Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 44

Ntempelo a Yehowa

Ntempelo a Yehowa

Kunyima kwa Salomone kwikala nfumu a Isaleele, Yehowa bamutekyele shi: ‘Nkinyi Kyodi nakyo lukalo kyandja nkupa.’ Salomone bamulungwile shi: ‘Ami nkii nsongwalume ntangukile’nka bya kumunana nya. Abitungu ompe namu kinangu bwa kukunkusha mwilo oobe.’ Yehowa nkumulungula shi: ‘Bu biboontekye kwikala na binangu, nakwikasha na tudingi bishekeele na ungi muntu pa nsenga. Nakupa bupeta bwibungi. Akupu su boonkokyela, nakwikasha na mafuku e bungi pa nsenga na muwa.’

Salomone nkubanga kwibaka ntempelo. Baadi mufube na oolo e buwa na kyamo kyebakanyi, mabaaya, na mabwe. Bantu binunu abauku midimo ya bu sendwe abaadi bafube ku ntempelo. Kunyima kwa bipwa musambo, ntempelo baadi mulombane bwa kumulambula Yehowa. Baadi na kitapilo, mwabaadi abalambwila milambu. Salomone bakunamine kumpala kwa kitapilo ateka shi: ‘Yehowa, bukata sunga buwa bwa uno ntempelo ta mbukolombanyiine nya, anka, kumiina namu kuteemesha lulangwilo lwetu na kupusha nteko yetu.’ Yehowa bapushiishe naminyi bwa ntempelo na luteko lubeelele Salomone? Musango umune kunyima kwa’ye kupudisha luteko lwaye, kaalo kabayikile mwiyilu, ako nkushiika mulambu ubaadi pa kitapilo. Yehowa baadi mukumiine ntempelo. Pabamwene beena Isaleele byabya, abapushishe muloo ukile.

Abaadi abauku Nfumu Salomone bwa kinangu kyaye mu Isaleele mpa na mu ma mbalo e kula. Bantu babaadi abafiki kwi Salomone bwa kupeta bukwashi ku myanda yabo. Mpa na nfumu mukashi a mu Sheba bafikile mu kumutompa na nkonko ibukopo. Pabapushiishe bibaadi mumwaluule, bambile shi: ‘Ntshinaadi mukumiine bibaadi abyakula bantu pabikutale, bwa binono nemwena shi we na kinangu kikile na byabakulanga. Efile Mukulu oobe, Yehowa mmukwelele myabi.’ Beena Isaleele abaadi na nshalelo ebuwa na bantu booso abaadi na muloo. Kadi myanda ibaadi ishintulukye.

“Anka pano pe mukile Salomone.”—Mateo 12:42