BWAKINYI BI NA MUULO?

Mwanda, byoso byodi mulombeene kukita bi kulumbuula sunga kunyinsha kulwisha myanda.

BOODYA KUKITA KINYI?

Banda kupwandjisha uno mwanda: Thomas leelo takumiina kwenda ku kalaasa nya. Sunga malooba. Na bwa looso. Bibangile takudi myeshi isatu kasha bamupalakeesha nkumo ibubi kwi beena kalaasa naye. Akupu, abaamudika tushina. Ingi nsaa, umune a kwabadi e kuponesha tuyee twaye na kukita bu’ye shi mwibikite pa bukopo, pangi ungi e kumutoboola kumongo, su Thomas bealuula, tamulungula bamutoboola nya. Efuku dibashala, koolomona kubakilakila mwanda abamutumina na mesaje a ku mukanyina mu telefone . . .

Su noobe baadya kwikala Thomas, boodya kukita kinyi?

BANDA KUNANGUSHEENA!

Twe mukutwe bukome nya! Byabya, we kwibakabila kushi kulwa ngoshi ya kwela makofi. Mu kipaso kinyi?

  •   TOKITANGA KINTU SU NKIMUNE. Bible akula’shi: Muntu “mupatakane aleeshaa byadi na nsungu, anka sha-binangu eyilamaa, eeyibatshika.” (Nkindji 29:11) Su bwetatshisha bwa kushaala muumiine—baaba abakoolomo be kuleka.

  • TWALUSHANGA BUBI KU BUBI. Bible akula’shi: “Tanwalwishanga muntu bubi pa bubi.” (Beena-Looma 12:17) Kukimba kwalusha bubi ku bubi akunyisha’nka kulwisha myanda.

  • UUKA BILUMBU. Bible akula’shi: “Muntu mudimukye epengyelaa bubi.” (Nkindji 22:3) Kita moobe mooso bwa kusuuka bantu be na bilumbu na kusuuka myanda i kwibatakula bwa nkoolomona.

  • TOMPA KWIBAALUULA MU UNGI MUSHINDO. Bible akula’shi: “Lwaluulo lwa kalolo alubatshikaa nsungu.” (Nkindji 15:1) We mulombeene na kwela nabo miseku. Bu kileshesho, su bakoolomona’shi bokidi bukata, we kusela mapampa na kwibalungula’shi: “Namono’shi abitungu bande kupeela!”

  • KATUKA YAYA MBALO. Ungi mwana abetamina bu Nora e na bipwa 19 akula’shi: “Kushaala mumiine akuleesha’shi we muntu munyingye e na bukome butabukile yawa akoolomona. Akuleesha’shi we na kwikanda— eyikashi dishii nadyo yawa akoolomona.​—2 imote 2:24.

  • NYING’ESHIMBA. Su bakumona kwi baaba abakoolomona’shi we na ntshimba, abanyinsha nkukalakasha. Kadi su bakumona’shi we n’eshimba dinyingye, tabakumono ku bisumanga nya.

  • LUNGULA UNGI MUNTU. Ungi mulongyeshi baadi alungula balongi baaye’shi: “Su abakoolomona t’oumiinanga, wakule. Su bwakula, bi kwibatakula bwa kupela nkoolomona.”

Kwikala n’eshimba dingye kwi nkupa bukome bushii nabo baaba aboolomona bangi