Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Eshinda, binyibinyi na muwa

Eshinda, binyibinyi na muwa

Eyendo shi okuminaa kupusha mukandu wibuwa. Nyi bwakinyi kwi mukandu wibuwa ukutale na baba bodi mufule.

Uno mukandu wibuwa wi mu Bible, mukanda wa Mupangy’eyilu na nsenga Yehowa Efile Mukulu, aye nyi badi mumufundjishe kala. Kadi bwa mu uno mukanda, atukyebe kukamba kwisambila mikanda inanka ya mu Bible i na mukandu ukile yoso ku buwa. Abeyitanyina mu mashina a bantu babadi Efile Mukulu mufubishe bwa kwiyifunda, abadi Mateo, Maako, Luka na Yowano.

Kebungi abakambaa kwitanyina ino mikanda inanka bu ma Evanjile. Yoso inanka ikwete kwisambila mukandu wibuwa pabitale Yesu, bu byadi mwikale kipandjilo ky’Efile Mukulu bwa bantu na bu Nfumu a Bufumu bw’Efile Mukulu bwa mwiyilu, Yesu akatwala myabi ya ikalaika kwi booso abatulu lukumino mwadi.—Maako 10:17, 30; 13:13.

BWAKINYI MA EVANJILE ANANKA?

Pangi we kwiyipusha bwakinyi Efile Mukulu badi muyokyelwe miisambo inanka ya muwa na malongyesha a Yesu.

Kwikala na ino miisambo iabuule ya bibambile Yesu na bibakitshine kwi na bukwashi bukata. Bu kileshesho, banda kupwandjikisha bantu bananka bashale mu bwipi bwa mulongyeshi mukata. Muntu mubedi mwimane kumpala kwa yawa mulongyeshi mmwikale mufutshishi a bitadi. Muntu a kabidi e ku mboko yaye ibalume mmwikale munganga. Muntu a kasatu e ku mboko yaye ibakashi mmwikale mulobi na kuuku a p’eshimba aaye. Na muntu a kananka e kunyima kwaye mmwikale nsongwalume kwete kutala abikidika. Boso bananka mbekale bantu balulame na oso a kwabadi mmutushe kyaye kinangu. Su umune a kwabadi mmufunde mwanda wa bibambile sunga bibakitshine mulongyeshi, atukapete miisambo inanka ayikumbasha ingi myanda. Patutalula miisambo yooso inanka, atukapete binobino kinangu kimune kya bibambile na bibakitshine mulongyeshi. Bino abilesha bukwashi bwatudi balombe kupeta pa kwikala na miisambo inanka ilekene ya muwa wa Yesu, Mulongyeshi Mukata.

Patutungunuka na kileshesho, atupete shi mufutshishi a bitadi akyebe kukaka binangu bya bena  Yuuda, nyi bwakinyi bafundjile malongyesha na myanda mu kipaso ki kwibakwasha. Munganga namu kwete kwisambila kupashibwa kwa ba sha mikumbo na balemane, balekye bingi bintu bifunde muudishi a bitadi sunga kwibifunda mu ungi mushindo. Kuuku aye a p’eshimba ashimika kasele pa ngikashi na bibadi abipusha mulongyeshi. Mwisambo wa nsongwalume wi mu kikoso, kushi kukamba kwakula bibungi. Sunga byekala byabya, mwisambo wa muntu ooso wi na myanda ya binyibinyi. Byabya, kino kileshesho akitukwasha bwa kumona kipaso ki kwitukwasha miisambo inanka ya mu nshalelo a Yesu bwa kupusha kalolo midimo yaaye, malongyesha aaye na bumuntu bwaye.

Bantu be kwitanyina bu ‘Evanjile a Mateo’ sunga bu ‘Evanjile a Yowano.’ Kwitanyina byabya takwi bubi nya, mwanda yoso i na “mukandu wibuwa wa Yesu Kidishitu.” (Maako 1:1) Kadi su twataluula kalolo, atupete shi kwi nka evanjile umune sunga mukandu wibuwa pabitale Yesu ubafundjile bano bantu bananka.

Balongi bebungi ba Eyi dy’Efile Mukulu mbafikye mu kutalula na kupwandjikisha myanda na mifubo i mu Mukanda wa Mateo Maako, Luka na Yowano. Mu bipwa 170 B.B., ungi mufundji mwina Asiiri abetanyina bu Tatian badi mwitatshishe bwa kwibikita. Bafikile mu kushingula shi ino mikanda inanka ayakula bya binyibinyi na ngikale iyokyelwe na kikudi ky’Efile, nyi bwakinyi badi mwiyibungye mu mukanda umune wabetanyina bu Diatessaron awisambila pabitale Yesu na mudimo waye.

Mukanda wa Yesu—nyi eshinda, binyibinyi na muwa wi mu kyakya kipaso, anka, ao ngwisambile myanda yoso byayibadi. Wi byabya mwanda binobino twi na mpushisho ebuwa a kulombana kwa matemuki na bileshesho bibungi. Uno mpushisho apatuula kalolo bintu bibambile na bibakitshine mpa na muyile bibayidi ikitshikye. Bantu abalongaa myanda ya bintu bya mu nsenga mbafikye dingi mu kupatuula kwilondena kwa ingi myanda na pabitale bantu abeyifundjile. Anka, tatwi balombene kukumina na kushinkamisha pabitale kwilondena kwa myanda yoso nya. Kadi bwa mukanda wa Yesu—nyi eshinda, binyibinyi na muwa ukwete kulesha myanda mu kipaso kyatudya kwiyikumina na muyile byayibadi.

ESHINDA, BINYIBINYI NA MUWA

Nsaa yobadika uno mukanda, pima kutula mu binangu mukandu wi na muulo ukutale na bangi bodi mufule. Tentekyesha shi Yesu Kidishitu aye nabene balungwile mutumibwa Tomase shi: “Ami nee eshinda ne biinyi nee muwa. Muntu su ngumune taakwenda kwi Yaaya, kushii kukiila kwandji.”—Yowano 14:6.

Mukanda wa Yesu—nyi eshinda, binyibinyi na muwa, aukyebe nkukwasha bwa kusangeela kipaso kikale Yesu bu “eshinda” kushii mpwilo. Nka penda ku bukwashi bwaye nyi kwatudi balombene kwifubwila peepi na Yehowa mu luteko. Kukatusha byabya, Yesu mmwikale eshinda aditukwasha mu kwalusha kipwano na Yehowa. (Yowano 16:23; Beena-Looma 5:8) Byabya, nka penda ku bukwashi bwa Yesu nyi kwatudi balombene kwikala mu kipwano n’Efile Mukulu.

Yesu mmwikale ‘binyibinyi.’ Badi na nshalelo na kwakula myanda ipushene na bya binyibinyi; bi nka bu shi bya binyibinyi bibadi abikatukila kwi Yesu. Badi mulombashe matemuki ebungi, aye nkufika bu “lwalûlo lwa ôlo” ku milayilo y’Efile Mukulu. (2 Beena-Kodinda 1:20, EEM; Yowano 1:14) Aa matemuki aetukwasha bwa kumona mudimo ukata wadi nao mu kulombana kwa mpàngo y’Efile Mukulu.—Kibafumbwilwe 19:10.

Akupu, Yesu mmwikale “muuwa.” Ku bukwashi bwa nkuulo, p’aye kutusha muwa waye na mase bipwidikye, mmwitupe mushindo wa kupeta “muwa wa biinyibiinyi,” ao wikale “muwa wa iikalaika.” (1 Timote 6:12, 19; Beena-Efeso 1:7; 1 Yowano 1:7) Akyebe dingi kwilesha bu “muwa” kwi midiyo ya bantu bafwe pabakasanguka na lukulupilo lwa kwikala mu Mpaladiso bwa aikalaika.—Yowano 5:28, 29.

Ooso a kwatudi abitungu apushe kalolo mudimo wi nao Yesu mu mpàngo y’Efile Mukulu. Byabya, twipaneyi mu kulonga bibungi pabitale Yesu, aye mwikale ‘eshinda, binyibinyi na muwa.’