Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 56

Yosyase baadi mufule Mwiya w’Efile Mukulu

Yosyase baadi mufule Mwiya w’Efile Mukulu

Yosyase bafikile bu nfumu a Yuuda pabaadi na bipwa mwanda. Mu aa mafuku, bantu babaadi na myanda ya malenganyi na lulangwilo lwa ma nkishi. Pabaadi Yosyase mulombashe bipwa 16, bakimbile bya kulangwila Yehowa mu kipaso kibuwa. Pabaadi mulombashe bipwa 20, babangile kulwiisha ma nkishi na bilambwilo byoso bya mwiumbo. Pabalombeeshe bipwa 26 baatshile mpàngo bwa kulumbuula tempelo a Yehowa.

Tshiite mwakwidi mukata Hilkiya bapetele mufungofungo wa Mwiiya wa Yehowa, pangi mufungofungo ubaadi ufundjibwe na Moyiise. Shafane kaleeleki ka nfumu batwadile mufungofungo kwi Yosyase, aye nkwiubadika n’eyi dikaamine. Pabaadi apateemesha Yosyase, bamwene shi mwilo ubapwile kubanga kukutwa kukookyela Yehowa munda mwa bipwa bibungi. Nfumu Yosyase nkulungula Hilkiya shi: ‘Yehowa mmwitufiitshile munda. Enda wesambe naye, bwa shi etulungule kyatudya kukita.’ Yehowa baadi mwibaluule kukiila kwi mutemuki mukashi Hulda shi: ‘Mwilo wa Yuuda ubaapu kuntapa mongo. Taunyokiibwa mu mafuku ekale Yosyase bu nfumu nya, mwanda mmuleeshe kwiyisha.’

Pabapushishe Nfumu Yosyase wawa mukandu, bayiile ku ntempelo aye nkwitamina beena Yuuda booso. Akupu nkwibabadikila Mwiya wa Yehowa n’eyi dikaamine. Yosyase na mwilo ooso nkulaa Yehowa bwa kumukookyela na mashimba aabo ooso.

 Mwilo wa Yuuda taubaadi’nyi autentekyesha Kidiibwa kya lukilo munda mwa bipwa bibungi nya. Kadi pabaabadikile Yosyase mu Mwiya shi abitungu kutentekyesha Kidiibwa kya lukilo kipwa kyoso, baadi mulungule mwilo shi: ‘Atukyebe kukita Kidiibwa kya lukilo bwa Yehowa.’ Akupu Yosyase nkulumbuula milambu ibungi na kukimba tuyimba twa kuyimba mu ntempelo. Mwilo nkukita Kidiibwa kya lukilo na Musangeelo wa Mikate ishii kitatusho munda mwa mafuku musambo. Takubaadi kukitshikye kingi Kidiibwa kya lukilo bu kino nya kubanga mu mafuku a Samwele. Yosyase baadi binyibinyi mufule Mwiya w’Efile Mukulu. Okumiina kulonga bwa kuuka Yehowa su?

“Eyi dyobe nyi etaata adimunyika ku ngwa yande, etaata adintosheesha eshinda dyande.”—Misambo 119:105