Yehowa bapeele beena Isaleele ba nsushi bwa kwibakunkusha, anka, abaadi abakimbi nfumu. Abo nkulungula Samwele shi: ‘Etutudile nfumu a kwitukunkusha bu ingi miilo yooso.’ Samwele bamwene shi tabibaadi buwa nya, aye nkuteka Yehowa pabitale wawa mwanda. Yehowa nkumulungula shi: ‘Ta nnoobe abapele kwi mwilo nya. Nnami abapele. Ebalungule shi be kupeta nfumu, anka akebatekye bibungi.’ Sunga mbyabya babaambile shi: ‘Ta ngwitutale nya. Atukimbi nfumu!’

Yehowa nkulungula Samwele shi, Saule nyi e na kya kwikala bu nfumu a kumpala. Pabayile Saule mu kutembela Samwele ku Rama, Samwele basangwile Saule bu nfumu p’aye kumupongolwela mwimu ku mutwe.

Kunyima, Samwele babungile beena Isaleele bwadya kwibaleesha nfumu aabo. Anka tababaadi abauku kubaadi Saule nya. Ouku bwakinyi? Mwanda baadi mufwame mu mabofu. Pabaabadi bamumone, abamutwadile abo nkumwimika munkatshi mwa mwilo. Saule baadi nsongwalume e bula na e buwa bwa mpala kukila booso. Samwele bakwile shi: ‘Talayi nfumu ababasangula kwi Yehowa.’ Mwilo ooso ubaambile shi: ‘Nfumu atumbishiibwe!’

Ku mbangilo, Nfumu Saule baadi akookyela Yehowa. Kadi bafikile kushintuluka. Bu kileshesho, nfumu tabaadi na kya kushiika milambu nya. Ungi musango, Samwele baadi mulungule Saule bwadya kumutengyela bwa shi afikye, anka Samwele tabafikile musango umune nya. Nka paapa Saule nkwata kitshibilo kya kushiika milambu aye nabeene. Nkinyi kibakitshiine Samwele? Baadi mumulungule shi: ‘Twe mulombeene kukutwa kukookyela Yehowa nya.’ Saule baadi na kya kupeta dilongyesha ku kilubilo kyaye su?

Kunyima kwa mafuku pabayile Saule mu kulwa na beena Amaleke, Samwele bamulungwile bwa kupela kuleka muntu su ngumune a kwabadi na muwa. Kadi Saule nkupela kwipaa Nfumu Agage. Yehowa nkulungula Samwele shi: ‘Saule bantapa mongo,  takwete kumpushiisha dingi nya.’ Bibaadi bitape Samwele kwishimba bikata, aye nkulungula Saule shi: ‘Bu bibookutwa kukookyela Yehowa, asangula ungi nfumu.’ Pabealulwile Samwele bwa kwaluka, Saule bakwatshile ku lwembe lwa kikotshi kyaye ekisaana. Akupu Samwele balungwile Saule shi: ‘Yehowa bakumaana bufumu.’ Yehowa baadi na kya kupa ungi muntu e naye kifulo na amukookyela bufumu.

“Kukookyela kwi buwa kukila mulambu.”—1 Samwele 15:22