Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Idexe ya bileshesho sunga nkidji

Idexe ya bileshesho sunga nkidji

Bungi abulesha ma shapitre.

abafutu bafubi ndenyee 97

abatumu bana babidi ku mafuba 106

bafubi abyipaa mwana a shy’efuba 16

bafubi babidi be na mabasa 40

bafubi mwifuba dya nfinyo 97

balami b’efuba abayipayishena 106

balobi ba bantu 22

bampika abatengyela nfumwabo kwalukila 78

bana bakinga mu kisalwe 39

betanyinwe abapele kwenda ku madyo 83

blé na lubishi lwi bubi 43

bukondja 43

bupeta bufwamishe mwifuba 43

eyiso dya lushingye 96

kameelo mwiyiso dya lushingye 96

kibelo kipeela 35

kikudi kibi kibalukila 42

kitako kya nshibo 35

kitatusho kisangye mu musabu 43

kitatusho kya Bafadisee 58

kukakula lushiishiidi na kumina kameelo 109

kukatusha kasonyi mwiyiso dya mukwenu 35

kukwata kikasu akupu nkwialula 65

kutela kapese ka kilamba kipya ku kilamba kikulu 28

kuuku sha lukalakashi 74

kwibaka kwa nshibo 84

kwisangwila mbalo ya kinemo 83

kwitanyina balanda ku madyo 83

lufwalanga lubamweneka 85

lufwalanga lushimine 85

lutete lwa blé lubafu akupu lubapa 103

lutete lwa mutalande, Bufumu 43

lutete lwa mutalande, lukumino 89

maalwa apya, mulangi wa musokya ukulu 28

mabwe a muulo kumpala kwa ngulube 35

mabwe a muulo ukata 43

mbushi na mikooko 114

mbyo mu nsenga ilekene 43

mpika a kishima na mupatulukye 111

mufubi baluka ku mafuba 89

mufubi sha kishima 78

mufubi shi na lusa 64

mufutshishi a bitadi na mufadisee 94

mukashi kilele na nsushi 94

mukooko ushimine 63

mulami ebuwa 80

mulami mukutwe kululama 87

mumiinyi a mbyo 43

mumiinyi mulaale 43

mungwa wa pa nsenga 35

muntu mpeta bayibaka nshibo ya kukongwela bintu 77

muntu mpeta na Lazaare 88

muntu noobe mwina Samariya 73

mutshi wa figiyee 79

mutshi wa nfinyo wa binyibinyi 120

mwana mushimine 86

mwana ntomboshi 86

nfumu a madyo a ebambo 107

nfumu batadila sha ebasa dikata 64

nfumu elumbula bwa kulwa ngoshi 84

nfwalanga ya ntalenta 100

nshe-bana e na kalolo ka kupaana 35

nshibo ibakwe p’ebwe 35

nsongwakashi tumame ekumi 112

nsoolo abungu twana twaye 110

ntalenta 113

toonyi na bilongo 35

INDEXE A TUSHIBO

Beena samariya abadi bantu kinyi? 19

Bileshesho pabitale kwishidika 28

Efuba dya mase 127

Kukupila nfimbo 129

Kukwatshibwa na kikudi kibi 23

Kwalushena malongyesha 35

Lwendo lwa disanka 10

“Mafuku a kutoshiibwa kwabo abalombana” 6

Matuputa aye abafiki bu makopola a mase 123

“Mupudikye ku mutshi!” 132