguba afiki, dingi mmupwe kulombana, aabalangwila Yaaya kwi balangwidi ba binyibinyi, mu kikudi na mu binyibinyi; mwanda  baaba ngi balangwidi abakimbi Yaaya.”—Yowano 4:21, 23, 24.

Yaaya akimbi balangwidi ba binyibinyi kushi mbalo yabalangwila nya. Yawa mwana mukashi badi mukaanye bikata. Bambile shi: “Nauku shi Mesiya . . . e na kya kufika, yawa abayitamina bu Kidishitu. P’akafiki, etupatulwila bintu byooso.”—Yowano 4:25.

Akupu Yesu nkumulungula mwanda wi na muulo ukata shi: “Nnami winyi Mesiya akwisambisha uno.” (Yowano 4:26) Banda kungusheena! Uno mwana mukashi bafiki mu kutapa meema mu midi. Dingi, Yesu bamulungula mwanda wi buwa bukile. Bamulungula mwanda wash’alungwile bangi bantu—bamupatulwila patooka shi nnaye winyi Mesiya.

BEENA SAMARIYA BEBUNGI ABAKUMIINA

Balondji ba Yesu abalukiila ku Sikare na bidibwa. Abo nkumusangana ku kitonko kya Yakobo pababadi bamulekye, kadi binobino kwete kwisamba na mukashi mwina Samariya. Nsaa ibafikile balondji, yawa mwana mukushi balekyele elondo sunga ebuka dyaye dya meema aye nkwalukiila mu musoko.

Nsaa ibafikile mu Sikare, uno mukashi nkulungula bantu myanda ibadi Yesu mumulungule. Na lukumiino looso, aye nkwibalungula shi: “Fikaayi numone muntu bandungula byooso byandi mukite.” Akupu, pangi bwa kupasula binangu bya bantu, aye nkwipusha shi: “Tammulombeene kwikala Kidishitu’nyi?” (Yowano 4:29) Lwalwa nyi ndukonko lwa muulo ukata lubadi bantu bakwete kutengyela kubanga mu mafuku a Moyiise. (Miiya Ikituulwe 18:18) Lubadi lwibweshe bantu mu musoko bwa kwenda mu kwimwena Yesu abo banabeene.

Anka mu yaaya nsaa, balondji abalungwile Yesu bwa kudya bidibwa bibabatwadile. Anka aye nkwibaluula shi: “Ne na kya kudya kidibwa kyanushyanuwuku.” Balondji kwiyipusheena, munkatshi mwabo shi: “Kwi muntu mumupe kya kudya su?” Yesu nkwibapatulwila na kalolo kooso mu bishima bya shi balondji booso bapusha, aye nkwamba shi: “Kyakudya kyande nkukita akikyebe muntume, na kukumbasha mufubo waye.”—Yowano 4:32-34.

 Mufubo awakwila Yesu ta ngwa kuumbula ntete ibashadisha myeshi inanka bwa kukuula nya. Anka akwila pabitale kuumbula kwa mu kikudi, bu by’atununguka na kwibileesha shi: “Buulayi meeso numone, bintu bya kuwumbula bibaapu kukoma mu mafuba. Awumbula baapu kutambula efuto dyaye, na kubunga bikuba bwa muuwa wa ikalayika, mu kipaso kya shi yawa akunu na yawa awumbula abakasangala booso pamune.”—Yowano 4:35, 36.

Pangi Yesu badi anangusheena bipeta bibadi bilombeene kutuuka ku mwisambo waye na yawa mukashi mwina Samariya. Bantu bebungi ba mu Sikare abadi bakumiine mwadi ku mwanda wa bishima bibadi mukashi mwibashinkamiishe shi: “Bandungula byooso byandji mukite.” (Yowano 4:39) Nyi bwakinyi, pababakatukile ku Sikare bwa kwenda ku kitonko, abadi basendeele Yesu bwa kushaala na kwibalungula ingi myanda. Yesu nkukumiina na nkushaala mu Samariya munda mwa mafuku abidi.

Pabadi beena Samariya bateemeshe Yesu, bangi bantu bebungi nkukumiina mwandi. Abo nkulungula yawa mukashi shi: “Tabikii penda ku mwanda wa kwisamba koobe kw’atukuminyiina nya; tubamupusha atwe banabeene, tubatundula shi mmupaashi binyibinyi a ba pano.” (Yowano 4:42) Binyibinyi, mukashi mwina Samariya mmulekye kileshesho kibuwa pabitale byatudya kutusha bu kamonyi pabitale Kidishitu, twi balombene kwibwesha lukalo mwabadi bwashi bantu abetuteemesha baukye myanda ikile bungi.

Kushii kwilwa shi uno mwanda ubadi ukitshikye myeshi inanka kumpala kwashi kipungo kya kuumbula kibangye—misango ibungi kuumbula kwa ino ntete ya orje akukambaa kukitshika mu kipungo kya printemps. Bi kwikala pangi bu mweshi wa 11 sunga 12. Bino abikyebe kuleesha shi kunyima kwa Kidibwa kya lukilo kya kipwa kya 30 B.B., Yesu na balongi baaye abakistshine myeshi mwanda sunga kukila mu Yudeya bwa kulongyesha na kubatshisha bantu. Binobino bakwete kwalukiila dya kunundu kwa Ngalileya kibundji kyabo kya butandwa. Myanda kinyi ibadi ayibatengyela kwakwa?