1. Efile Mukulu apushaa nteko yooso su?

Efile Mukulu atekye bantu ba miilo yooso bwashi befubwile pepi naaye mu nteko. (Misambo 65:2) Kadi, Efile Mukulu tapushaa sunga kukumina nteko yooso nya. Bu kileshesho, nteko ya muntu akitshina mukashi aaye myanda ibubi ngikumbeene kulwishibwa. (1 Mpyeele 3:7) Na dingi, pabaadi beena Isaleele abatungunuka na kukita myanda ibubi, Efile Mukulu baadi mupele kuteemesha nteko yaabo. Eyendo, Efile Mukulu mwitupe kinemo kikata kya kumusambila. Na dingi, Efile Mukulu akumina nteko ya bantu bakite mpa na milwisho ikata su abelanga ku mashimba.​—Badika Yeeshaya 1:15; 55:7.

2. Abitungu tutekye mushindo kinyi?

Luteko nyi nkipindji kya lulangwilo lwetu, byabya abitungu tusambile nkapenda Yehowa, Mupangi etu. (Mateo 4:10; 6:9) Na dingi, bu byatudi bantu bashi bapwidikye, abitungu twele nteko mwishina dya Yesu mwanda bafwile bwa milwisho yetu. (Yowano 14:6) Yehowa takumina shi twikale atwambuula nteko yatudi bakwate mu binangu sunga yatudi bafunde mwisaki nya. Akyebe shi twele nteko ayifiki mu mashimba etu.​—Badika Mateo 6:7; Beena-Fidipe 4:6, 7.

Mupangi etu mukumbeene kupusha mpa na nteko yatwelela mwishimba. (1 Samwele 1:12, 13) Etutekye bwashi twele nteko nsaa yooso, bu kileshesho pa kubuuka na pa kulaala, nsaa ya kudya, na patudi na mwanda awitukalakasha.​—Badika Misambo 55:22; Mateo 15:36.

3. Bwakinyi beena Kidishitu abebungaa pamune?

Kwifubwila pepi n’Efile Mukulu ta nkubofule nya mwanda twi munkatshi mwa bantu bashi na lukumino na bakwete kusenga mulayilo w’Efile Mukulu wa kutuula kufukama pa nsenga. (2 Timotee 3:1, 4; 2 Mpyeele 3:3, 13) Byabya twi na lukalo lwa kwibunga na bakwetu beena lukumino bakumbeene kwitunyingisha; na dingi abo namu be netu lukalo.​—Badika Beena-Ebreeyi 10:24, 25.

 Kwibunga na bantu bafule Efile Mukulu akwitukwasha bwa kwifubwila pepi n’Efile Mukulu. Bisangilo bya Batemwe ba Yehowa abitupa mushindo wibuwa wa kunyingishibwa na lukumino lwa bangi.​—Badika Beena-Looma 1:11, 12.

4. Mushindo kinyi oodi mukumbeene kwifubwila pepi n’Efile Mukulu?

We mukumbeene kwifubwile pepi na Yehowa su onangushena ku myanda yolongo mu Bible. Kunangushena ku myanda yadi mukite, ku malango aaye, na ku milayilo yaaye. Nteko na kunangushena akwitukwasha bwa kumona muulo wa kifulo ky’Efile Mukulu na binangu byaye.​—Badika Yooshwa 1:8; Misambo 1:1-3.

We mukumbeene kwifubwila pepi n’Efile Mukulu nka su we mutuule lukulupilo na lukumino mwadi. Kadi lukumino lwi nka bu mutshi autungu kudisha. Abitungu odishe lukumino loobe nsaa yooso mu kutaluula myanda yooso yoodi mutudile lukumino na bwakinyi we mwiyikumine.​—Badika Mateo 4:4; Beena-Ebreeyi 11:1, 6.

5. Kwifubwila pepi n’Efile Mukulu kwi nkukwasha naminyi?

Yehowa etatshisha bwa booso bamufule. Mukumbeene kwibalama kumpala kwa kintu kyooso kikumbeene kulwisha lukumino lwabo na lukulupilo lwa muwa wa looso. (Misambo 91:1, 2, 7-10) Etudimusha pabitale mashinda akumbeene kulwisha muloo wetu na kwitukutshisha kwikala bibuwa. Yehowa etulongyesha eshinda dikile buwa.​—Badika Misambo 73:27, 28; Jaake 4:4, 8.